Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la She's crazy, but she's mine Nàng làm đảo điên cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la Crazy, but she's mine Nàng làm náo loạn cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la The kinda girl who really loves to dance Nàng là kiểu con gái rất thích khiêu vũ She loves to mess around with her friends Nàng thích chơi đùa với đám bạn của mình Wanna love her now, wanna love her now Chỉ muốn yêu nàng ngay bây giờ I wanna make her be my girl Tôi muốn nàng thuộc về tôi She likes to give a smile to every stranger Nàng thích mỉm cười với những người lạ She loves to get her ass in any danger Nàng cũng thích đâm đầu vào những chỗ nguy hiểm Wanna love her now, wanna love her now Chỉ muốn yêu nàng ngay bây giờ I wanna make her be my girl Tôi muốn nàng thuộc về tôi She's crazy, but she's mine Nàng làm đảo điên cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la Crazy, but she's mine Nàng làm náo loạn cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la Crazy, but she's mine Nàng làm náo loạn cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la She likes to run from troubles in her high heels Nàng thích trốn tránh rắc rối trên đôi giày cao gót She loves McDonalds and she hates Beverly Hills Nàng thích McDonalds và ghét chương trình Beverly Hills Wanna love her now, wanna love her now Chỉ muốn yêu nàng ngay lúc này I wanna wanna make her make her be my girl Tôi muốn nàng thuộc về tôi Her heartless friends are on the floor Đám bạn vô tâm của nàng thì nằm ngổn ngang dưới sàn nhà She loves to dance and fall asleep alone Nàng thích khiêu vũ và đi ngủ một mình Wanna love her now, wanna love her now Chỉ muốn yêu nàng ngay lúc này I wanna make her be my girl baby Tôi muốn nàng thuộc về tôi She's crazy, but she's mine Nàng làm đảo điên cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la Crazy, but she's mine Nàng làm náo loạn cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la Crazy, but she's mine Nàng làm đảo điên cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la She's crazy, but she's mine Nàng làm đảo điên cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la Crazy, but she's mine Nàng làm đảo điên cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la Sha la la la Crazy, but she's mine Nàng làm đảo điên cuộc đời tôi, nhưng nàng là của tôi Damn I lose my mind Khỉ thật, chắc tôi mất trí rồi She's dancing every night, singing sha-la-la-la-la Nàng thích khiêu vũ mỗi đêm và hát Sha la la la

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.