Yêu thích
Xem thêm
Anywhere you are I am near Bất cứ nơi nào có em, anh luôn kề bên Anywhere you go I'll be there Bất cứ nơi đâu em đi, anh sẽ luôn ở đó Anytime you whisper my name, you'll see Bất cứ khi nào em gọi thầm tên anh, em sẽ hiểu được How every single promise I'll keep Cách anh thực hiện từng lời hứa của mình Cuz what kind of guy would I be Bởi anh sẽ là loại người như thế nào If I was to leave when you need me most Nếu bỏ đi khi em đang cần anh nhất What are words, if you really don't mean them Những lời nói có ý nghĩa gì, nếu đó không phải tiếng lòng thật sự của em When you say them Khi em thốt ra What are words, if they're only for good times Những lời nói có ý nghĩa gì, nếu chúng chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc đẹp Then that's all Và rồi nhạt phai When it's love, yeah you see them out loud, those words Khi tình yêu đến, vâng, bạn hãy hét vang lên, những lời đó They never go away Chúng sẽ không bao giờ nhạt nhòa They live on even when we're gone Chúng sẽ tồn tại mãi, kể cả khi chúng ta lìa xa And I know an angel was sent Và anh biết một thiên thần đã được gửi xuống Just for me and now know I'm meant Cho riêng anh, và giờ anh biết To be where I am and I'm gonna be Đây đúng là nơi anh thuộc về, và anh sẽ... Standing right beside her tonight Ở bên cạnh em suốt đêm nay And I'm gonna be by your side Và anh sẽ luôn luôn bên cạnh em I would never leave when she needs me most Anh sẽ không bao giờ bỏ đi khi em cần anh nhất What are words, if you really don't mean them Những lời nói có ý nghĩa gì, nếu đó không phải tiếng lòng thật sự của em When you say them... Khi em thốt ra What are words, if they're only for good times Những lời nói có ý nghĩa gì, nếu chúng chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc đẹp Then that's all Và rồi nhạt phai When it's love, yeah you see them out loud, those words Khi tình yêu đến, vâng, bạn hãy hét vang lên, những lời đó They never go away Chúng sẽ không bao giờ nhạt nhòa They live on even when we're gone Chúng sẽ tồn tại mãi, kể cả khi chúng ta lìa xa Anywhere you are I am near Bất cứ nơi nào có em, anh luôn kề bên Anywhere you go I'll be there Bất cứ nơi đâu em đi, anh sẽ ở đó And I'm gonna be here forever more Anh sẽ ở đây bên em mãi mãi về sau nữa Every single promise I'll keep Anh sẽ giữ từng lời mình hứa Cuz what kind of guy would I be Bởi anh sẽ là loại người như thế nào If I was to leave when you need me most Nếu bỏ đi khi em đang cần anh nhất I'm forever keeping my angel Anh sẽ mãi giữ thiên thần của anh... close Thật gần

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

What Are Words

Chris Medina

Chris Medina

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Christopher Edward "Chris" Medina (born November 30, 1983) is an American singer born in Chicago, Illinois. In late 2010 he auditioned for American Idol making it to the top 40 before being eliminated. He is most famous for his hit "What Are Words" a big hit for him in Sweden and Norway where it reached number 1. It also charted in Denmark and made it to number 83 on Billboard Hot 100.

Xem thêm
Bình luận