LILY ALLEN

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Air Balloon

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Air Balloon. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Somebody remind me where I am
Ai đó làm ơn nhắc tôi là tôi đang ở đâu
Miami or Timbuktu?
Miami hay Timbuktu vậy?
Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo?
Tôi có từng nói với bạn con khỉ của chú tôi trốn khỏi sở thú chưa?
Would you tell me what this all means?
Bạn sẽ nói với tôi tất cả những chuyện này là sao chứ?
What happens if I go through that door?
Chuyện gì xảy ra nếu tôi đi qua cánh cửa đó?
Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor
Vì tôi nhìn lên trần nhà, nhưng nó lại biến thành sàn nhà
When I'm bored, I, kinda drift away
Khi tôi chán, tôi chỉ muốn thả hồn đi đâu đó
I'm not sure, quite, why we work all day
Tôi không chắc, sao ta phải làm việc suốt ngày nhỉ
I've been thinking, and I've got this plan
Tôi vắt óc suy nghĩ bấy lâu và tôi có một kế hoạch này
Let's go, right now
Nào ta cùng đi, ngay lúc này
Come meet me in the sky I'll be waiting for you
Hãy đến gặp tôi ở trên trời, tôi sẽ chờ đợi bạn
And we can't hear what they say
Và chúng ta không thể nghe người ta nói gì
Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha
Trên khinh khí cầu của tôi
Sing, sing along, along any song you want to
Hát theo bất kỳ bài hát nào bạn muốn
Now we're so high, it can't rain
Giờ chúng ta ở cao tít, không thể có mưa
Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha ha
Trên khinh khí cầu của tôi
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
I don't like dropping names but Kurt Cobain is all in my face
Tôi không thích trò đố tên nhưng Kurt Cobain hiện rõ trên mặt tôi
How the hell am I gonna tell him Elvis already took first base?
Làm sao tôi nói với ông ta Elvis đã đặt chỗ trước rồi đây?
And then out of the blue this cruise is losing altitude, all we need
Và bên ngoài bầu trời, chiếc thuyền này đang mất độ cao
Is a little more elevation, take me back to where I can breathe
Chúng ta cần nâng cao chút, đưa tôi về lại chỗ tôi có thể thở được
When I'm bored, I, kinda drift away
Khi tôi chán, tôi, tôi thích thả hồn đi đâu đó
I'm not sure, quite, why we work all day
Tôi không chắc, sao ta phải làm việc suốt ngày nhỉ
I've been thinking, and I've got this plan
Tôi vắt óc suy nghĩ bấy lâu, và tôi có kế hoạch này
Let's go, right now
Nào ta cùng đi, ngay lúc này
Come meet me in the sky I'll be waiting for you
Hãy đến gặp tôi ở trên trời, tôi sẽ chờ đợi bạn
And we can't hear what they say
Và chúng ta không thể nghe người ta nói gì
Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha
Trên khinh khí cầu của tôi
Sing, sing along, along any song you want to
Hát theo bất kỳ bài hát nào bạn muốn
Now we're so high, it can't rain
Giờ chúng ta ở cao tít, không thể có mưa
Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha ha
Trên khinh khí cầu của tôi
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Na na n-n-na na na, na na n-n-na... mmm
Shake it, sh- shake it now
Lắc lư, lắc lư đi
Gimme, gi-gimme, gimme some
Nữa, nữa nữa đi
Sailing sa-sailing through the clouds
Giong, giong buồm xuyên những tầng mây
Trippin' trip trip trip it now
Đi chơi, đi chơi nào
Shake it, sh- shake it now
Lắc lư, lắc lư đi
Gimme, gi-gimme, gimme some
Tiếp tục nào
Sailing sa-sailing through the clouds
Giong, giong buồm xuyên những tầng mây
Trippin' trip trip trip it now
Đi chơi, đi chơi nào
Come meet me in the sky I'll be waiting for you
Hãy đến gặp tôi ở trên trời, tôi sẽ chờ đợi bạn
And we can't hear what they say
Và chúng ta không thể nghe người ta nói gì
Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha
Trên khinh khí cầu của tôi
Sing, sing along along any song you want to
Hát theo bất kỳ bài hát nào bạn muốn
Now we're so high it can't rain
Giờ chúng ta ở cao tít, không thể có mưa
Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha
Trên khinh khí cầu của tôi
Come meet me in the s... Na na n-n-na na na, na na n-n-na
Hãy đến gặp tôi ở trên trời...Na na n-n-na na na, na na n-n-na
Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha
Trên khinh khí cầu của tôi
Come meet me in the s... Na na n-n-na na na, na na n-n-na
Hãy đến gặp tôi ở trên trời..Na na n-n-na na na, na na n-n-na
Up in my air balloon, air balloon, air balloon, ha ha
Trên khinh khí cầu của tôi

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA LILY ALLEN

Lily Rose Beatrice Cooper (née Allen; born 2 May 1985), known professionally as Lily Allen, is an English singer, songwriter, actress, and television presenter. She is the daughter of actor Keith Allen and film producer Alison Owen. Allen left school when she was 15 and concentrated on improving her performing and compositional skills. In 2005, she made some of her recordings public on Myspace and the publicity resulted in airplay on BBC Radio 1 and a contract with Regal Recordings.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 1985-05-02

Nơi sinh: United Kingdom