Yêu thích
Xem thêm
For you I'd write a symphony Vì em anh viết bản giao hưởng này I'd tell the violin Anh sẽ tỏ bày bằng vi-ô-lông It's time to sink or swim Đến lúc để hát vang Watch them play for ya Hãy xem anh biểu diễn vì em For you I'd be, (whoa oh) Vì em anh sẽ Running a thousand miles Vượt qua ngàn dặm Just to get to where you are Chỉ để đến bên em Step to the beat of my heart Đi theo nhịp đập trái tim mình I don't need a whole lot Anh chẳng cần gì nhiều But for you I admit I Nhưng vì em anh thừa nhận rằng I'd rather give you the world Anh sẽ trao em cả thế giới này Or we can share mine Hoặc chúng ta có thể chia sẻ bản thân mình I know I won't be the first one Anh biết anh sẽ không phải là người đầu tiên Giving you all this attention Quan tâm hết lòng đến em Baby listen Em yêu à hãy lắng nghe anh này I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I don't need too much, just somebody to love Anh không cần quá nhiều, chỉ cần một ai đó để yêu thương Somebody to love Ai đó để yêu thương I don't need nothing else Anh không cần điều gì khác I promise girl I swear Anh hứa đấy cô bé à, anh thề I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I need somebody, I need somebody Anh cần một ai đó Every day, I bring the sun around Mỗi ngày anh đem ánh nắng đi khắp nơi I sweep away the clouds, smile for me Anh xua tan những đám mây u ám, cười lên vì anh đi I would take, every second, every single time Anh sẽ trân trọng từng giây, từng phút Spend it like my last dime Nâng niu chúng như những điều cuối cùng anh có Step to the beat of my heart Đi theo nhịp đập trái tim mình I don't need a whole lot Anh chẳng cần gì nhiều But for you I admit I Nhưng vì em anh thừa nhận rằng I'd rather give you the world Anh sẽ trao em cả thế giới này Or we can share mine Hoặc chúng ta có thể chia sẻ bản thân mình I know I won't be the first one Anh biết anh sẽ không phải là người đầu tiên Givin' you all this attention Quan tâm hết lòng đến em Baby listen Em yêu à hãy lắng nghe anh này I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I don't need too much, just somebody to love Anh không cần quá nhiều, chỉ cần một ai đó để yêu thương I don't need nothing else Anh không cần điều gì khác I promise girl I swear Anh hứa đấy cô bé à, anh thề I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I need somebody, I need somebody Anh cần một ai đó Somebody to love Ai đó để yêu thương I need somebody, I need somebody Anh cần một ai đó I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương And you can have it all Và em có thể có mọi thứ Anything you want Bất cứ điều gì em muốn I can bring; give you the finer things, yeah Anh cũng có thể mang đến, cho em những điều tuyệt vời But what I really want Nhưng những gì anh thực sự muốn I can't find cause Anh không thể tìm thấy vì Money can't find me Anh chỉ là một gã nghèo Somebody to love (oh, oh) Ai đó để yêu thương (oh, oh) Find me somebody to love (whoah ohh) Tìm cho anh một ai đó để yêu (whoah ohh) I need somebody to love Anh cần một ai đó để yêu thương I don't need too much, just somebody to love Anh không cần quá nhiều, chỉ cần một ai đó để yêu thương Somebody to love Ai đó để yêu thương I don't need nothing else Anh không cần điều gì khác I promise girl I swear Anh hứa đấy cô bé à, anh thề I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương I need somebody, I need somebody Anh cần một ai đó Is she out there? Em có ngoài đó không? I just need somebody to love Anh chỉ cần một ai đó để yêu thương

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Somebody To Love

Justin Bieber

Justin Bieber

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Justin Drew Bieber (/ˈbiːbər/; born March 1, 1994) is a Canadian singer and songwriter. After a talent manager discovered him through his Youtube videos covering songs in 2007 and signed to RBMG, Bieber released his debut EP, My World, in late 2009. It was certified platinum in the U.S. He became the first artist to have seven songs from a debut record chart on the Billboard Hot 100. Bieber released his first full-length studio album, My World 2.0, in 2010. It debuted at or near number one in several countries and was certified triple platinum in the U.S. It was preceded by his most successful single to date, "Baby".

Following his debut album, he had his first headlining tour, the My World Tour, released the remix albums My Worlds Acoustic and Never Say Never – The Remixes -- and the 3D biopic-concert film Justin Bieber: Never Say Never. He released his second studio album, Under the Mistletoe, in November 2011, when it debuted at number one on the Billboard 200. Bieber released his third studio album, Believe, in 2012. His fourth studio album Purpose was released in November 2015. His U.S. album and singles sales total 44.7 million. On December 16, 2015, his sales were estimated at more than 75 million records worldwide. On February 12, 2016, Bieber's first four albums were released on vinyl for the first time.

He has won numerous fan-voted awards, including American Music Award for Artist of the Year in 2010 and 2012. In his career, he has received three Grammy nominations, winning one for Best Dance Recording for the song "Where Are Ü Now" at the 2016 ceremony. His fan base, dubbed "beliebers", largely consists of early to mid-adolescent girls. He was listed three times by Forbes magazine among the top ten most powerful celebrities in the world in 2011, 2012, and 2013.

Xem thêm
Bình luận