Yêu thích
Xem thêm
They say I'm trouble, they say I'm bad Họ cho rằng ta rắc rối, họ cho rằng ta xấu xa They say I'm evil, and that makes me glad Họ nói rằng ta ác độc, điều này thật tuyệt A dirty no good, down to the bone Một kẻ đê hèn bẩn thỉu, bản chất ta đã thế Your worst nightmare can't take me home Cơn các mộng kinh khủng nhất cũng không thể đưa ta về nhà So I got some mischeif, in my blood Ta có vài trò quỷ quái từ trong máu ta Can you blame me? Ngươi không thể trách ta I never got no love Ta chưa bao giờ được yêu thương They think I'm callous, a low life hood Họ nghĩ rằng ta vô cảm, một cuộc sống thấp hèn I feel so useless, misunderstood (Hey, yeah) Ta cảm thấy thật vô dụng, mơ hồ Mirror, mirror on the wall Gương kia ngự ở trên tường Who's the baddest of them all? Ai là người xấu xa nhất thế gian? Welcome to my wicked world, wicked world Chào mừng tới thế giới xấu xa này I'm rotten to the core, rotten to the core Ta mục nát đến tận xương cốt I'm rotten to the core Ta mục nát đến tận xương cốt Who could ask for more? Ai còn có thể hơn thế nữa I'm nothing like the kid next, like the kid next door Ta không giống như thằng nhóc hàng xóm I'm rotten to the... I'm rotten to the... Core Ta mục nát đến tận xương cốt Listen up now! Nghe này Call me a schemer, call me a freak Gọi ta là kẻ mưu mô, gọi ta là kẻ quái dị How can you say that? Sao ngươi có thể nói như thế? I'm just unique Ta là kẻ độc nhất vô nhị What me a traitor? Ta là kẻ phản bội sao? Ain't got your back? Không giúp đỡ ngươi sao? Are we not friends? Chúng ta không phải là bạn sao? What's up with that? Chuyện đó có vấn đề gì đâu? So I'm a misfit, so I'm a flirt Ta là kẻ không hòa hợp, ta là kẻ hay ve vãn I broke your heart, I made you hurt Ta làm trái tim ngươi tan nát, ta làm ngươi đau đớn Past is past, forgive, forget Quá khứ chỉ là quá khứ, tha thứ, quên đi The truth is you ain't seen nothin' yet! Sự thật là ngươi chưa nhìn thấu đáo được ta! Mirror, mirror on the wall Gương kia ngự ở trên tường Who's the baddest of them all? Ai là người xấu xa nhất thế gian? Welcome to my wicked world, wicked world Chào mừng tới thế giới xấu xa này I'm rotten to the core, rotten to the core Ta mục nát đến tận xương cốt I'm rotten to the core Ta mục nát đến tận xương cốt Who could ask for more? Ai còn có thể hơn thế nữa? I'm nothing like the kid next, like the kid next door Ta không giống như thằng nhóc hàng xóm I'm rotten to the... I'm rotten to the... Core Ta mục nát đến tận xương cốt Ooh ooh ooh ooh ooh Original Ồ thật là người lập dị Ooh ooh ooh ooh ooh Unusual Ồ kỳ lạ thay Ooh You can say what you want, but we will always be Ồ ngươi có thể nói gì cũng được, nhưng chúng ta vẫn chỉ là Rotten to the core Mục nát đến tận xương cốt Who could ask for more? Ai còn có thể hơn thế nữa? I'm nothing like the kid next, like the kid next door Ta không giống như thằng nhóc hàng xóm I'm rotten to the... Ta mục nát đến tận I'm rotten to the core, rotten to the core Ta mục nát đến tận xương cốt I'm rotten to the core Ta mục nát đến tận xương cốt Who could ask for more? Ai còn có thể hơn thế nữa? I'm nothing like the kid next, like the kid next door Ta không giống như thằng nhóc hàng xóm I'm rotten to the... I'm rotten to the... Core Ta mục nát đến tận xương cốt

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Rotten To The Core

Sofia Carson

Sofia Carson

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Sofía Daccarett Char, better known as Sofia Carson (born April 10, 1993), is an American singer and actress. Her first appearance on television was as a guest star on the Disney Channel show, Austin & Ally. In 2015, she appeared as Evie, the daughter of the Evil Queen, in the Disney Channel Original Movie, Descendants. In 2016, she appeared as Lola Perez in Adventures in Babysitting, Melanie Sanchez in Tini: The Movie and Tessa in A Cinderella Story: If the Shoe Fits.

Xem thêm
Bình luận