Yêu thích
Xem thêm
Do you recall, not long ago Anh nhớ không, cách đây không lâu We would walk on the sidewalk Chúng ta đi bộ trên vỉa hè Innocent, remember? Vô tư, anh nhớ không? All we did was care for each other Tất cả những gì chúng ta đã làm là chăm sóc cho nhau But the night was warm Nhưng màn đêm ấm áp We were bold and young Chúng ta từng trẻ và táo bạo All around the wind blows Tất cả xung quanh chỉ có gió thổi We would only hold on to let go Chúng ta sẽ chỉ giữ để cho đi Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy We need someone to lean on Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy All we need is somebody to lean on Tất cả chúng ta cần là ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy We need someone to lean on Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy All we need is somebody to lean on Tất cả chúng ta cần là ai đó để dựa vào What will we do when we get old? Chúng ta sẽ làm gì khi chúng ta già đi? Will we walk down the same road? Chúng ta sẽ bước cùng đường chứ? Will you be there by my side? Anh sẽ ở đó bên cạnh em? Standing strong as the waves roll over Đứng mạnh mẽ mặc cho sóng cứ vỗ When the nights are long Khi màn đêm buông xuống Longing for you to come home Anh mong mỏi trở về nhà All around the wind blows Tất cả xung quanh chỉ có gió thổi We would only hold on to let go Chúng ta sẽ chỉ giữ để cho đi Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy We need someone to lean on Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy All we need is somebody to lean on Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy We need someone to lean on Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy All we need is somebody to lean on Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Lean on, lean on, lean on, lean on... Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy We need someone to lean on Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy All we need is somebody to lean on Tất cả chúng ta cần là ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy We need someone to lean on Chúng ta cần một ai đó để dựa vào Blow a kiss, fire a gun Trao một nụ hôn, giành giật lấy All we need is somebody to lean on Tất cả chúng ta cần là ai đó để dựa vào

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.