Yêu thích
Xem thêm
Come stop your crying Đừng khóc nữa It will be alright Mọi chuyện sẽ ổn thôi Just take my hand Chỉ cần nắm lấy tay mẹ Hold it tight Giữ tay mẹ thật chặt I will protect you Mẹ sẽ bảo vệ con From all around you Khỏi mọi điều xấu quanh con I will be here Mẹ sẽ ở đây Don't you cry Con đừng khóc nữa For one so small Trông con nhỏ bé You seem so strong Nhưng con thật mạnh mẽ My arms will hold you Đôi tay mẹ sẽ ôm chặt con Keep you safe and warm Giữ con được an toàn và ấm áp This bond between us Mối liên kết giữa mẹ và con Can't be broken Không thể bị cắt đứt được I will be here Mẹ sẽ ở đây Don't you cry Con đừng khóc nữa 'Cause you'll be in my heart Vì trong tim mẹ luôn có hình ảnh con Yes, you'll be in my heart Phải, trái tim mẹ lúc nào cũng có con From this day on Bắt đầu từ ngày hôm nay Now and forever more Bây giờ và mãi mãi về sau You'll be in my heart Con sẽ luôn ở trong trái tim mẹ No matter what they say Dù họ có nói gì đi nữa You'll be here in my heart, always Con vẫn mãi ở trong tim mẹ, mãi mãi Why can't they understand the way we feel? Tại sao họ không thể hiểu cách chúng ta cảm nhận They just don't trust what they can't explain Họ chỉ không tin vào những gì mà họ không giải thích được I know we're different but deep inside us Mẹ biết chúng ta khác biệt nhưng sâu thẳm bên trong We're not that different at all Chúng ta chẳng khác nhau tí nào cả And you'll be in my heart Và con sẽ luôn ở trong trái tim mẹ Yes, you'll be in my heart Phải, trái tim mẹ lúc nào cũng có con From this day on Bắt đầu từ ngày hôm nay Now and forever more Bây giờ và mãi mãi về sau Don't listen to them Đừng nghe theo họ 'Cause what do they know (what do they know)? Vì họ biết cái gì chứ (họ biết cái gì chứ)? We need each other Chúng ta cần có nhau To have, to hold Để chở che chăm sóc They'll see in time Họ sẽ nhận ra kịp lúc I know Mẹ biết When destiny calls you Khi định mệnh cất tiếng gọi You must be strong (you gotta be strong) Con phải mạnh mẽ lên (con phải mạnh mẽ lên) I may not be with you Mẹ có thể sẽ không ở bên con But you've got to hold on Nhưng con hãy cố gắng They'll see in time Họ sẽ nhận ra kịp lúc I know Mẹ biết We'll show them together Chúng ta sẽ dạy họ bên nhau 'Cause you'll be in my heart Vì con sẽ luôn ở trong tim mẹ Believe me, you'll be in my heart Tin mẹ đi, con vẫn sẽ luôn ở trong tim mẹ I'll be there from this day on Mẹ sẽ ở đây bắt đầu từ ngày hôm nay Now and forever more Bây giờ và mãi mãi về sau Oh, you'll be in my heart (you'll be here in my heart) Con sẽ luôn ở trong tim mẹ (con sẽ luôn ở trong tim mẹ) No matter what they say (I'll be with you) Cho dù họ có nói gì (Mẹ sẽ luôn ở bên con) You'll be here in my heart (I'll be there), always Con sẽ luôn ở trong trái tim mẹ (Mẹ sẽ ở đó), mãi mãi Always Mãi mãi I'll be with you Mẹ sẽ ở bên cạnh con I'll be there for you always Mẹ vẫn mãi ở đây Always and always Mãi mãi về sau Just look over your shoulder Chỉ cần con nhìn qua đôi vai I'll be there always Con sẽ thấy mẹ luôn bên cạnh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

You'll Be In My Heart

Phil Collins

Phil Collins

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Philip David Charles "Phil" Collins LVO is an English singer, songwriter, instrumentalist, record producer and actor. He is known as the drummer and lead singer in the rock band Genesis and as a solo artist. Between 1983 and 1990, Collins scored three UK and seven US number-one singles in his solo career. When his work with Genesis, his work with other artists, as well as his solo career is totalled, Collins had more US top 40 singles than any other artist during the 1980s. His most successful singles from the period include "In the Air Tonight", "Against All Odds", "Sussudio" and "Another Day in Paradise".

Xem thêm
Bình luận