You Need Me, I Don't Need You

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát You Need Me, I Don't Need You. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ED SHEERAN

Now I’m in town, break it down, thinking of making a new sound
Giờ đây tôi đang ở thị trấn, suy sụp, nghĩ về việc tạo ra một âm thanh mới
Playing a different show every night in front of a new crowd
Trình diễn một chương trình khác nhau mỗi tối trước một đám đông mới
That’s you now, ciao, seems that life is great now
Đó chính là các bạn, xin chào, dường như cuộc sống thật tuyệt
See me lose focus, as I sing to you loud
Nhìn thấy tôi mất tập trung khi tôi hát lớn cho các bạn nghe
And I can’t, no, I won’t hush
Và tôi không thể, không, tôi sẽ không im lặng
I’ll say the words that make you blush
Tôi sẽ nói những lời làm bạn đỏ mặt
I’m gonna sing this now
Tôi sẽ hát ngay bây giờ
Oh oh
Oh oh
See, I’m true, my songs are where my heart is
Nhìn xem, tôi đã đúng, những bài hát của tôi là nơi trái tim tôi thuộc về
I’m like glue, I stick to other artists
Tôi giống như keo, tôi gắn kết các nghệ sĩ khác
I’m not you, now that would be disastrous
Tôi không phải là bạn, bây giờ điều đó sẽ thật tai hại
Let me sing and do my thing and move to greener pastures
Hãy để tôi hát và làm việc của mình và trở thành những điều lớn lao
See, I’m real, I do it all, it’s all me
Nhìn xem, tôi là thật, tôi làm tất cả, tất cả là tôi
I’m not fake, don’t ever call me lazy
Tôi không giả dối, đừng bao giờ gọi tôi là lười biếng
I won’t stay put, give me the chance to be free
Tôi sẽ không ở lại, hãy cho tôi cơ hội để được tự do
Suffolk sadly seems to sort of suffocate me
Suffolk buồn bã dường như làm tôi ngột ngạt
‘Cause you need me, man, I don’t need you
Bởi vì bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you at all
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn đâu
You need me, man, I don’t need you
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you at all
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn đâu
You need me
Bạn cần tôi
I sing and write my own tune and I write my own verse
Tôi hát và viết giai điệu riêng của mình
Hell, don't need another wordsmith to make my tune sell
Không cần một bậc thầy ngôn ngữ nào khác để bán những giai điệu của tôi
Call yourself a singer-writer - you’re just bluffing
Hãy gọi bạn là nhạc sĩ - bạn chỉ đang lừa gạt
Your name’s on the credits and you didn’t write nothing
Tên của bạn có trên các thẻ tín dụng và bạn không viết gì cả
I sing fast, I know that all my shit’s cool
Tôi hát nhanh, tôi biết mình thật phong cách
I will blast and I didn’t go to Brit School
Tôi sẽ nổ tung và tôi không đến trường Brit
I came fast with the way I act, right
Tôi đến nhanh chóng theo cách tôi hành động, đúng vậy
I can’t last if I’m smoking on a crack pipe
Tôi không thể kéo dài nếu tôi hút thuốc với một tẩu thuốc tốt
And I won’t be a product of my genre
Và tôi sẽ không phải là sản phẩm của chính mình
My mind will always be stronger than my songs are
Tâm trí tôi sẽ luôn mạnh mẽ hơn những bài hát của tôi
Never believe the bullshit that fake guys feed to ya
Không bao giờ tin những điều nhảm nhí của những kẻ giả mạo nói với bạn
Always read the stories that you hear on Wikipedia
Luôn đọc những câu chuyện mà bạn nghe trên Wikipedia
And musically I’m demonstrating
Và âm nhạc tôi đang thể hiện
When I perform live, feels like I am meditating
Khi tôi biểu diễn trực tiếp, tôi cảm thấy như đang thiền định
Times at the Enterprise when some fella filmed me
Họ luôn so sánh tôi với người khác
‘A young singer-writer like Gabriella Cilmi’
‘Một ca sỹ nhạc sỹ trẻ như Gabriella Cilmi’
‘Cause you need me, man, I don’t need you
Bởi vì bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you at all
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn
You need me, man, I don’t need you
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you at all
