Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
For you I'd write a symphony Vì em anh viết bản giao hưởng này I'd tell the violin Anh sẽ tỏ bày bằng vi-ô-lông It's time to sink or swim Đến lúc để hát vang Watch them play for ya Hãy xem anh biểu diễn vì em For you I'd be, (whoa oh) Vì em anh sẽ Running a thousand miles Vượt qua ngàn dặm Just to get to where you are Chỉ để đến bên em Step to the beat of my heart Đi theo nhịp đập trái tim mình I don't need a whole lot Anh chẳng cần gì nhiều But for you I admit I Nhưng vì em anh thừa nhận rằng I'd rather give you the world Anh sẽ trao em cả thế giới này Or we can share mine Hoặc chúng ta có thể chia sẻ bản thân mình I know I won't be the first one Anh biết anh sẽ không phải là người đầu tiên Giving you all this attention Quan tâm hết lòng đến em Baby listen Em yêu à hãy lắng nghe anh này I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I don't need too much, just somebody to love Anh không cần quá nhiều, chỉ cần một ai đó để yêu thương Somebody to love Ai đó để yêu thương I don't need nothing else Anh không cần điều gì khác I promise girl I swear Anh hứa đấy cô bé à, anh thề I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I need somebody, I need somebody Anh cần một ai đó Every day, I bring the sun around Mỗi ngày anh đem ánh nắng đi khắp nơi I sweep away the clouds, smile for me Anh xua tan những đám mây u ám, cười lên vì anh đi I would take, every second, every single time Anh sẽ trân trọng từng giây, từng phút Spend it like my last dime Nâng niu chúng như những điều cuối cùng anh có Step to the beat of my heart Đi theo nhịp đập trái tim mình I don't need a whole lot Anh chẳng cần gì nhiều But for you I admit I Nhưng vì em anh thừa nhận rằng I'd rather give you the world Anh sẽ trao em cả thế giới này Or we can share mine Hoặc chúng ta có thể chia sẻ bản thân mình I know I won't be the first one Anh biết anh sẽ không phải là người đầu tiên Givin' you all this attention Quan tâm hết lòng đến em Baby listen Em yêu à hãy lắng nghe anh này I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I don't need too much, just somebody to love Anh không cần quá nhiều, chỉ cần một ai đó để yêu thương I don't need nothing else Anh không cần điều gì khác I promise girl I swear Anh hứa đấy cô bé à, anh thề I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I need somebody, I need somebody Anh cần một ai đó Somebody to love Ai đó để yêu thương I need somebody, I need somebody Anh cần một ai đó I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương And you can have it all Và em có thể có mọi thứ Anything you want Bất cứ điều gì em muốn I can bring; give you the finer things, yeah Anh cũng có thể mang đến, cho em những điều tuyệt vời But what I really want Nhưng những gì anh thực sự muốn I can't find cause Anh không thể tìm thấy vì Money can't find me Anh chỉ là một gã nghèo Somebody to love (oh, oh) Ai đó để yêu thương (oh, oh) Find me somebody to love (whoah ohh) Tìm cho anh một ai đó để yêu (whoah ohh) I need somebody to love Anh cần một ai đó để yêu thương I don't need too much, just somebody to love Anh không cần quá nhiều, chỉ cần một ai đó để yêu thương Somebody to love Ai đó để yêu thương I don't need nothing else Anh không cần điều gì khác I promise girl I swear Anh hứa đấy cô bé à, anh thề I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I need somebody, I need somebody Anh cần một ai đó Is she out there? Em có ngoài đó không? I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.