Yêu thích
Xem thêm
Party girls don't get hurt Những cô nàng tiệc tùng chẳng biết đến đau đớn Can't feel anything, when will I learn Chẳng cảm nhận được điều gì, khi nào tôi mới biết đây I push it down, push it down Tôi đặt ly rượu xuống, đặt nó xuống I'm the one "for a good time call" Tôi là người dành cho "những cuộc gọi vui vẻ" Phone's blowin' up, ringin' my doorbell Gọi điện thoại, họ bấm chuông cửa I feel the love, feel the love Tôi cảm nhận được tình yêu 1,2,3,1,2,3 drink 1,2,3,1,2,3 uống Throw 'em back, till I lose count Uống liên tục cho tới khi không thể đếm được nữa I'm gonna swing from the chandelier Tôi sẽ đung đưa trên chiếc đèn chùm I'm gonna live like tomorrow doesn't exist Tôi sẽ sống như thể không có ngày mai Like it doesn't exist Như thể ngày mai không hề tồn tại I'm gonna fly like a bird through the night Tôi sẽ như loài chim bay qua màn đêm Feel my tears as they dry Cảm nhận từng giọt nước mắt khi chúng khô đi I'm gonna swing from the chandelier Tôi sẽ đung đưa trên chiếc đèn chùm But I'm holding on for dear life Nhưng tôi đang cố gắng rất nhiều Won't look down, won't open my eyes Sẽ không cúi đầu và mở mắt Keep my glass full until morning light, Tiếp tục say sưa đến bình minh 'Cause I'm just holding on for tonight Vì tôi chỉ nắm giữ đêm nay thôi Help me, I'm holding on for dear life Hãy giúp tôi, tôi đang cố gắng rất nhiều Won't look down, won't open my eyes Sẽ không cúi đầu và mở mắt Keep my glass full until morning light Tiếp tục say sưa đến bình minh 'Cause I'm just holding on for tonight Vì tôi chỉ nắm giữ đêm nay thôi On for tonight Đêm nay thôi Sun is up, I'm a mess Mặt trời mọc, tôi say lướt khướt Gotta get out now Phải đi ra ngay Gotta run from this Chạy biến khỏi đây Here comes the shame Đối mặt với sự xấu hổ Here comes the shame Đối mặt với sự tủi thẹn 1,2,3,1,2,3 drink 1,2,3,1,2,3 uống Throw 'em back till I lose count Uống liên tục cho tới khi không thể đếm được nữa I'm gonna swing from the chandelier Tôi sẽ đung đưa trên chiếc đèn chùm I'm gonna live like tomorrow doesn't exist Tôi sẽ sống như thể không có ngày mai Like it doesn't exist Như thể ngày mai không hề tồn tại I'm gonna fly like a bird through the night Tôi sẽ như loài chim bay qua màn đêm Feel my tears as they dry Cảm nhận từng giọt nước mắt khi chúng khô đi I'm gonna swing from the chandelier Tôi sẽ đung đưa trên chiếc đèn chùm But I'm holding on for dear life Nhưng tôi đang cố gắng rất nhiều Won't look down, won't open my eyes Sẽ không cúi đầu và mở mắt Keep my glass full until morning light Tiếp tục say sưa đến bình minh 'Cause I'm just holding on for tonight Vì tôi chỉ nắm giữ đêm nay thôi Help me, I'm holding on for dear life Hãy giúp tôi, tôi đang cố gắng rất nhiều Won't look down, won't open my eyes Sẽ không cúi đầu và mở mắt Keep my glass full until morning light Tiếp tục say sưa đến bình minh 'Cause I'm just holding on for tonight Vì tôi chỉ nắm giữ đêm nay thôi On for tonight Đêm nay thôi 'Cause I'm just holding on for tonight Vì tôi chỉ nắm giữ đêm nay thôi Oh, I'm just holding on for tonight Oh, tôi chỉ nắm giữ đêm nay thôi On for tonight Đêm nay thôi 'Cause I'm just holding on for tonight Vì tôi chỉ nắm giữ đêm nay thôi Oh, I'm just holding on for tonight Oh, tôi chỉ nắm giữ đêm nay thôi On for tonight Đêm nay thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Chandelier

Sia

Sia

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Sia Kate Isobelle Furler (born 18 December 1975), referred to mononymously as Sia (/ˈsiːə/), is an Australian singer and songwriter. She started her career as a singer in the local Adelaide acid jazz band Crisp in the mid-1990s. In 1997, when Crisp disbanded, she released her debut studio album titled OnlySee on Flavoured Records in Australia. Following the event, she moved to London, England, and provided lead vocals for British duo Zero 7.

Xem thêm
Bình luận