Yêu thích
Xem thêm
Let me go Hãy để anh đi I don't wanna be your hero Anh không muốn trở thành người hùng của em I don't wanna be a big man Anh không muốn trở thành một người đàn ông lớn lao Just wanna fight with everyone else Chỉ muốn chiến đấu với những người khác Your masquerade Trò lừa bịp của em I don't wanna be a part of your parade Anh không muốn trở thành món đồ cho sự phô trương của em Everyone deserves a chance to Mọi người đều xứng đáng có cơ hội để Walk with everyone else Sánh bước cùng ai đó While holding down Trong khi tiếp tục A job to keep my girl around Công việc để giữ người anh yêu ở lại bên mình And maybe buy me some new strings Và có lẽ hãy mua cho anh vài sợi dây gắn kết And her a night out on the weekend Và một đêm với cô ấy vào cuối tuần And we can whisper things Và chúng ta có thể thì thầm về những điều Secrets from our American dreams Những bí mật từ giấc mơ Hoa Kỳ của đôi ta Baby needs some protection Một đứa trẻ cần sự bảo vệ But I'm a kid like everyone else Nhưng anh cũng chỉ là một đứa trẻ non dại như bao người So let me go Hãy để anh đi I don't wanna be your hero Anh không muốn trở thành người hùng của em I don't wanna be a big man Anh không muốn trở thành một người đàn ông lớn lao I Just wanna fight like everyone else Chỉ muốn chiến đấu với những người khác So let me go Vì vậy hãy để anh đi I don't wanna be your hero Anh không muốn trở thành người hùng của em I don't wanna be a big man Anh không muốn trở thành một người đàn ông lớn lao I Just wanna fight with everyone else Chỉ muốn chiến đấu với những người khác Your masquerade Trò lừa bịp của em I don't wanna be a part of your parade Anh không muốn trở thành món đồ cho sự phô trương của em Everyone deserves a chance to Mọi người đều xứng đáng có cơ hội để Walk with everyone else Sánh bước cùng ai đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Hero

Family Of the Year

Family Of the Year

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Family of the Year is an American indie rock band based in Los Angeles, California consisting of members Joseph Keefe (vocals/guitar), Sebastian Keefe (drums/vocals), James Buckey (guitar/vocals), and Christina Schroeter (keyboard/vocals). Their music uses melodic male/female vocal harmonies and folk tale-style lyrics. They are perhaps best known for their international chart hit, "Hero", which became a top 10 hit in Austria, Belgium, Germany, and Switzerland.

Xem thêm
Bình luận