Let It Go

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Let It Go. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

DEMI LOVATO

Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Can't hold it back anymore
Chẳng thể nào kiềm nén được nữa
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Turn my back and slam the door
Quay lưng đi và đóng sầm cánh cửa
The snow glows white on the mountain tonight
Tuyết rơi phủ trắng trên ngọn núi đêm nay
Not a footprint to be seen
Không một dấu chân nào được nhìn thấy
A kingdom of isolation
Một vương quốc cô lập
And it looks like I'm the queen
Và có vẻ như tôi là nữ hoàng chốn ấy
The wind is howling like this swirling storm inside
Gió đang gào thét như cơn lốc xoáy trong lòng tôi
Couldn't keep it in, heaven knows I tried
Không thể giữ mãi được nữa, trời cao biết rằng tôi đã cố gắng thế nào
Don't let them in, don't let them see
Đừng để người khác tiến vào, đừng để họ nhìn thấu
Be the good girl you always have to be
Hãy là một cô gái ngoan ngoãn mà bạn luôn phải làm
Conceal, don't feel, don't let them know
Giấu kín đi, đừng bộc lộ cảm xúc, đừng để người khác biết được
Well, now they know
Nhưng giờ đây họ đã biết
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Can't hold it back anymore
Chẳng thể nào kiềm nén được nữa
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Turn my back and slam the door
Quay lưng đi và đóng sầm cánh cửa
And here I stand, and here I'll stay
Và rồi tôi đứng ngay đây, và tôi sẽ ở đây
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
The cold never bothered me anyway
Lạnh giá không bao giờ làm phiền tôi được nữa
It's funny how some distance makes everything seem small
Thật buồn cười khi khoảng cách nào đó làm mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé
And the fears that once controlled me
Và những nỗi sợ đã từng chế ngự tôi
Can't get to me at all
Không thể làm gì tôi được nữa
Up here in the cold thin air I finally can breathe
Ở trên đây trong bầu không khí lạnh mỏng manh này cuối cùng tôi đã có thể hít thở
I know I left a life behind but I'm too relieved to grieve
Tôi biết mình đã bỏ lại cuộc sống phía sau nhưng nỗi đau trong tôi đã dịu đi rất nhiều
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Can't hold it back anymore
Chẳng thể nào kiềm nén được nữa
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Turn my back and slam the door
Quay lưng đi và đóng sầm cánh cửa
And here I stand, and here I'll stay
Và rồi tôi đứng ngay đây, và tôi sẽ ở đây
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
The cold never bothered me anyway
Lạnh giá không bao giờ làm phiền tôi được nữa
Standing frozen in the life I've chosen
Đứng vững chắc trong cuộc đời mà tôi đã chọn
You won't find me, the past is all behind me
Bạn sẽ không tìm được tôi, tất cả quá khứ đã ở phía sau tôi
Buried in the snow
Vùi lấp vào trong tuyết
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Can't hold it back anymore
Chẳng thể nào kiềm nén được nữa
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Turn my back and slam the door
Quay lưng đi và đóng sầm cánh cửa
And here I stand, and here I'll stay
Và rồi tôi đứng ngay đây, và tôi sẽ ở đây
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
The cold never bothered me anyway
Lạnh giá không bao giờ làm phiền tôi được nữa
Let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Yeah, yeah
Yeah, yeah
Na, na
Na, na
Here I stand
Tôi đứng ngay đây
Let it go, let it go
Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi
Ooh
Ooh
Let it go
Hãy quên hết đi