Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I used to bite my tongue and hold my breath Tôi từng cắn răng và nín thở chịu đựng Scared to rock the boat and make a mess Lo sợ sẽ gây rắc rối và làm mọi thứ rối tung lên So I sit quietly, agree politely Vì thế tôi đã ngồi yên, chấp nhận cư xử lịch sự I guess that I forgot I had a choice Tôi đoán rằng tôi đã quên mình có quyền lựa chọn I let you push me past the breaking point Tôi luôn để bạn đẩy tôi vào tình huống khó khăn I stood for nothing, so I fell for everything Tôi chịu đựng bất cứ điều gì, vậy nên tôi thất bại ở mọi thứ You held me down, but I got up Bạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy Already brushing off the dust Sẵn sàng phủi sạch đám bụi bẩn You hear my voice, your hear that sound Bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của tôi, nghe thấy âm thanh đó Like thunder gonna shake the ground Nó như sấm chớp rung chuyển cả mặt đất You held me down, but I got up Bạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy Get ready 'cause I've ve had enough Tôi đã sẵn sàng vì tôi đã chịu đựng đủ rồi I see it all, I see it now Tôi đã thấy rõ tất cả, giờ tôi đã hiểu rõ rồi I got the eye of the tiger, a fighter Tôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh Dancing through the fire Đánh bại mọi khó khăn, thử thách 'Cause I am a champion Bởi vì tôi là một nhà vô địch And you're gonna hear me roar Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Louder, louder than a lion Lớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm 'Cause I am a champion Bởi vì tôi là người chiến thắng And you're gonna hear me roar Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roar Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Now I'm floating like a butterfly Giờ đây tôi có thể bay bổng như một chú bướm Stinging like a bee I earned my stripes Mạnh mẽ như loài ong, tôi đã đoạt được những quân hàm I went from zero, to my own hero Từ con số không, giờ tôi đã trở thành người hùng You held me down, but I got up Bạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy Already brushing off the dust Sẵn sàng phủi sạch đám bụi bẩn You hear my voice, your hear that sound Bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của tôi, nghe thấy âm thanh đó Like thunder gonna shake the ground Nó như sấm chớp rung chuyển cả mặt đất You held me down, but I got up Bạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy Get ready 'cause I've had enough Tôi đã sẵn sàng vì tôi đã chịu đựng đủ rồi I see it all, I see it now Tôi đã thấy rõ tất cả, giờ tôi đã hiểu rõ rồi I got the eye of the tiger, a fighter Tôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh Dancing through the fire Đánh bại mọi khó khăn, thử thách 'Cause I am a champion Bởi vì tôi là một nhà vô địch And you're gonna hear me roar Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Louder, louder than a lion Lớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm 'Cause I am a champion Bởi vì tôi là người chiến thắng And you're gonna hear me roar Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roar Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roar Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Ro-oar Gào thét Ro-oar Gào thét I got the eye of the tiger, a fighter Tôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh Dancing through the fire Đánh bại mọi khó khăn, thử thách 'Cause I am a champion Bởi vì tôi là một nhà vô địch And you're gonna hear me roar Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Louder, louder than a lion Lớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm 'Cause I am a champion Bởi vì tôi là người chiến thắng And you're gonna hear me roar Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roar Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi Oh oh oh oh oh oh oh Oh oh oh oh oh oh oh You're gonna hear me roar Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.