Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
There's a place we know Có một nơi đôi ta đều biết What's cold enough won't grow Nơi ấy lạnh đến nỗi chẳng gì có thể lớn lên We have seen the dark Chúng ta đã thấy bóng tối And the dark took its toll Và bóng tối đã phá hủy nơi này And the journey waits for no one Và cuộc hành trình không chờ đợi ai cả If no one breaks the mould Nếu không ai có thể thay đổi And ours hearts are stronger than we know Và trái tim chúng ta mạnh mẽ hơn ta tưởng That you and I could learn to love again Cả em và anh có thể học để yêu lại lần nữa After all this time Sau từng ấy thời gian Maybe that is how I knew you were the one Có lẽ đó là cách để anh biết em là người duy nhất That you could still believe in me Và em vẫn có thể tin tưởng anh lần nữa Again after all our trials Sau mọi thử thách Maybe that is how I knew you were the one Có lẽ đó là cách để anh biết em là người duy nhất To awake I know we made it through the storm Tỉnh giấc và anh biết đôi ta đã vượt qua mọi khó khăn And someone saves their sweet embrace Và ai đó đã giữ chặt những cái ôm dịu dàng For you and you alone Dành cho em và riêng em mà thôi That you and I could learn to love again Cả em và anh có thể học để yêu lại lần nữa After all this time Sau từng ấy thời gian Maybe that is how I knew you were the one Có lẽ đó là cách để anh biết em là người duy nhất That you could still believe in me Và em vẫn có thể tin tưởng anh lần nữa Again after all our trials Sau mọi thử thách Maybe that is how I knew you were the one Có lẽ đó là cách để anh biết em là người duy nhất Silence says we remember Khoảng lặng nhắc chúng ta nhớ We remember Chúng ta vẫn còn nhớ Two lost souls in the shadow Có hai linh hồn lạc lối trong bóng tối In the shadows Trong bóng tối That is how I knew you were the one Đó là cách để anh biết em là người duy nhất And that is how I knew you were the one Và đó là cách để anh biết em là người duy nhất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.