Yêu thích
Xem thêm
Now I’m in town, break it down, thinking of making a new sound Giờ đây tôi đang ở thị trấn, suy sụp, nghĩ về việc tạo ra một âm thanh mới Playing a different show every night in front of a new crowd Trình diễn một chương trình khác nhau mỗi tối trước một đám đông mới That’s you now, ciao, seems that life is great now Đó chính là các bạn, xin chào, dường như cuộc sống thật tuyệt See me lose focus, as I sing to you loud Nhìn thấy tôi mất tập trung khi tôi hát lớn cho các bạn nghe And I can’t, no, I won’t hush Và tôi không thể, không, tôi sẽ không im lặng I’ll say the words that make you blush Tôi sẽ nói những lời làm bạn đỏ mặt I’m gonna sing this now Tôi sẽ hát ngay bây giờ Oh oh Oh oh See, I’m true, my songs are where my heart is Nhìn xem, tôi đã đúng, những bài hát của tôi là nơi trái tim tôi thuộc về I’m like glue, I stick to other artists Tôi giống như keo, tôi gắn kết các nghệ sĩ khác I’m not you, now that would be disastrous Tôi không phải là bạn, bây giờ điều đó sẽ thật tai hại Let me sing and do my thing and move to greener pastures Hãy để tôi hát và làm việc của mình và trở thành những điều lớn lao See, I’m real, I do it all, it’s all me Nhìn xem, tôi là thật, tôi làm tất cả, tất cả là tôi I’m not fake, don’t ever call me lazy Tôi không giả dối, đừng bao giờ gọi tôi là lười biếng I won’t stay put, give me the chance to be free Tôi sẽ không ở lại, hãy cho tôi cơ hội để được tự do Suffolk sadly seems to sort of suffocate me Suffolk buồn bã dường như làm tôi ngột ngạt ‘Cause you need me, man, I don’t need you Bởi vì bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you at all Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn đâu You need me, man, I don’t need you Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you at all Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn đâu You need me Bạn cần tôi I sing and write my own tune and I write my own verse Tôi hát và viết giai điệu riêng của mình Hell, don't need another wordsmith to make my tune sell Không cần một bậc thầy ngôn ngữ nào khác để bán những giai điệu của tôi Call yourself a singer-writer - you’re just bluffing Hãy gọi bạn là nhạc sĩ - bạn chỉ đang lừa gạt Your name’s on the credits and you didn’t write nothing Tên của bạn có trên các thẻ tín dụng và bạn không viết gì cả I sing fast, I know that all my shit’s cool Tôi hát nhanh, tôi biết mình thật phong cách I will blast and I didn’t go to Brit School Tôi sẽ nổ tung và tôi không đến trường Brit I came fast with the way I act, right Tôi đến nhanh chóng theo cách tôi hành động, đúng vậy I can’t last if I’m smoking on a crack pipe Tôi không thể kéo dài nếu tôi hút thuốc với một tẩu thuốc tốt And I won’t be a product of my genre Và tôi sẽ không phải là sản phẩm của chính mình My mind will always be stronger than my songs are Tâm trí tôi sẽ luôn mạnh mẽ hơn những bài hát của tôi Never believe the bullshit that fake guys feed to ya Không bao giờ tin những điều nhảm nhí của những kẻ giả mạo nói với bạn Always read the stories that you hear on Wikipedia Luôn đọc những câu chuyện mà bạn nghe trên Wikipedia And musically I’m demonstrating Và âm nhạc tôi đang thể hiện When I perform live, feels like I am meditating Khi tôi biểu diễn trực tiếp, tôi cảm thấy như đang thiền định Times at the Enterprise when some fella filmed me Họ luôn so sánh tôi với người khác ‘A young singer-writer like Gabriella Cilmi’ ‘Một ca sỹ nhạc sỹ trẻ như Gabriella Cilmi’ ‘Cause you need me, man, I don’t need you Bởi vì bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you at all Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn You need me, man, I don’t need you Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you at all Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn You need me Bạn cần tôi 'Cause with the lyrics I’ll be aiming it right Bởi vì với lời bài hát tôi sẽ nhắm tới nó đúng I won’t stop 'til my name's in lights Tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi tên tuổi tôi tỏa sáng At stadium heights with Damien Rice Ở một sân vận động với Damien Rice On red carpets, now I’m on Arabian Nights Trên thảm đỏ, bây giờ tôi như đang trong câu chuyện nghìn lẻ một đêm Because I’m young I know my brother's gonna give me advice Bởi vì tôi còn trẻ, tôi biết anh trai tôi sẽ cho tôi lời khuyên Long nighter, short height and I gone hyper Những đêm dài với chiều cao ngắn và tôi sẽ lo lắng Never be anything but a singer-songwriter, yeah Không bao giờ trở thành bất cứ điều gì ngoại trừ một ca sĩ-nhạc sĩ, yeah The game's over but now I’m on a new level Trò chơi đã kết thúc nhưng bây giờ tôi đang ở một trình độ mới Watch how I step on the track without a loop pedal Hãy xem cách tôi bước trên con đường mà không cần máy tạo giai điệu People think that I’m bound to blow up Mọi người nghĩ rằng tôi nổi tiếng I’ve done around about a thousand shows Tôi đã trình diễn khắp nơi khoảng một nghìn chương trình But I haven’t got a house plus I live on a couch Nhưng tôi không có một ngôi nhà mà phải sống trên ghế sô pha So you believe the lyrics when I’m singing them out, wow Vì vậy, bạn hãy tin lời bài hát khi tôi hát, wow From day one, I’ve been prepared Từ ngày đầu tiên, tôi đã chuẩn bị With vo5 wax for my ginger hair Với keo vuốt tóc vo5 cho mái tóc màu hoe của tôi So now I’m back to the sofa, giving a dose of what the future holds Vì vậy, bây giờ tôi trở lại ghế sô pha, đưa ra những gì mà tương lai nắm giữ 'Cause it’s another day Bởi vì đó là một ngày khác Plus I'll keep my last name forever keep the genre pretty basic Albulm Cộng tôi sẽ giữ tên tuổi của mình mãi mãi và cả thể loại cơ bản của mình Gonna be breaking into other people’s tunes when I chase it Sẽ bị phá vỡ trong giai điệu của người khác khi tôi theo đuổi nó And replace it with the elephant in the room with a facelift Và thay thế nó với một sự thật đã bị lờ đi Into another rapper's shoes using new laces Rap theo phong cách của ai đó nhưng theo kiểu của tôi I'm selling CDs from my rucksack aiming for the papers Tôi đang bán đĩa CD từ ba lô của mình để ghi âm những bản sau Selling CDs from my rucksack aiming for the majors Bán đĩa CD từ ba lô của mình để nhắm đến các chuyên ngành Nationwide tour with Just Jack, still had to get the bus back Các tour toàn quốc với Just Jack, vẫn phải đi bằng xe buýt Clean cut kid without a razor for the mustache Cạo râu mà không cần dao cạo I hit back when the pen hurts me Tôi tấn công lại khi những ngòi bút làm tôi tổn thương I’m still a choir boy in a Fenchurch tee Tôi vẫn là cậu bé trong đội hợp xương tại nhà thờ I’m still the same as a year ago Tôi vẫn giống như năm trước But more people hear me though Nhưng nhiều người đã nghe tôi hát According to the MySpace and YouTube videos Theo những video trên Myspace và youtube I’m always doing shows if I’m not I’m in the studio Tôi luôn biểu diễn nếu tôi không ở trong phòng thu Truly broke, never growing up call me Rufio Không bao giờ lớn lên hãy gọi tôi là Rufio Melody music maker Một nhà sản xuất âm nhạc Reading all the papers Tôi đọc tất cả những tờ báo They say I’m up and coming like I'm fucking in an elevator Họ nói tôi thành công trong âm nhạc như đi lên bằng thang máy 'Cause you need me, man, I don’t need you Bởi vì bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you at all Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn You need me, man, I don’t need you Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn You need me, man, I don’t need you at all Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi chẳng cần bạn You need me, man, I don’t need you Bạn cần tôi, anh bạn à, tôi không cần bạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

