Somewhere Only We Know

Thể loại: Nhạc hoạt hình Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Somewhere Only We Know. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

LILY ALLEN

I walked across an empty land
Sải bước trên cánh đồng hoang vắng
I knew the pathway like the back of my hand
Tôi biết rõ con đường mòn này như lòng bàn tay
I felt the earth beneath my feet
Cảm nhận mặt đất đang ở dưới chân
Sat by the river and it made me complete
Ngồi cạnh dòng sông và cảm nhận mọi thứ đang được lấp đầy
Oh simple thing, where have you gone?
Những điều giản đơn, đã đi đâu rồi?
I'm getting tired and I need someone to rely on
Tôi đã quá mệt mỏi và cần lắm một nơi để nương tựa
I came across a fallen tree
Tôi bước ngang qua một cái cây đã ngã
I felt the branches of it looking at me
Cảm giác như những nhánh cây đang nhìn về phía mình
Is this the place we used to love?
Phải chăng đây là nơi ta từng yêu thích?
Is this the place that I've been dreaming of?
Là nơi tôi mơ đến?
Oh simple thing, where have you gone?
Những điều giản đơn, đã đi đâu rồi?
I'm getting old and I need something to rely on
Tôi đang già đi và cần lắm một nơi để nương tựa
And if you have a minute why don't we go
Và nếu bạn dù chỉ một phút thôi sao ta lại không cùng sánh vai
Talk about it somewhere only we know?
Cùng nói về một nơi mà chỉ có hai ta biết
This could be the end of everything,
Có thể đây là kết thúc của mọi thứ
So why don't we go
Vậy tại sao ta lại không đi
Somewhere only we know?
Đến một nơi mà chỉ có hai ta biết
Oh simple thing, where have you gone?
Những điều giản đơn, đã đi đâu rồi?
I'm getting old and I need someone to rely on
Tôi đang già đi và cần lắm một nơi để nương tựa
So tell me when you're gonna let me in
Vậy nên hãy nói cho tôi biết đến khi nào bạn mới đón nhận tôi
I'm getting tired and I need somewhere to begin
Tôi đã quá mệt mỏi và tôi cần một nơi nào đó để bắt đầu
And if you have a minute why don't we go
Và nếu bạn dù chỉ một phút thôi sao ta lại không cùng sánh vai
Talk about it somewhere only we know?
Cùng nói về một nơi mà chỉ có hai ta biết
'Cause this could be the end of everything,
Có thể đây là kết thúc của mọi thứ
So why don't we go
Vậy tại sao ta lại không đi
Somewhere only we know?
Đến một nơi mà chỉ có hai ta biết