Yêu thích
Xem thêm
A little bit of misfit dancing, a little bit of jojo dancing Một điệu nhảy vụng về, một điệu jojo A little bit of thoughts of mine coming out Một vài suy nghĩ chợt nảy ra The mind of this midnight rambler Trong tâm trí của kẻ đi bộ lúc nửa đêm I can't wait til these tunes of mine Không thể chờ cho đến khi những giai điệu của tôi Get me out of this local jam Đẩy tôi vang xa khỏi chốn này Get up up on that big stage now Giờ đây đứng lên sân khấu lớn kia Show the world just who the heck I am Chỉ cho thế giới biết tôi là ai Ever think you if it all goes right Bạn có bao giờ nghĩ nếu bạn làm đúng You got something that could change your life Bạn có thể thay đổi cuộc đời mình Use that moment just to show you're alive Tận dụng khoảnh khắc bạn tràn đầy sức sống Everything is gonna be alright Mọi thứ sẽ ổn thôi Crashing through the stars, alright Các vì sao vỡ tung I'm screaming til the stars collide Tôi hét lên khi những ngôi sao va chạm I'm telling everybody, that's right Tôi nói với mọi người, đúng vậy We all got the spark, we all got the spark tonight Tất cả chúng ta đều tỏa sáng đêm nay Taking back the way we are Trở về với con người thật của mình 'Cause that's just the way we are Bởi vì nó là con người thật của chúng ta I'm crashing through the dark, we're alright Tôi đang phá tan đêm tối, chúng ta sẽ ổn thôi We all got the spark, we all got the spark tonight Tất cả chúng ta đều tỏa sáng đêm nay They say if you look around for something hard enough Họ nói nếu bạn vất vả kiếm tìm một thứ gì And you just might find it Bạn có thể sẽ tìm ra nó And there's some around who wanna keep you down Và nếu có những kẻ cố đẩy bạn xuống But shawty don't be blinded Nhưng bạn đâu có mù Hey, feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene Cảm thấy bế tắc, nghĩ rằng bạn không thể thoát ra khỏi tình trạng này Time to turn this thing upside down Đến lúc đảo ngược tình thế rồi Show these people what you really mean Cho họ thấy bạn có ý nghĩa như thế nào Ever think that you could lose your mind Có bao giờ bạn nghĩ là mình mất trí Could it be the big dream you'll find Có thể đó là giấc mộng lớn mà bạn sẽ thực hiện No more waiting cause it's almost time Không còn nhiều thời gian để đợi chờ đâu Everything is gonna be alright Mọi thứ sẽ ổn thôi Crashing through the stars, alright Các vì sao vỡ tung, đúng rồi I'm screaming til the stars collide Tôi hét lên khi những ngôi sao va chạm I'm telling everybody, that's right Tôi nói với mọi người, đúng vậy We all got the spark, we all got the spark tonight Tất cả chúng ta đều tỏa sáng đêm nay Taking back the way we are Trở về với con người thật của mình 'Cause that's just the way we are Bởi vì nó là con người thật của chúng ta I'm crashing through the dark, we're alright Tôi đang phá tan đêm tối, chúng ta sẽ ổn thôi We all got the spark, we all got the spark tonight Tất cả chúng ta đều tỏa sáng đêm nay I'mma feel this forever or even if it's just tonight Tôi cảm thấy điều này là mãi mãi hoặc nó chỉ là đêm nay I can see the thing much clearer Tôi có thể thấy mọi thứ rõ ràng hơn Even when I close my eyes Thậm chí khi tôi nhắm mắt lại Tryna keep myself from falling Cố gắng để không gục ngã Tryna get this thing right Cố gắng làm tốt việc này I gotta do this more often Tôi đã làm nhiều lần rồi Well, well maybe tonight Vâng, có lẽ là đêm nay Crashing through the stars, alright Các vì sao vỡ tung, đúng rồi I'm screaming til the stars collide Tôi hét lên khi những ngôi sao va chạm I'm telling everybody, that's right Tôi nói với mọi người, đúng vậy We all got the spark, we all got the spark tonight Tất cả chúng ta đều tỏa sáng đêm nay Taking back the way we are Trở về với con người thật của mình 'Cause that's just the way we are Bởi vì nó là con người thật của chúng ta I'm crashing through the dark, we're alright Tôi đang phá tan đêm tối, chúng ta sẽ ổn thôi We all got the spark, we all got the spark tonight Tất cả chúng ta đều tỏa sáng đêm nay

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.