Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Are we crazy? Có phải chúng ta điên hết cả rồi? Living our lives through a lens Khi đang sống cuộc sống qua một thấu kính Trapped in our white picket fence Mắc kẹt nơi hàng rào trắng đẹp đẽ Like ornaments Như những món đồ trang trí So comfortable, we're living in a bubble, bubble Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền So comfortable, we cannot see the trouble, trouble Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia Aren't you lonely? Liệu bạn có thấy cô đơn? Up there in utopia Ở một nơi chẳng có thực Where nothing will ever be enough Nơi mọi thứ chẳng bao giờ là đủ Happily numb Tê liệt một cách hạnh phúc So comfortable, we're living in a bubble, bubble Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền So comfortable, we cannot see the trouble, trouble Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia So put your rose-colored glasses on Vậy thì đeo đôi kính hồng lên đi nào And party on Và tiệc tùng Turn it up, it's your favorite song Hãy bật bài hát yêu thích của bạn Dance, dance, dance to the distortion Để nhảy múa đến chóng cả mặt Turn it up, keep it on repeat Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ Stumbling around like a wasted zombie, yeah Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah We think we're free Chúng ta nghĩ chúng ta tự do Drink, this one's on me Uống đi nào, tôi bao We're all chained to the rhythm Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi To the rhythm Luẩn quẩn mãi Turn it up, it's your favorite song Hãy bật bài hát yêu thích của bạn Dance, dance, dance to the distortion Để nhảy múa đến chóng cả mặt Turn it up, keep it on repeat Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ Stumbling around like a wasted zombie, yeah Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah We think we're free Chúng ta nghĩ chúng ta tự do Drink, this one's on me Uống đi nào, tôi bao We're all chained to the rhythm Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi To the rhythm Luẩn quẩn mãi Are we tone deaf? Chúng ta có điếc không? Keep sweeping it under the mat Cứ lờ đi mọi điều xấu xung quanh Thought we could do better than that Tự nghĩ rằng mình sống tốt rồi I hope we can Tôi hy vọng chúng ta có thể So comfortable, we're living in a bubble, bubble Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền So comfortable, we cannot see the trouble, trouble Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia So put your rose-colored glasses on Vậy thì đeo đôi kính hồng lên đi nào And party on Và tiệc tùng Turn it up, it's your favorite song Hãy bật bài hát yêu thích của bạn Dance, dance, dance to the distortion Để nhảy múa đến chóng cả mặt Turn it up, keep it on repeat Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ Stumbling around like a wasted zombie, yeah Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah We think we're free Chúng ta nghĩ chúng ta tự do Drink, this one's on me Uống đi nào, tôi bao We're all chained to the rhythm Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi To the rhythm Luẩn quẩn mãi Turn it up, it's your favorite song Hãy bật bài hát yêu thích của bạn Dance, dance, dance to the distortion Để nhảy múa đến chóng cả mặt Turn it up, keep it on repeat Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ Stumbling around like a wasted zombie, yeah Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah We think we're free Chúng ta nghĩ chúng ta tự do Drink, this one's on me Uống đi nào, tôi bao We're all chained to the rhythm Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi To the rhythm Luẩn quẩn mãi It is my desire Đó là mong muốn của tôi Break down the walls to connect, inspire, ay Phá vỡ bức tường kia để kết nối và truyền cảm hứng Up in your high place, liars Ở trên những địa vị cao quý, bọn nói dối kia Time is ticking for the empire Đế chế này chẳng còn mấy thời gian The truth they feed is feeble Sự thật mà chúng nói đâu dễ gì tin được As so many times before Rồi cũng giống như bao lần trước They greed over the people Chúng sẽ vơ vét hết của dân They stumbling and fumbling Rồi chúng vấp ngã và dò dẫm And we about to riot Và chúng ta sắp nổi loạn They woke up, they woke up the lions Bởi chúng đã làm kinh động đến vị chúa tể rừng xanh Turn it up, it's your favorite song Hãy bật bài hát yêu thích của bạn Dance, dance, dance to the distortion Để nhảy múa đến chóng cả mặt Turn it up (turn it up, turn it up), keep it on repeat Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ Stumbling around like a wasted zombie (like a wasted zombie), yeah Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah We think we're free Chúng ta nghĩ chúng ta tự do Drink, this one's on me Uống đi nào, tôi bao We're all chained to the rhythm Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi To the rhythm Luẩn quẩn mãi It goes on and on and on Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn 'Cause we're all chained to the rhythm Bởi dù sao chúng ta vẫn cứ sống luẩn quẩn như vậy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.