Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh no, did I get too close? Ôi không, có phải em đã quá gần gũi? Oh, did I almost see Ôi, có phải em gần như hiểu được What's really on the inside? Những gì thực sự bên trong tâm hồn anh? All your insecurities Tất cả sự tự ti của anh All that dirty laundry Tất cả chỗ quần áo bẩn Never make me blink one time Không bao giờ làm em phải chớp mắt một lần nữa Unconditional Vô điều kiện Unconditionally Không bao giờ đổi thay I will love you unconditionally Em sẽ yêu anh không cần bất cứ lý do gì There is no fear now Giờ đây không còn chút lo sợ nào nữa Let go and just be free Hãy quên đi và thoải mái I will love you unconditionally Em sẽ yêu anh không cần bất cứ lý do gì Come just as you are to me Vậy nên hãy đến đây cứ như anh là của em vậy Don't need apologies Không cần những lời xin lỗi Know that you are a worthy Vẫn biết rằng anh xứng đáng I take your bad days with your good Em sẽ mang theo những ngày tồi tệ của anh cùng những ngày tốt đẹp Walk through this storm I would Em sẽ bước qua cơn bão này I'd do it all because I love you Em sẽ làm được tất cả bởi em yêu anh I love you, yeah Em yêu anh Unconditional Vô điều kiện Unconditionally Không bao giờ đổi thay I will love you unconditional Em sẽ yêu anh không cần bất cứ lý do gì There is no fear now Giờ đây không còn chút lo sợ nào nữa Let go and just be free Hãy quên đi và thoải mái I will love you unconditionally Em sẽ yêu anh không cần bất cứ lý do gì So open up your heart and just let it begin Vậy hãy mở cửa trái tim anh và để mọi chuyện bắt đầu Open up your heart and just let it begin Mở cửa trái tim anh, và để mọi chuyện bắt đầu Open up your heart Rộng mở trái tim anh Acceptance is the key to be Sự chấp nhận là chìa khóa To be truly free Để được tự do Will you do the same for me? Anh sẽ làm như vậy cho em chứ? Unconditional Vô điều kiện Unconditionally Không bao giờ đổi thay I will love you unconditionally, yeah Em sẽ yêu anh không cần bất cứ lý do gì And there is no fear now Và giờ đây không còn chút lo sợ nào nữa Let go and just be free Hãy quên và thoải mái đi 'Cause I will love you unconditionally Vì em sẽ yêu anh không cần bất cứ lý do gì Oh yeah Oh yeah I will love you Em sẽ yêu anh Unconditionally Vô điều kiện

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.