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn
You need me
Bạn cần tôi
'Cause with the lyrics I’ll be aiming it right
Bởi vì với lời bài hát tôi sẽ nhắm tới nó đúng
I won’t stop 'til my name's in lights
Tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi tên tuổi tôi tỏa sáng
At stadium heights with Damien Rice
Ở một sân vận động với Damien Rice
On red carpets, now I’m on Arabian Nights
Trên thảm đỏ, bây giờ tôi như đang trong câu chuyện nghìn lẻ một đêm
Because I’m young I know my brother's gonna give me advice
Bởi vì tôi còn trẻ, tôi biết anh trai tôi sẽ cho tôi lời khuyên
Long nighter, short height and I gone hyper
Những đêm dài với chiều cao ngắn và tôi sẽ lo lắng
Never be anything but a singer-songwriter, yeah
Không bao giờ trở thành bất cứ điều gì ngoại trừ một ca sĩ-nhạc sĩ, yeah
The game's over but now I’m on a new level
Trò chơi đã kết thúc nhưng bây giờ tôi đang ở một trình độ mới
Watch how I step on the track without a loop pedal
Hãy xem cách tôi bước trên con đường mà không cần máy tạo giai điệu
People think that I’m bound to blow up
Mọi người nghĩ rằng tôi nổi tiếng
I’ve done around about a thousand shows
Tôi đã trình diễn khắp nơi khoảng một nghìn chương trình
But I haven’t got a house plus I live on a couch
Nhưng tôi không có một ngôi nhà mà phải sống trên ghế sô pha
So you believe the lyrics when I’m singing them out, wow
Vì vậy, bạn hãy tin lời bài hát khi tôi hát, wow
From day one, I’ve been prepared
Từ ngày đầu tiên, tôi đã chuẩn bị
With vo5 wax for my ginger hair
Với keo vuốt tóc vo5 cho mái tóc màu hoe của tôi
So now I’m back to the sofa, giving a dose of what the future holds
Vì vậy, bây giờ tôi trở lại ghế sô pha, đưa ra những gì mà tương lai nắm giữ
'Cause it’s another day
Bởi vì đó là một ngày khác
Plus I'll keep my last name forever keep the genre pretty basic
Albulm Cộng tôi sẽ giữ tên tuổi của mình mãi mãi và cả thể loại cơ bản của mình
Gonna be breaking into other people’s tunes when I chase it
Sẽ bị phá vỡ trong giai điệu của người khác khi tôi theo đuổi nó
And replace it with the elephant in the room with a facelift
Và thay thế nó với một sự thật đã bị lờ đi
Into another rapper's shoes using new laces
Rap theo phong cách của ai đó nhưng theo kiểu của tôi
I'm selling CDs from my rucksack aiming for the papers
Tôi đang bán đĩa CD từ ba lô của mình để ghi âm những bản sau
Selling CDs from my rucksack aiming for the majors
Bán đĩa CD từ ba lô của mình để nhắm đến các chuyên ngành
Nationwide tour with Just Jack, still had to get the bus back
Các tour toàn quốc với Just Jack, vẫn phải đi bằng xe buýt
Clean cut kid without a razor for the mustache
Cạo râu mà không cần dao cạo
I hit back when the pen hurts me
Tôi tấn công lại khi những ngòi bút làm tôi tổn thương
I’m still a choir boy in a Fenchurch tee
Tôi vẫn là cậu bé trong đội hợp xương tại nhà thờ
I’m still the same as a year ago
Tôi vẫn giống như năm trước
But more people hear me though
Nhưng nhiều người đã nghe tôi hát
According to the MySpace and YouTube videos
Theo những video trên Myspace và youtube
I’m always doing shows if I’m not I’m in the studio
Tôi luôn biểu diễn nếu tôi không ở trong phòng thu
Truly broke, never growing up call me Rufio
Không bao giờ lớn lên hãy gọi tôi là Rufio
Melody music maker
Một nhà sản xuất âm nhạc
Reading all the papers
Tôi đọc tất cả những tờ báo
They say I’m up and coming like I'm fucking in an elevator
Họ nói tôi thành công trong âm nhạc như đi lên bằng thang máy
'Cause you need me, man, I don’t need you
Bởi vì bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you at all
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn
You need me, man, I don’t need you
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn
You need me, man, I don’t need you at all
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn
You need me, man, I don’t need you
Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn