Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Don't think about it Đừng nghĩ về nó nữa Just move your body Chỉ cần lắc lư thân hình của bạn Listen to the music Lắng nghe giai điệu Sing, oh, ey, oh Và hát vang oh, ey, oh Just move those left feet Chỉ cần nhịp chân trái của bạn thôi Go ahead, get crazy Tiến lên nào, cùng quay cuồng nhé Anyone can do it Bất cứ ai cũng có thể làm được Sing, oh, ey, oh Hát vang, oh, ey, oh Show the world you've got that fire Cho cả thế giới này thấy nhiệt huyết trong bạn nào Feel the rhythm getting louder Cảm nhận nhịp điệu đang dần to lên Show the room what you can do Khoe với mọi người những gì bạn có thể làm đi Prove to them you got the moves Chứng tỏ với họ bạn cũng có thể nhảy được I don't know about you Tôi không biết bạn thế nào chứ But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah Nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt khi mình đang nhảy nhót, yeah, yeah Better when I'm dancing, yeah, yeah Mọi thứ sẽ tốt hơn khi tôi nhảy, yeah, yeah And we can do this together Và chúng ta có thể làm điều này cùng với nhau I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah Tôi cá là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi nhảy múa đấy When you finally let go Khi bạn thực sự buông bỏ được And you slay that solo Và bạn có thể tạo ra sức ảnh hưởng Cause you listen to the music Bởi vì bạn đang lắng nghe giai điệu của âm nhạc Sing, oh, ey, oh Hát vang, oh, ey, oh 'Cause you're confident, babe Bởi vì bạn tự tin, bạn yêu à And you make your hips sway Bạn tạo những nhịp lắc hông cho mình We knew that you could do it Chúng tôi biết bạn có thể làm được mà Sing, oh, ey, oh Hát vang, oh, ey, oh Show the world you've got that fire Cho cả thế giới này thấy nhiệt huyết trong bạn nào Feel the rhythm getting louder Cảm nhận nhịp điệu đang dần to lên Show the room what you can do Khoe với mọi người những gì bạn có thể làm đi Prove to them you got the moves Chứng tỏ với họ bạn cũng có thể nhảy được I don't know about you Tôi không biết bạn thế nào chứ But I feel better when I'm dancing, yeah, yeah Nhưng tôi cảm thấy thật tuyệt khi mình đang nhảy nhót, yeah, yeah Better when I'm dancing, yeah, yeah Mọi thứ sẽ tốt hơn khi tôi nhảy, yeah, yeah And we can do this together Và chúng ta có thể làm điều này cùng với nhau I bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah Tôi cá là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi nhảy múa đấy I feel better when I'm dancing Tôi cảm thấy thật tuyệt khi mình đang nhảy nhót I'm better when I'm dancing, aye, oh ey oh Tôi tuyệt vời hơn khi tôi đang nhún nhảy, aye, oh ey oh Feel better when I'm dancing, yeah, yeah Cảm thấy thật tuyệt khi mình đang nhảy nhót, yeah, yeah Better when I'm dancing, yeah, yeah Mọi thứ sẽ tốt hơn khi tôi nhảy, yeah, yeah Don't you know Bạn biết không We can do this together Chúng ta có thể cùng nhau nhún nhảy Bet you feel better when you're dancing, yeah, yeah Tôi cá là bạn sẽ cảm thấy tốt hơn khi nhảy múa đấy (you got the moves, babe) (bạn làm được rồi đấy) I feel better when I'm dancing Tôi cảm thấy thật tuyệt khi mình đang nhảy nhót I'm better when I'm dancing, hey Cảm thấy thật tuyệt khi mình đang nhảy nhót Feel better when I'm, yeah, yeah Cảm thấy thật tuyệt khi tôi, yeah, yeah

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.