STEELHEART

Band

Quan tâm

Video mới nhất

She's Gone

Thể loại: Nhạc RockTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát She's Gone. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

She's gone
Em đã ra đi rồi
Out of my life
Rời xa khỏi cuộc đời anh
I was wrong
Anh đã sai lầm
I'm to blame
Tất cả là do anh
I was so untrue
Anh đã không đúng, không chân thành
I can't live without her love
Làm sao anh có thể sống khi thiếu tình yêu của em
Come back into my arms
Hãy quay lại trong vòng tay anh
I'm so alone
Anh rất cô đơn
I'm begging you
Anh cầu xin em đấy
I'm down on my knees
Anh quỳ gối cầu xin em
Forgive me, girl
Tha thứ cho anh, em à
Lady, won't you save me?
Em yêu, liệu em sẽ cứu vớt anh chứ?
My heart belongs to you
Trái tim anh đã trao tặng cho em
Lady, can you forgive me
Em yêu, em có thể tha thứ cho anh
For all I've done to you?
Vì tất cả những gì anh đã làm cho em?
Lady, oh, lady
Em yêu, oh, em yêu
Oh lady
Oh em yêu
Lady, won't you save me?
Em yêu, liệu em sẽ cứu vớt anh chứ?
My heart belongs to you
Trái tim anh đã trao tặng cho em
Lady, can you forgive me
Em yêu, rồi em sẽ tha thứ cho anh
For all I've done to you?
Vì tất cả những gì anh đã làm cho em?
Lady
Em yêu
Oh, lady
Oh, em yêu
My heart belongs to you
Trái tim anh đã trao tặng cho em
Lady, can you forgive me
Em yêu, em có thể tha thứ cho anh
For all I've done to you?
Vì tất cả những gì anh đã làm cho em?

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA STEELHEART

Steelheart is a rock band based in Norwalk, Connecticut, United States, formed in 1990.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày hoạt động: 1990-01-01

Quốc tịch: United States

Số lượng thành viên: 0