Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
We're a thousand miles from comfort Chúng ta đã vô cùng tự do tự tại We have travelled land and sea Ta đã ngao du khắp nơi từ đất liền đến biển cả But as long as you are with me Nhưng chỉ cần anh ở bên cạnh em There's no place I'd rather be Thì chẳng có nơi nào mà em thích ở nữa I would wait forever Em sẽ đợi chờ mãi mãi Exalted in the scene Hân hoan trong từng khoảnh khắc As long as I am with you Chỉ cần em được ở cạnh bên anh My heart continues to beat Trái tim em sẽ tiếp tục đập With every step we take Với từng bước mà chúng ta đi Kyoto to The Bay Từ Kyoto đến The Bay Strolling so casually Thật tình cờ dạo bước cùng nhau We're different and the same Đôi ta thật khác nhau và cũng thật giống nhau Gave you another name Em đã đặt cho anh một cái tên khác Switch up the batteries Tiếp thêm cho anh năng lượng If you gave me a chance I would take it Nếu anh đã cho em một cơ hội, em sẽ đón nhận nó It's a shot in the dark but I'll make it Dù đó là một phát đạn trong bóng tối nhưng em sẽ làm được Know with all of your heart Hãy hiểu bằng cả trái tim anh You can't shake me Anh không thể làm em lay chuyển When I am with you Khi em ở bên anh There's no place I'd rather be Thì chẳng có nơi nào mà em thích nữa No, no, no, no, no place I rather be Không, không nơi nào em muốn ở hơn We staked out on a mission to find our inner peace Ta đã đặt cược vào một nhiệm vụ để tìm sự bình yên trong tâm hồn Make it everlasting so nothing's incomplete Hãy biến nó thành vĩnh cửu thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo It's easy being with you Thật dễ dàng khi được ở bên cạnh anh Sacred simplicity Thật giản đơn mà cũng thật thiêng liêng As long as we're together Chỉ cần chúng ta ở bên nhau There's no place I'd rather be Thì chẳng có nơi nào em thích ở nữa With every step we take Với từng bước mà chúng ta đi Kyoto to The Bay Từ Kyoto đến The Bay Strolling so casually Thật tình cờ dạo bước cùng nhau We're different and the same Đôi ta thật khác nhau và cũng thật giống nhau Gave you another name Em đã đặt cho anh một cái tên khác Switch up the batteries Tiếp thêm cho anh năng lượng If you gave me a chance I would take it Nếu anh đã cho em một cơ hội, em sẽ đón nhận nó It's a shot in the dark but I'll make it Dù đó là một phát đạn trong bóng tối nhưng em sẽ làm được Know with all of your heart Hãy hiểu bằng cả trái tim anh You can't shake me Anh không thể làm em lay chuyển When I am with you Khi em ở bên anh There's no place I'd rather be Thì chẳng có nơi nào mà em thích nữa No, no, no, no, no place I rather be Không, không nơi nào em muốn ở hơn When I am with you Khi em ở bên anh There's no place I'd rather be Thì chẳng có nơi nào em thích ở nữa If you gave me a chance I would take it Nếu anh đã cho em một cơ hội, em sẽ đón nhận nó It's a shot in the dark but I'll make it Dù đó là một phát đạn trong bóng tối nhưng em sẽ làm được Know with all of your heart Hãy hiểu bằng cả trái tim anh You can't shake me Anh không thể làm em lay chuyển When I am with you Khi em ở bên anh There's no place I'd rather be Thì chẳng có nơi nào mà em thích nữa No, no, no, no, no place I rather be Không, không nơi nào em muốn ở hơn When I am with you there's no place I'd rather be Khi em ở bên anh, thì chẳng có nơi nào em thích ở nữa No, no, no, no, no place I rather be Không, không nơi nào em muốn ở hơn When I am with you there's no place I'd rather be Khi em ở bên anh, thì chẳng có nơi nào em thích ở hơn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.