Yêu thích
Xem thêm
Said I'd be gone by five Em nói là sẽ đi vào lúc năm giờ But it's sunrise and I'm still in your bed Nhưng bình minh rồi và em vẫn còn ở trên giường của anh Goodnight usually means goodbye Chúc ngủ ngon thường là lời tạm biệt Me replaying memories in my head Những kí ức cứ xuất hiện trong tâm trí em Look at you, look at you Ngắm nhìn anh Look what you made me do Hãy xem những gì anh đã khiến em làm How do you, how do you think know my every move Làm thế nào anh biết mỗi cử động của em Who are you? Who are you? You look so familiar Anh là ai? Anh trông rất quen thuộc I know you, I know you, baby, I know the truth Em biết anh, anh yêu à, em biết sự thật We got way too much in common Chúng ta có quá nhiều điểm chung If I'm being honest with you Nếu như em thành thật với anh We got way too much in common Chúng ta có quá nhiều điểm chung Since I'm being honest with you Bởi vì em thành thật với anh Who wants to love somebody like me? Ai muốn yêu một người giống như em? You wanna love somebody like me? Anh muốn yêu một người giống như em? If you could love somebody like me Nếu anh có thể yêu một người giống như em You must be messed up too Anh chắc hẳn cũng sẽ mắc sai lầm Who wants to love somebody like me? Ai muốn yêu một người giống như em? You wanna love somebody like me? Anh muốn yêu một người giống như em? If you could love somebody like me Nếu anh có thể yêu một người giống như em You must be messed up too Anh chắc hẳn cũng sẽ mắc sai lầm We used to talk 'til midnight Chúng ta thường nói chuyện tới nửa đêm All those days that you stayed at my house Vào tất cả những ngày mà anh ở nhà em We were just passing the time Chúng ta chỉ trải qua thời gian cùng nhau When we were young and we ain't had no vows Khi chúng ta trẻ và không có những lời hẹn ước Now, now, now maybe later on, I'll text you and maybe you'll reply Lúc này đây, có thể là sau đó, em gửi tin nhắn cho anh và có thể anh sẽ trả lời We both know we had no patience together day and night Cả hai ta đều biết rằng chúng ta không có sự kiên nhẫn bên nhau cả ngày lẫn đêm Getting high on our supply, yeah, we ain't satisfied Thăng hoa trên những thứ chúng ta có, yeah, nhưng chúng ta không thỏa mãn I could love you all occasions Em có thể yêu anh mọi lúc We got way too much in common Chúng ta có quá nhiều điểm chung If I'm being honest with you Nếu như em thành thật với anh We got way too much in common Chúng ta có quá nhiều điểm chung Since I'm being honest with you Bởi vì em thành thật với anh Who wants to love somebody like me? Ai muốn yêu một người giống như em? You wanna love somebody like me? Anh muốn yêu một người giống như em? If you could love somebody like me Nếu anh có thể yêu một người giống như em You must be mystical too Anh chắc hẳn cũng là bí ẩn Who wants to love somebody like me? Ai muốn yêu một người giống như em? You wanna love somebody like me? Anh muốn yêu một người giống như em? If you could love somebody like me Nếu anh có thể yêu một người giống như em You must be mystical too Anh chắc hẳn cũng là bí ẩn Messed up too, messed up too Cũng mắc sai lầm Just like you, just like you Giống như anh Messed up too, messed up too Cũng mắc sai lầm Just like you, just like you Giống như anh We got way too much in common Chúng ta có quá nhiều điểm chung If I'm being honest with you Nếu như em thành thật với anh We got way too much in common Chúng ta có quá nhiều điểm chung Since I'm being honest with you Bởi vì em thành thật với anh Who wants to love somebody like me? Ai muốn yêu một người giống như em? You wanna love somebody like me? Anh muốn yêu một người giống như em? If you could love somebody like me Nếu anh có thể yêu một người giống như em You must be messed up too Anh chắc hẳn cũng sẽ mắc sai lầm Who wants to love somebody like me? Ai muốn yêu một người giống như em? You wanna love somebody like me? Anh muốn yêu một người giống như em? If you could love somebody like me Nếu anh có thể yêu một người giống như em You must be messed up too Anh chắc hẳn cũng sẽ mắc sai lầm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

In Common

Alicia Keys

Alicia Keys

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alicia Augello Cook (born January 25, 1981), known by her stage name Alicia Keys, is an American singer, songwriter, actress, record producer and philanthropist. Keys released her debut album with J Records, having had previous record deals first with Columbia and then Arista Records. Keys' debut album, Songs in A Minor, was a commercial success, selling over 12 million copies worldwide. She became the best-selling new artist and best-selling R&B artist of 2001.

Xem thêm
Bình luận