Yêu thích
Xem thêm
Got to fight another fight Phải đánh một trận chiến khác I gotta run another night Tôi phải rong ruổi một đêm nữa Get it out, check it out Rời khỏi và xem xét điều đó I'm on my way and I don't feel right Tôi đang bước trên con đường của mình và không cảm thấy đúng đắn I gotta get me back Tôi phải tìm lại bản thân I can't be beat and that's a fact Tôi không thể bị đánh bại và đó là sự thật It's OK Được rồi I'll find a way Tôi sẽ tìm cách You ain't gonna take me down no way Bạn sẽ không thể khiến tôi gục ngã Don't judge a thing until you know what's inside it Đừng đánh giá thứ gì bằng vẻ bề ngoài của nó Don't push me Đừng đẩy tôi I'll fight it Tôi sẽ đấu tranh đấy Never gonna give in Không bao giờ đầu hàng Never gonna give it up, no Cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc If you can't catch a wave then you're never gonna ride it Sẽ chẳng bao giờ cưỡi được con sóng nếu bạn không bắt kịp nó You can't come uninvited Bạn đâu thể không mời mà đến được Never gonna give in Không bao giờ đầu hàng Never gonna give it up, no Cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc You can't take me Bạn không thể bắt được tôi I'm free Tôi tự do Why did it all go wrong? Tại sao mọi chuyện đều thất bại? I wanna know what's going on Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra And what's this holding me? Và điều gì đang níu giữ tôi thế này? I'm not where I'm supposed to be Tôi không ở nơi đáng lẽ tôi thuộc về I gotta fight another fight Tôi phải đánh một trận chiến khác I gotta fight with all my might Tôi phải đấu tranh hết sức mình I'm getting out, so check it out Tôi sẽ rời khỏi, vì vậy hãy xem xét điều đó You're in my way Bạn can dự vào con đường của tôi Yeah, you better watch out Yeah, bạn nên cẩn thận Oh, come on! Nào đến đây! Don't judge a thing until you know what's inside it Đừng đánh giá thứ gì bằng vẻ bề ngoài của nó Don't push me Đừng đẩy tôi I'll fight it Tôi sẽ đấu tranh đấy Never gonna give in Không bao giờ đầu hàng Never gonna give it up, no Cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc If you can't catch a wave then you're never gonna ride it Sẽ chẳng bao giờ cưỡi được con sóng nếu bạn không bắt kịp nó You can't come uninvited Bạn đâu thể không mời mà đến được Never gonna give in Không bao giờ đầu hàng Never gonna give it up, no Cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc You can't take me Bạn không thể bắt được tôi I'm free Tôi tự do

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

You Can't Take Me

Bryan Adams

Bryan Adams

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Bryan Guy Adams, OC OBC (born 5 November 1959) is a Canadian singer, songwriter, record producer, guitarist, photographer, philanthropist and activist.

Adams rose to fame in North America with his 1983 album Cuts Like a Knife and turned into a global star with his 1984 album Reckless which produced some of his best known songs including "Run to You" and "Summer of '69". In 1991, he released "(Everything I Do) I Do It for You" from the album Waking Up the Neighbours and the song became a world-wide hit which went to number 1 in many countries, including 16 consecutive weeks in the United Kingdom, a new record. Adams also had the U.S. Billboard Hot 100 number-one singles "Heaven", "All for Love" and "Have You Ever Really Loved a Woman?"

Xem thêm
Bình luận