Yêu thích
Xem thêm
Once I was seven years old my mama told me Một lần khi tôi lên bảy mẹ đã bảo Go make yourself some friends or you'll be lonely Con hãy đi kết bạn đi hoặc là con sẽ cô độc đấy Once I was seven years old Lần đó tôi lên bảy It was a big big world, but we thought we were bigger Thế giới này thật to lớn, nhưng chúng ta nghĩ rằng mình khổng lồ hơn Pushing each other to the limits, we were learning quicker Xô đẩy nhau đến tận cùng, chúng ta học hỏi một cách vội vã By eleven smoking herb and drinking burning liquor Lúc 11 tuổi tôi đã biết hút thuốc và uống rượu Never rich so we were out to make that steady figure Nghèo nàn vì vậy tôi phải dấn thân vào kiếm sống Once I was eleven years old my daddy told me Một lần khi tôi 11 tuổi, cha nói với tôi rằng Go get yourself a wife or you'll be lonely Hãy kiếm cho con một người vợ, không thì con sẽ cô đơn đấy Once I was eleven years old Lần đó khi tôi 11 tuổi I always had that dream like my daddy before me Tôi luôn có giấc mơ giống như cha tôi trước kia So I started writing songs, I started writing stories Vì vậy tôi bắt đầu sáng tác những ca khúc và những câu chuyện Something about that glory, just always seemed to bore me Những điều về danh vọng chỉ khiến tôi chán ngấy Cause only those I really love will ever really know me Vì chỉ duy nhất những người mà tôi yêu quý sẽ hiểu được tôi Once I was twenty years old, my story got told Khi tôi 20 tuổi, câu chuyện của tôi được kể lại Before the morning sun, when life was lonely Trước ánh mặt trời ban mai, khi mà cuộc sống thật cô đơn Once I was twenty years old Lần đó khi tôi 20 tuổi I only see my goals, I don't believe in failure Tôi chỉ nhìn thấy đam mê của đời mình, tôi không tin vào sự thất bại Cause I know the smallest voices, they can make it major Vì tôi biết những âm thanh nhỏ nhất cũng có lúc sẽ to dần lên I got my boys with me at least those in favor Ít nhất tôi cũng có những người bạn luôn ủng hộ tôi And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later Và nếu ta không thể gặp nhau trước khi tôi đi thì tôi mong sẽ gặp lại khi khác Once I was twenty years old, my story got told Lần này khi tôi 20 tuổi, câu chuyện của tôi được kể lại I was writing about everything I saw before me Tôi đã viết về mọi thứ mà tôi thấy trước đây Once I was twenty years old Một lần khi tôi 20 tuổi Soon we'll be thirty years old, our songs have been sold Sớm thôi tôi sẽ 30 tuổi và những bài hát của tôi sẽ được bán We've traveled around the world and we're still roaming Tôi sẽ du lịch khắp thế giới, và vẫn cứ rong chơi Soon we'll be thirty years old Ta sẽ 30 sớm thôi I'm still learning about life Tôi vẫn còn đang học hỏi về cuộc sống My woman brought children for me Người phụ nữ của tôi sẽ sinh con cho tôi So I can sing them all my songs Để tôi có thể hát cho chúng nghe tất cả bài hát của tôi And I can tell them stories Và tôi có thể kể cho chúng nghe những câu chuyện Most of my boys are with me Mong là đa số bọn trẻ vẫn bên tôi Some are still out seeking glory Vài đứa sẽ đi tìm ánh hào quang And some I had to leave behind Và vài đứa phải bỏ lại sau lưng My brother, I'm still sorry Người anh em của tôi à, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối Soon I'll be sixty years old, my daddy got sixty-one Rồi tôi sẽ sớm 60 tuổi thôi, cha tôi đã 61 tuổi rồi đấy Remember life, and then your life becomes a better one Hãy nhớ về cuộc sống, rồi cuộc đời của bạn sẽ tốt hơn I made a man so happy when I wrote a letter once Tôi đã khiến ông hạnh phúc khi một lần tôi viết cho ông một lá thư I hope my children come and visit, once or twice a month Tôi hy vọng lũ trẻ của tôi sẽ đến thăm tôi đôi lần mỗi tháng Soon I'll be sixty years old, will I think the world is cold Rồi tôi sẽ sớm 60 tuổi, tôi sẽ nghĩ rằng thế giới này thật lạnh lẽo Or will I have a lot of children who can warm me? Hay sẽ có thật nhiều con để chúng sẽ khiến tôi không cảm thấy cô đơn? Soon I'll be sixty years old Rồi tôi sẽ sớm 60 tuổi Soon I'll be sixty years old, will I think the world is cold Rồi tôi sẽ sớm 60 tuổi, tôi sẽ nghĩ rằng thế giới này thật lạnh lẽo Or will I have a lot of children who can warm me? Hay sẽ có thật nhiều con để chúng sẽ khiến tôi không cảm thấy cô đơn? Soon I'll be sixty years old Rồi tôi sẽ sớm 60 tuổi Once I was seven years old, my mama told me Một lần khi tôi 7 tuổi, mẹ tôi đã nói với tôi rằng Go make yourself some friends or you'll be lonely Con hãy đi kết bạn đi hoặc là con sẽ cô độc đấy Once I was seven years old Lần đó tôi lên 7

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.