Yêu thích
Xem thêm
I walked across an empty land Sải bước trên cánh đồng hoang vắng I knew the pathway like the back of my hand Tôi biết rõ con đường mòn này như lòng bàn tay I felt the earth beneath my feet Cảm nhận mặt đất đang ở dưới chân Sat by the river and it made me complete Ngồi cạnh dòng sông và cảm nhận mọi thứ đang được lấp đầy Oh simple thing, where have you gone? Những điều giản đơn, đã đi đâu rồi? I'm getting tired and I need someone to rely on Tôi đã quá mệt mỏi và cần lắm một nơi để nương tựa I came across a fallen tree Tôi bước ngang qua một cái cây đã ngã I felt the branches of it looking at me Cảm giác như những nhánh cây đang nhìn về phía mình Is this the place we used to love? Phải chăng đây là nơi ta từng yêu thích? Is this the place that I've been dreaming of? Là nơi tôi mơ đến? Oh simple thing, where have you gone? Những điều giản đơn, đã đi đâu rồi? I'm getting old and I need something to rely on Tôi đang già đi và cần lắm một nơi để nương tựa And if you have a minute why don't we go Và nếu bạn dù chỉ một phút thôi sao ta lại không cùng sánh vai Talk about it somewhere only we know? Cùng nói về một nơi mà chỉ có hai ta biết This could be the end of everything, Có thể đây là kết thúc của mọi thứ So why don't we go Vậy tại sao ta lại không đi Somewhere only we know? Đến một nơi mà chỉ có hai ta biết Oh simple thing, where have you gone? Những điều giản đơn, đã đi đâu rồi? I'm getting old and I need someone to rely on Tôi đang già đi và cần lắm một nơi để nương tựa So tell me when you're gonna let me in Vậy nên hãy nói cho tôi biết đến khi nào bạn mới đón nhận tôi I'm getting tired and I need somewhere to begin Tôi đã quá mệt mỏi và tôi cần một nơi nào đó để bắt đầu And if you have a minute why don't we go Và nếu bạn dù chỉ một phút thôi sao ta lại không cùng sánh vai Talk about it somewhere only we know? Cùng nói về một nơi mà chỉ có hai ta biết 'Cause this could be the end of everything, Có thể đây là kết thúc của mọi thứ So why don't we go Vậy tại sao ta lại không đi Somewhere only we know? Đến một nơi mà chỉ có hai ta biết

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Somewhere Only We Know

Lily Allen

Lily Allen

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Lily Rose Beatrice Cooper (née Allen; born 2 May 1985), known professionally as Lily Allen, is an English singer, songwriter, actress, and television presenter. She is the daughter of actor Keith Allen and film producer Alison Owen. Allen left school when she was 15 and concentrated on improving her performing and compositional skills. In 2005, she made some of her recordings public on Myspace and the publicity resulted in airplay on BBC Radio 1 and a contract with Regal Recordings.

Xem thêm
Bình luận