Yêu thích
Xem thêm
I've been standing at the edge of the water Tôi đứng nơi mép nước Long as I can remember, never really knowing why Tôi nhớ đã đứng đó rất lâu, nhưng thật sự là không biết tại sao I wish I could be the perfect daughter Tôi ước mình có thể là một đứa con gái hoàn hảo của ba mẹ But I come back to the water Nhưng rốt cuộc tôi lại trở về với biển cả No matter how hard I try Dù tôi đã cố gắng đến thế nào Every turn I take, every trail I track Mỗi bước ngoặc tôi rẽ, mỗi dấu vết tôi theo Every path I make, every road leads back Mỗi lối mòn tôi tạo, mỗi con đường đều dẫn về To the place I know, where I can not go, though I long to be Nơi mà tôi đã biết, nơi tôi không thể đi, dù tôi luôn hằng mong muốn See the line where the sky meets the sea? Nhìn thấy đường chân trời, nơi biển trời gặp nhau không? It calls me Nó đang vẫy gọi tôi And no one knows, how far it goes Và không ai biết rằng, nó xa đến nhường nào If the wind on my sail on the sea stays behind me Nếu ngọn gió của cánh buồm ngoài biển cả vẫn luôn bên tôi One day I'll know Sẽ có một ngày tôi biết If I go there's just no telling how far I'll go Khi tôi giong buồm ra khơi dù chẳng thể biết được chặng đường này sẽ dài bao xa Go-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Đi mãi oh oh oh I know everybody on this island, seems so happy on this island Tôi biết mọi người trên hòn đảo vẫn luôn hạnh phúc ở nơi này Everything is by design Mọi thứ như được định sẵn I know everybody on this island has a role on this island Tôi biết mọi người trên hòn đảo này đều có vai trò riêng của mình So maybe I can roll with mine Vậy có lẽ tôi cũng có thể làm vai trò của mình I can lead with pride, I can make us strong Tôi có thể dẫn đầu với niềm tự hào, tôi có thể khiến mọi người thấy mạnh mẽ I'll be satisfied if I play along Tôi sẽ thấy hài lòng khi mình có thể làm điều ấy cùng mọi người But the voice inside sings a different song Nhưng tiếng nói sâu thẳm trong tôi lại cất lên một bài ca khác What is wrong with me? Có chuyện gì với mình vậy? See the light as it shines on the sea? It's blinding Bạn có thấy ánh sáng chiếu nơi biển khơi không? Nó thật chói lòa But no one knows, how deep it goes Nhưng không ai biết nó sâu đến nhường nào And it seems like it's calling out to me, so come find me Và có vẻ như nó đang vẫy gọi tôi, vậy hãy đến tìm tôi đi And let me know, what's beyond that line Và hãy để tôi biết, ánh sáng phía xa đó là gì. Will I cross that line? Liệu tôi sẽ băng qua được ánh sáng đó không? See the line where the sky meets the sea? Nhìn thấy đường chân trời, nơi biển trời gặp nhau không? It calls me Nó đang vẫy gọi tôi And no one knows, how far it goes Và không ai biết rằng, nó xa đến nhường nào If the wind on my sail on the sea stays behind me Nếu ngọn gió của cánh buồm ngoài biển cả vẫn luôn bên tôi One day I'll know, how far I'll go Thì sẽ có một ngày tôi biết rằng mình sẽ đi được bao xa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

How Far I'll Go

Alessia Cara

Alessia Cara

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alessia Caracciolo (Italian pronunciation: [aˈlɛssja kaˈrattʃolo]; born July 11, 1996), professionally known as Alessia Cara, is a Canadian singer and songwriter. She is signed to EP Entertainment and Def Jam Recordings and is best known for "Here", her debut single from the debut studio album, Know-It-All, released November 13, 2015. A sleeper hit, the song reached the top 5 in the United States and the top 20 in Canada. Prior to her work for Def Jam, she produced acoustic covers on YouTube

Xem thêm
Bình luận