Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Everybody loves the things you do Tất cả mọi người đều yêu những thứ anh làm From the way you talk to the way you move Từ cái cách anh truyện trò, đến cái cách anh di chuyển Everybody here is watching you Mọi người ở đây đều ngắm nhìn anh 'Cause you feel like home Bởi anh thắp lên một sự ấm áp như là nhà You're like a dream come true Anh như một giấc mơ có thật But if by chance you're here alone Nhưng nếu lỡ anh còn lại một mình Can I have a moment before I go? Em có thể có một khoảnh khắc trước khi em đi? 'Cause I've been by myself all night long Bởi em đã cô đơn những đêm dài Hoping you're someone I used to know Hy vọng anh vẫn là người nào đó mà em từng biết You look like a movie Anh trông giống như một bộ phim You sound like a song Anh tựa như bài ca My God, this reminds me Ôi Chúa, những điều này gợi em nhớ lại Of when we were young Khi ta vẫn còn trẻ trung Let me photograph you in this light Hãy để em chụp lại hình ảnh anh trong ánh sáng này In case it is the last time Nhỡ khi đây là lần cuối cùng That we might be exactly like we were Mà chúng ta có thể như chúng ta đã từng Before we realized Trước khi chúng ta nhận ra We were sad of getting old Chúng ta buồn bã khi già đi It made us restless Nó khiến ta thao thức It was just like a movie Nó tựa như một bộ phim It was just like a song Tựa như một bài ca I was so scared to face my fears Em quá sợ hãi khi phải đối mặt với nỗi sợ của chính mình Nobody told me that you'd be here Không ai nói cho em anh hiện hữu nơi đây And I swear you moved overseas Và em cứ đinh ninh anh đã rời đến một nơi rất xa That's what you said, when you left me Đó là điều anh nói khi anh bỏ em đi You still look like a movie Anh trông giống như một bộ phim You still sound like a song Anh tựa như bài ca My God, this reminds me Ôi Chúa, những điều này gợi em nhớ lại Of when we were young Khi ta vẫn còn trẻ trung Let me photograph you in this light Hãy để em chụp lại hình ảnh anh trong ánh sáng này In case it is the last time Nhỡ khi đây là lần cuối cùng That we might be exactly like we were Mà chúng ta có thể như chúng ta đã từng Before we realized Trước khi chúng ta nhận ra We were sad of getting old Chúng ta buồn bã khi già đi It made us restless Nó khiến ta thao thức It was just like a movie Nó tựa như một bộ phim It was just like a song Tựa như một bài ca When we were young Khi chúng ta còn trẻ trung It's hard to admit that Thật khó để thừa nhận rằng Everything just takes me back Mọi thứ cứ đưa em trở về To when you were there Lúc khi anh còn ở đó And a part of me keeps holding on Và phần nào trong em vẫn cố níu kéo Just in case it hasn't gone Nếu mà điều đó không đi mất I guess I still care Em nghĩ là mình vẫn còn quan tâm Do you still care? Anh vẫn còn để tâm không? It was just like a movie Nó tựa như một bộ phim It was just like a song Tựa như một bài ca My God, this reminds me Ôi Chúa, những điều này gợi em nhớ lại Of when we were young Khi ta vẫn còn trẻ trung When we were young Khi ta vẫn còn trẻ trung Let me photograph you in this light Hãy để em chụp lại hình ảnh anh trong ánh sáng này In case it is the last time Nhỡ khi đây là lần cuối cùng That we might be exactly like we were Mà chúng ta có thể như chúng ta đã từng Before we realized Trước khi chúng ta nhận ra We were sad of getting old Chúng ta buồn bã khi già đi It made us restless Nó khiến ta thao thức Oh I'm so mad I'm getting old Ôi em điên lên khi trở nên già đi It makes me reckless Nó khiến em thao thức It was just like a movie Nó tựa như một bộ phim It was just like a song Tựa như một bài ca When we were young Khi chúng ta còn trẻ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.