Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Cold enough to chill my bones Cái lạnh đủ khiến anh thấy buốt xương It feels like I don't know you anymore Cảm giác rằng anh không còn hiểu em nữa I don't understand why you're so cold to me Anh không hiểu sao em cứ lạnh nhạt với anh With every breath you breathe Qua từng nhịp thở I see there's something going on Anh cảm nhận được có gì đó đang diễn ra I don't understand why you're so cold Anh không hiểu tại sao em lại lạnh nhạt đến vậy Are we taking time or a time out? Chúng ta cần thêm thời gian hay tất cả đã chấm dứt? I can't take the in between Anh không thể ở giữa chúng thêm nữa Asking me for space here in my house Đòi hỏi anh không gian riêng tư trong ngôi nhà của mình You know how to fuck with me Em thật biết cách khiến anh phát điên Acting like we're not together Hành động như chúng ta không còn bên nhau After everything that we've been through Sau tất cả những gì đôi ta cùng trải qua Sleeping up under the covers Ngủ dưới lớp chăn How am I so far away from you? Anh thấy sao mình thật xa cách với em? Distant when we're kissing Xa cách khi ta trao nhau nụ hôn Feel so different Cảm thấy thật khác lạ Baby, tell me how did you get so... Cưng à, nói cho anh biết, làm thế nào em lại trở nên Cold enough to chill my bones? Vô tình tới mức khiến anh thấy buốt xương? It feels like I don't know you anymore Cảm giác rằng anh không còn hiểu em nữa I don't understand why you're so cold to me Anh không hiểu sao em cứ lạnh nhạt với anh With every breath you breathe Qua từng nhịp thở I see there's something going on Anh cảm nhận được có gì đó đang diễn ra I don't understand why you're so cold, yeah Anh không hiểu tại sao em lại lạnh nhạt đến vậy, yeah What you holdin' on, holdin' on for? Em đang nắm giữ điều gì? If you wanna leave just leave Nếu em muốn rời bỏ anh cứ việc Why you wanna bite your tongue for? Tại sao em chỉ im lặng mà chẳng nói một lời? The silence is killing me Sự im lặng đang dần giết chết anh Acting like we're not together Hành động như chúng ta không còn ở bên nhau If you don't want this, then what's the use? Nếu em không muốn điều này, vậy mục đích là gì? Sleeping up under the covers Ngủ dưới lớp chăn How am I so far away from you? Anh thấy sao mình thật xa cách với em? Distant, oh, when we're kissing, yeah Xa cách khi ta trao nhau nụ hôn, yeah Feel so different, yeah Cảm thấy thật khác lạ, yeah Baby, tell me how did you get so... Cưng à, nói cho anh biết, làm thế nào em lại trở nên... Cold enough to chill my bones? Vô tình tới mức khiến anh thấy buốt xương? It feels like I don't know you anymore Cảm giác rằng anh không còn hiểu em nữa I don't understand why you're so cold to me Anh không hiểu sao em cứ lạnh nhạt với anh With every breath you breathe Qua từng nhịp thở I see there's something going on Anh cảm nhận được có gì đó đang diễn ra I don't understand why you're so cold, yeah Anh không hiểu tại sao em lại lạnh nhạt đến vậy, yeah Never thought that you were like this Chưa từng nghĩ có một ngày em thành ra như thế I took the tag off and made you priceless Anh xé nhãn và khiến em trở nên vô giá I just spent half a mill' on a chandelier Dành cả nửa triệu cho một chiếc đèn chùm Now you tryna cut me off like a light switch, yeah Giờ em cố ngắt anh đi như một cái công tắc đèn Tryna stay, and I leave Cố gắng ở lại và anh sẽ đi Saying that you need some time to breathe Nói rằng em cần chút thời gian để thở Thinking that I'm sleeping on the four letter word Nghĩ rằng anh đã ngủ quên trên bốn chữ tình But the four letter word don't sleep Nhưng bốn chữ tình có ngủ bao giờ We goin' two separate ways Chúng ta giờ mỗi người một nơi You ain't been actin' the same Em không cần phải diễn giống như nhau nữa You gotta go, but where your heart used to be Em nên đến với người mà trái tim em thuộc về You gold dig every day Em có thể tìm lại được thú vui mỗi ngày I switched the four door to the two door Anh đã chuyển bốn cửa thành hai cửa 'Cause I can't let my driver hear what you say Vì anh không thể để người lái xe nghe những gì em nói Girl, I tried to give you space Em à, anh cố gắng cho em không gian Baby, tell me how did you get so Cưng à, nói cho anh biết, làm thế nào em lại trở nên Cold enough to chill my bones? Vô tình tới mức khiến anh thấy buốt xương? It feels like I don't know you anymore Cảm giác rằng anh không còn hiểu em nữa I don't understand why you're so cold to me Anh không hiểu sao em cứ lạnh nhạt với anh With every breath you breathe Qua từng nhịp thở I see there's something going on Anh cảm nhận được có gì đó đang diễn ra I don't understand why you're so cold Anh không hiểu tại sao em lại lạnh nhạt đến vậy, yeah Whoa, yeah Whoa, yeah I don't understand why you're so cold, yeah Anh không hiểu tại sao em lại lạnh nhạt đến vậy, yeah

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.