Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
How about a round of applause Tràng vỗ tay tán dương ấy thế nào A standing ovation Một kiểu tung hô tán thưởng You look so dumb right now Lúc này anh trông như một tên ngốc vậy Standing outside my house Đứng trước cửa nhà tôi Trying to apologize Cố gắng để nói lời xin lỗi You're so ugly when you cry Trông anh thật xấu xí khi khóc Please, just cut it out Thôi tôi xin, hãy dẹp ngay chuyện ấy Don't tell me you're sorry 'cause you're not Đừng nói với tôi lời xin lỗi bởi vì anh không muốn như thế mà Baby when I know you're only sorry you got caught Cưng à, tôi biết rằng anh chỉ xin lỗi khi anh bị bắt quả tang mà thôi But you put on quite a show Nhưng anh đã dựng nên một màn kịch khá đấy Really had me going Thực sự khiến tôi phải tin But now it's time to go Nhưng giờ đã đến lúc phải đi rồi Curtain's finally closing Bức màn cuối cùng đã khép lại That was quite a show Đó là một màn kịch khá hay ho đấy Very entertaining Rất là thú vị đấy But it's over now Nhưng giờ đã kết thúc rồi Go on and take a bow Cứ đi đi và cúi đầu nhé Grab your clothes and get gone Cuốn gói quần áo của anh và biến khỏi đây You better hurry up before the sprinklers come on Anh nên nhanh lên trước khi ông trời trút nước xuống Talking 'bout, girl, I love you, you're the one Nào là nói rằng, em à, anh yêu em, em là người con gái duy nhất đời anh This just looks like the re-run Đấy chỉ giống như một kiểu muốn quay lại thôi Please, what else is on Thôi tôi xin, còn cái gì khác nữa không And don't tell me you're sorry 'cause you're not Và đừng nói với tôi lời xin lỗi bởi vì anh không muốn như thế mà Baby when I know you're only sorry you got caught Cưng à, tôi biết rằng anh chỉ xin lỗi khi anh bị bắt quả tang mà thôi But you put on quite a show Nhưng anh đã dựng nên một màn kịch khá đấy Really had me going Thực sự khiến tôi phải tin But now it's time to go Nhưng giờ đã đến lúc phải đi rồi Curtain's finally closing Bức màn cuối cùng đã khép lại That was quite a show Đó là một màn kịch khá hay ho đấy Very entertaining Rất là thú vị đấy But it's over now Nhưng giờ đã kết thúc rồi Go on and take a bow Cứ đi đi và cúi đầu nhé And the award for the best lie goes to you Và cái giải thưởng dành cho kẻ nói dối xuất sắc nhất đã thuộc về anh rồi đấy For making me believe that you could be Vì anh đã khiến tôi tin rằng anh có thể Faithful to me Chung thủy với tôi Let's hear your speech Hãy nghe bài diễn thuyết của anh nào How about a round of applause Tràng vỗ tay tán dương ấy thế nào A standing ovation Một kiểu tung hô tán thưởng But you put on quite a show Nhưng anh đã dựng nên một màn kịch khá đấy Really had me going Thực sự khiến tôi phải tin Now it's time to go Nhưng giờ đã đến lúc phải đi rồi Curtain's finally closing Bức màn cuối cùng đã khép lại That was quite a show Đó là một màn kịch khá hay ho đấy Very entertaining Rất là thú vị đấy đấy But it's over now Nhưng giờ đã kết thúc rồi Go on and take a bow Cứ đi đi và cúi đầu nhé But it's over now Nhưng giờ đã kết thúc rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.