Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I think I’m gonna clean my apartment Chắc tôi sẽ dọn dẹp căn hộ của mình Get rid of all the things that I don’t need Vứt bỏ hết những thứ không cần đến nữa Come and pick them up if you want them Nên anh muốn thì đến đây mà lấy I’ll leave them right by the door Tôi sẽ để ngoài cửa cho anh I don’t want it no more, hmm Tôi không muốn giữ lại mấy thứ đó nữa I think I’m gonna go to a party Chắc tôi sẽ đi tiệc tùng thâu đêm Hang out with the friend you worried ’bout Đi chơi cùng cậu bạn từng khiến anh lo lắng And I don’t have to say I’m sorry Và tôi chẳng cần phải xin lỗi For something I didn’t do Vì những thứ tôi chẳng hề làm And making it all ’bout you Cũng chẳng hối hận vì chỉ nghĩ cho anh So hey, what’s the use being sad over you? Nên là tại sao tôi phải buồn vì anh chứ? Now I can’t seem to remember being broken (Ah, ah, ah) Tôi còn chẳng nhớ ra mình đang đau khổ nữa And hey, what’s the time? ‘Cause you’re not on my mind Và mấy giờ rồi? Vì tôi đâu còn nghĩ đến anh I’m just making sure I won’t forget the moment Tôi chỉ muốn nhắc bản thân để không quên đi When I’m not sad anymore Giây phút tôi thôi không buồn bã I’m not sad anymore, no more now Tôi không còn buồn, chẳng còn buồn đâu I’m just mad at myself for being dumb enough to love you Tôi chỉ giận bản thân quá ngốc vì đã yêu anh But I’m not sad anymore Nhưng tôi chẳng còn buồn nữa đâu I’m gonna reconnect with my old self Tôi sẽ trở về với chính tôi khi xưa I like the way I was before we met Tôi yêu con người của tôi trước khi gặp phải anh I’m gonna buy a one-way ticket Tôi sẽ mua chiếc vé một chiều Go places I’ve never been Đi những nơi tôi chưa từng đặt chân đến ‘Cause I can do anything, hmm Vì giờ tôi có thể làm bất cứ điều gì Go out on a Monday, spend all of my money Đi chơi vào thứ Hai, tiêu sạch hết tiền Sleep into the afternoon Ngủ nướng đến tận chiều I’ve got all of this time now, when you’re not around Giờ không có anh thì tôi dư dả thời gian And I’m not running after you, you took up all my space Không phải chạy theo anh, không để anh lấy hết không gian của mình And it feels so good to say Nên nói được điều này thật tuyệt Hey, what’s the use being sad over you? Rằng tại sao tôi phải buồn vì anh chứ? Now I can’t seem to remember being broken (Ah, ah, ah) Tôi còn chẳng nhớ ra mình đang đau khổ nữa And hey, what’s the time? ‘Cause you’re not on my mind Và mấy giờ rồi? Vì tôi đâu còn nghĩ đến anh I’m just making sure I won’t forget the moment Tôi chỉ muốn nhắc bản thân để không quên đi When I’m not sad anymore Giây phút tôi thôi không buồn bã I’m not sad anymore, no more now Tôi không còn buồn, chẳng còn buồn đâu I’m just mad at myself for being dumb enough to love you Tôi chỉ giận bản thân quá ngốc vì đã yêu anh But I’m not sad anymore Nhưng tôi chẳng còn buồn nữa đâu I think I’m gonna throw me a party Chắc tôi sẽ tự tổ chức một bữa tiệc Dance around the kitchen like I never got hurt, never gave up my heart Nhảy vòng quanh căn bếp như chưa từng buồn, chưa từng từ bỏ trái tim mình It doesn’t feel like I loved you at all Tôi không còn cảm giác mình từng yêu anh Hey, what’s the use being sad over you? Nên là tại sao tôi phải buồn vì anh chứ? Now I can’t seem to remember being broken Tôi còn chẳng nhớ ra mình đang đau khổ nữa And hey, what’s the time? ‘Cause you’re not on my mind Và mấy giờ rồi? Vì tôi đâu còn nghĩ đến anh I’m just making sure I won’t forget the moment Tôi chỉ muốn nhắc bản thân để không quên đi When I’m not sad anymore Giây phút tôi chẳng còn buồn bã I’m not sad anymore, no more now Tôi không còn buồn, chẳng còn buồn đâu I’m just mad at myself for being dumb enough to love you Tôi chỉ giận bản thân quá ngốc vì đã yêu anh But I’m not sad anymore Nhưng tôi chẳng còn buồn nữa đâu I’m not sad anymore, no more now Tôi không còn buồn gì nữa, giờ thì chẳng còn buồn gì I’m just mad at myself for being dumb enough to love you Tôi chỉ giận bản thân quá ngốc vì đã yêu anh But I’m not sad anymore Nhưng tôi chẳng còn buồn nữa đâu anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.