Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When the visions around you Khi những ảo mộng quanh em Bring tears to your eyes Mang đến những giọt nước mắt cho em And all that surround you Và tràn ngập quanh em Are secrets and lies Là những bí mật và dối lừa I'll be your strength Anh sẽ là sức mạnh của em I'll give you hope Anh sẽ trao em hy vọng Keeping your faith when it's gone Hãy giữ vững niềm tin khi nó sắp biến mất The one you should call Người mà em nên gọi Was standing here all along Vẫn luôn đứng ở nơi đây And I will take Và anh sẽ đưa You in my arms Em tới trong vòng tay anh And hold you right where you belong Và sẽ ôm lấy em ở nơi em thuộc về Till the day my life is through Cho tới ngày cuối của cuộc đời anh This I promise you Điều này anh xin hứa với em I've loved you forever Anh sẽ yêu em mãi mãi In lifetimes before Ngay cả trong kiếp trước And I promise you never Và anh hứa với em sẽ không bao giờ Will you hurt anymore Khiến em tổn thương nữa I give you my word Anh trao em lời hứa hẹn I give you my heart (give you my heart) Trao em cả con tim (trao em cả con tim) This is a battle we've won Đây là cuộc chiến mà hai ta đã chiến thắng And with this vow Và với lời thề nguyện này Forever has now begun Mãi mãi đã bắt đầu Just close your eyes (close your eyes) Hãy nhắm mắt lại (nhắm mắt lại) Each loving day (each loving day) Mỗi ngày yêu thương (mỗi ngày yêu thương) I know this feeling won't go away (no..) Anh biết những cảm xúc này sẽ không tan biến (không..) Till the day my life is through Cho tới ngày cuối của cuộc đời anh This I promise you Điều này anh xin hứa với em Over and over I fall (over and over I fall) Anh cứ yêu em không ngừng (cứ yêu em không thôi) When I hear you call Mỗi khi nghe tiếng em gọi anh Without you in my life baby Nếu không có em trong đời mình, em yêu à I just wouldn't be living at all Anh sẽ không thể sống nổi And I will take (I will take you in my arms) Và anh sẽ đưa (Anh sẽ đưa em tới trong vòng tay anh) You in my arms Em tới trong vòng tay anh And hold you right where you belong (right where you belong) Và sẽ ôm lấy em ở nơi em thuộc về (nơi em thuộc về) Till the day my life is through Cho tới ngày cuối của cuộc đời anh This I promise you baby Điều này anh xin hứa với em Just close your eyes Hãy nhắm mắt lại Each loving day (each loving day) Mỗi ngày yêu thương (mỗi ngày yêu thương) I know this feeling won't go away (no..) Anh biết những cảm xúc này sẽ không tan biến (không..) Every word I say is true Từng lời anh nói đều chân thật This I promise you Điều này anh hứa với em Every word I say is true Từng lời anh nói đều chân thật This I promise you Điều này anh hứa với em Ooh, I promise you Ooh, anh hứa với em đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.