You Need Me, I Don't Need You

Ed Sheeran

Ed Sheeran

Quan tâm

Cấp độ: Nâng cao

Giới thiệu về ca sĩ

Edward Christopher "Ed" Sheeran (born 17 February 1991) is an English singer-songwriter and musician. He was born in Hebden Bridge in Yorkshire and raised in Framlingham, Suffolk. He dropped out of school at 16, and moved to London the following year, in 2008, to pursue a career in music. In early 2011, Sheeran independently released the extended play, No. 5 Collaborations Project, which caught the attention of Elton John and Jamie Foxx. After signing with Asylum Records, his debut album, + (read as "plus"), was released on 9 September 2011 and has since been certified six-times platinum in the UK. The album contains the single, "The A Team", which earned him the Ivor Novello Award for Best Song Musically and Lyrically In 2012, Sheeran won the Brit Awards for Best British Male Solo Artist and British Breakthrough Act.

Sheeran's popularity abroad began in 2012. In the US, he made a guest appearance on Taylor Swift's fourth studio album, Red. "The A Team" was nominated for Song of the Year at the 2013 Grammy Awards, where he performed the song with Elton John. He spent much of 2013 opening for Swift's The Red Tour in North America dates. In late 2013, he performed three sold-out shows at New York's Madison Square Garden as a headline act.

His second studio album, x (read as "multiply"), was released worldwide on 23 June 2014. It peaked at number one in the UK and the US. In 2015, x won the Brit Award for Album of the Year, and he received the Ivor Novello Award for Songwriter of the Year. His single from x, "Thinking Out Loud", earned him two Grammy Awards at the 2016 ceremony: Song of the Year and Best Pop Solo Performance. As part of his world tour, Sheeran played three sold-out concerts at London's Wembley Stadium in July 2015, his biggest solo shows to date.

Xem thêm
Bình luận