Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Can't hold it back anymore Chẳng thể nào kiềm nén được nữa Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Turn my back and slam the door Quay lưng đi và đóng sầm cánh cửa The snow glows white on the mountain tonight Tuyết rơi phủ trắng trên ngọn núi đêm nay Not a footprint to be seen Không một dấu chân nào được nhìn thấy A kingdom of isolation Một vương quốc cô lập And it looks like I'm the queen Và có vẻ như tôi là nữ hoàng chốn ấy The wind is howling like this swirling storm inside Gió đang gào thét như cơn lốc xoáy trong lòng tôi Couldn't keep it in, heaven knows I tried Không thể giữ mãi được nữa, trời cao biết rằng tôi đã cố gắng thế nào Don't let them in, don't let them see Đừng để người khác tiến vào, đừng để họ nhìn thấu Be the good girl you always have to be Hãy là một cô gái ngoan ngoãn mà bạn luôn phải làm Conceal, don't feel, don't let them know Giấu kín đi, đừng bộc lộ cảm xúc, đừng để người khác biết được Well, now they know Nhưng giờ đây họ đã biết Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Can't hold it back anymore Chẳng thể nào kiềm nén được nữa Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Turn my back and slam the door Quay lưng đi và đóng sầm cánh cửa And here I stand, and here I'll stay Và rồi tôi đứng ngay đây, và tôi sẽ ở đây Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi The cold never bothered me anyway Lạnh giá không bao giờ làm phiền tôi được nữa It's funny how some distance makes everything seem small Thật buồn cười khi khoảng cách nào đó làm mọi thứ dường như trở nên nhỏ bé And the fears that once controlled me Và những nỗi sợ đã từng chế ngự tôi Can't get to me at all Không thể làm gì tôi được nữa Up here in the cold thin air I finally can breathe Ở trên đây trong bầu không khí lạnh mỏng manh này cuối cùng tôi đã có thể hít thở I know I left a life behind but I'm too relieved to grieve Tôi biết mình đã bỏ lại cuộc sống phía sau nhưng nỗi đau trong tôi đã dịu đi rất nhiều Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Can't hold it back anymore Chẳng thể nào kiềm nén được nữa Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Turn my back and slam the door Quay lưng đi và đóng sầm cánh cửa And here I stand, and here I'll stay Và rồi tôi đứng ngay đây, và tôi sẽ ở đây Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi The cold never bothered me anyway Lạnh giá không bao giờ làm phiền tôi được nữa Standing frozen in the life I've chosen Đứng vững chắc trong cuộc đời mà tôi đã chọn You won't find me, the past is all behind me Bạn sẽ không tìm được tôi, tất cả quá khứ đã ở phía sau tôi Buried in the snow Vùi lấp vào trong tuyết Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Can't hold it back anymore Chẳng thể nào kiềm nén được nữa Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Turn my back and slam the door Quay lưng đi và đóng sầm cánh cửa And here I stand, and here I'll stay Và rồi tôi đứng ngay đây, và tôi sẽ ở đây Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi The cold never bothered me anyway Lạnh giá không bao giờ làm phiền tôi được nữa Let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Yeah, yeah Yeah, yeah Na, na Na, na Here I stand Tôi đứng ngay đây Let it go, let it go Hãy bỏ qua hết đi, hãy quên hết đi Ooh Ooh Let it go Hãy quên hết đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.