Yêu thích
Xem thêm
I hear a lot about sinners Tôi nghe nói rất nhiều về những con người tội lỗi Don't think that I'll be a saint Đừng nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một vị thánh But I might go down to the river Nhưng tôi có thể đi xuống dòng sông 'Cause the way the sky opens up when we touch Bởi bầu trời đã mở rộng ngay khi tôi chạm tới Yeah, it's making me say Điều đó khiến tôi cho rằng That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Rằng cách em ôm tôi Feels so holy, holy, holy, holy, holy, on God Khiến tôi cảm nhận như bàn tay của Chúa Running to the alter like a track star Chạy đến bàn thánh như một ngôi sao điền kinh Can't wait another second Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Vì cách em ôm tôi Hold me feels so holy Khiến tôi cảm thấy như thần thánh vậy I don't do well with drama Còn tôi lại không giỏi diễn kịch And no I can't stand it being fake (No, no, no, no, no, no, no) Và tôi cũng không thể chịu đựng sự giả tạo I don't believe in nirvana Tôi không tin vào niết bàn But the way that we love in the night gave me life Nhưng cách chúng ta yêu nhau trong đêm tối đã ban cho tôi cuộc sống Baby, I can't explain Em à, tôi có thể giải thích That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Cách mà em ôm tôi Feels so holy, holy, holy, holy, holy, on God Tôi cảm nhận được như thánh thần vậy Running to the alter like a track star Chạy ngay đến bàn thờ như một ngôi sao điền kinh Can't wait another second Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me vì cách em ôm tôi Hold me feels so holy Khiến tôi cảm thấy như thần thánh vậy They say we're too young Họ cho rằng chúng ta còn quá trẻ The pimps and the players say "Don't go crushin'" Các chủ chứa và dân chơi đều nói 'Đừng có làm liều' Wise men say fools rush in, but I don't know Những người thông thái cũng nói những lời ngốc nghếch trong lúc nóng vội, nhưng tôi không hề biết They say we're too young Họ cho rằng chúng ta còn quá trẻ The pimps and the players say "Don't go crushin'" Các chủ chứa và dân chơi đều nói 'Đừng có làm liều' Wise men say fools rush in, but I don't know Những người thông thái cũng nói những lời ngốc nghếch trong lúc nóng vội, nhưng tôi không hề biết The first step pleases the Father, might be the hardest to take Bước đầu tiên để làm vui lòng Chúa có thể là bước đi khó nhất But when you come out of the water. Nhưng khi em đã thoát khỏi vũng nước I'm a believer. My heart is fleshy, life is short with temper like Joe Pesci Tôi là một tín đồ. Trái tim tôi bằng da bằng thịt, cuộc sống ngắn ngủi như Joe Pesci They always come and sing your praises, your name is catchy Họ luôn đến và ca hát ca ngợi em, tên của em thật hấp dẫn But they don't see you how I see you, Parlay and Desi Nhưng họ không nhìn em như cách tôi nhìn em, Parlay and Desi Cross, TWeen, Tween, Hesi' hit the jet speed Cross, TWeen, Tween, Hesi' nhấn tốc độ máy bay phản lực When they get messy, go lefty like Lionel Messi Khi họ gặp rắc rối, chơi như nghề tay trái như Lionel Messi Let's take a trip and get the Vespas or rent a jetski Hãy cùng thực hiện một chuyến đi và lấy một chiếc xe Vespa hay thuê một chiếc Jet Ski I know the spots that go the best weed, we goin' next week Tôi biết những địa điểm có những bãi cỏ tuyệt đẹp, chúng ta sẽ đến đó vào tuần tới I wanna, I wanna honor you, bridegroom, I'm my father's child Tôi muốn tôn vinh, muốn vinh danh bạn, chú rể cô dâu, tôi là con của cha tôi I know when the son takes the first steps, the Father's proud Tôi biết khi con trai mất những bước đầu tiên, Cha rất tự hào If you make it to the water, He'll part the clouds Nếu em rơi xuống nước, Ngài sẽ rẽ những đám mây cứu giúp I know He mad you a snack like Pscar Proud Tôi biết Ngài khiến em phát cuồng với món ăn nhẹ Pscar Proud Suffer it to be so now gotta clean it up Vì phải chịu đựng được điều đó nên ta phải dọn dẹp thật sạch sẽ nào Formalize the union in communion, He can trust Chính thức tổ chức công đoàn trong sự hiệp thông, Ngài có thể tin tưởng I know I ain't leavin' you like I know He ain't leavin' us Tôi biết tôi không được rời bỏ em như tôi biết Ngài không rời bỏ chúng ta I know we believe in God, and I know God believe in us Tôi biết chúng ta tin vào Chúa và Chúa cũng tin tưởng chúng ta That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me Cách em ôm tôi Feels so holy, holy, holy, holy, holy, on God Khiến tôi cảm thấy như thần thánh Runnin' to the alter like a track star Chạy đến bàn thời như một ngôi sao dẫn đường Can't wait another second, on God Không thể đợi chời thêm một giây phút nào nữa Runnin' to the alter like a track star Chạy đến như một ngôi sao dẫn đường Can't wait another second, on God Không thể đợi chờ thêm giây phút nào nữa Runnin' to the alter like a track star Chạy theo sau như một ngôi sao dẫn đường Can't wait another second Không thể đợi chờ thêm giây phút nào nữa 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me Vì cách em ôm tôi Hold me feels so holy Khiến tôi cảm thấy thật thần kỳ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Holy

Justin Bieber

Justin Bieber

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Justin Drew Bieber (/ˈbiːbər/; born March 1, 1994) is a Canadian singer and songwriter. After a talent manager discovered him through his Youtube videos covering songs in 2007 and signed to RBMG, Bieber released his debut EP, My World, in late 2009. It was certified platinum in the U.S. He became the first artist to have seven songs from a debut record chart on the Billboard Hot 100. Bieber released his first full-length studio album, My World 2.0, in 2010. It debuted at or near number one in several countries and was certified triple platinum in the U.S. It was preceded by his most successful single to date, "Baby".

Following his debut album, he had his first headlining tour, the My World Tour, released the remix albums My Worlds Acoustic and Never Say Never – The Remixes -- and the 3D biopic-concert film Justin Bieber: Never Say Never. He released his second studio album, Under the Mistletoe, in November 2011, when it debuted at number one on the Billboard 200. Bieber released his third studio album, Believe, in 2012. His fourth studio album Purpose was released in November 2015. His U.S. album and singles sales total 44.7 million. On December 16, 2015, his sales were estimated at more than 75 million records worldwide. On February 12, 2016, Bieber's first four albums were released on vinyl for the first time.

He has won numerous fan-voted awards, including American Music Award for Artist of the Year in 2010 and 2012. In his career, he has received three Grammy nominations, winning one for Best Dance Recording for the song "Where Are Ü Now" at the 2016 ceremony. His fan base, dubbed "beliebers", largely consists of early to mid-adolescent girls. He was listed three times by Forbes magazine among the top ten most powerful celebrities in the world in 2011, 2012, and 2013.

Xem thêm
Bình luận