Chained To The Rhythm

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Chained To The Rhythm. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

KATTY PERRY

Are we crazy?
Có phải chúng ta điên hết cả rồi?
Living our lives through a lens
Khi đang sống cuộc sống qua một thấu kính
Trapped in our white picket fence
Mắc kẹt nơi hàng rào trắng đẹp đẽ
Like ornaments
Như những món đồ trang trí
So comfortable, we're living in a bubble, bubble
Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền
So comfortable, we cannot see the trouble, trouble
Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia
Aren't you lonely?
Liệu bạn có thấy cô đơn?
Up there in utopia
Ở một nơi chẳng có thực
Where nothing will ever be enough
Nơi mọi thứ chẳng bao giờ là đủ
Happily numb
Tê liệt một cách hạnh phúc
So comfortable, we're living in a bubble, bubble
Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền
So comfortable, we cannot see the trouble, trouble
Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia
So put your rose-colored glasses on
Vậy thì đeo đôi kính hồng lên đi nào
And party on
Và tiệc tùng
Turn it up, it's your favorite song
Hãy bật bài hát yêu thích của bạn
Dance, dance, dance to the distortion
Để nhảy múa đến chóng cả mặt
Turn it up, keep it on repeat
Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ
Stumbling around like a wasted zombie, yeah
Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah
We think we're free
Chúng ta nghĩ chúng ta tự do
Drink, this one's on me
Uống đi nào, tôi bao
We're all chained to the rhythm
Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi
To the rhythm
Luẩn quẩn mãi
Turn it up, it's your favorite song
Hãy bật bài hát yêu thích của bạn
Dance, dance, dance to the distortion
Để nhảy múa đến chóng cả mặt
Turn it up, keep it on repeat
Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ
Stumbling around like a wasted zombie, yeah
Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah
We think we're free
Chúng ta nghĩ chúng ta tự do
Drink, this one's on me
Uống đi nào, tôi bao
We're all chained to the rhythm
Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi
To the rhythm
Luẩn quẩn mãi
Are we tone deaf?
Chúng ta có điếc không?
Keep sweeping it under the mat
Cứ lờ đi mọi điều xấu xung quanh
Thought we could do better than that
Tự nghĩ rằng mình sống tốt rồi
I hope we can
Tôi hy vọng chúng ta có thể
So comfortable, we're living in a bubble, bubble
Thật thoải mái, chúng ta đang sống trong sự hão huyền
So comfortable, we cannot see the trouble, trouble
Thật thoải mái đến mức ta chẳng thấy được những rắc rối ngoài kia
So put your rose-colored glasses on
Vậy thì đeo đôi kính hồng lên đi nào
And party on
Và tiệc tùng
Turn it up, it's your favorite song
Hãy bật bài hát yêu thích của bạn
Dance, dance, dance to the distortion
Để nhảy múa đến chóng cả mặt
Turn it up, keep it on repeat
Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ
Stumbling around like a wasted zombie, yeah
Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah
We think we're free
Chúng ta nghĩ chúng ta tự do
Drink, this one's on me
Uống đi nào, tôi bao
We're all chained to the rhythm
Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi
To the rhythm
Luẩn quẩn mãi
Turn it up, it's your favorite song
Hãy bật bài hát yêu thích của bạn
Dance, dance, dance to the distortion
Để nhảy múa đến chóng cả mặt
Turn it up, keep it on repeat
Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ
Stumbling around like a wasted zombie, yeah
Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah
We think we're free
Chúng ta nghĩ chúng ta tự do
Drink, this one's on me
Uống đi nào, tôi bao
We're all chained to the rhythm
Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi
To the rhythm
Luẩn quẩn mãi
It is my desire
Đó là mong muốn của tôi
Break down the walls to connect, inspire, ay
Phá vỡ bức tường kia để kết nối và truyền cảm hứng
Up in your high place, liars
Ở trên những địa vị cao quý, bọn nói dối kia
Time is ticking for the empire
Đế chế này chẳng còn mấy thời gian
The truth they feed is feeble
Sự thật mà chúng nói đâu dễ gì tin được
As so many times before
Rồi cũng giống như bao lần trước
They greed over the people
Chúng sẽ vơ vét hết của dân
They stumbling and fumbling
Rồi chúng vấp ngã và dò dẫm
And we about to riot
Và chúng ta sắp nổi loạn
They woke up, they woke up the lions
Bởi chúng đã làm kinh động đến vị chúa tể rừng xanh
Turn it up, it's your favorite song
Hãy bật bài hát yêu thích của bạn
Dance, dance, dance to the distortion
Để nhảy múa đến chóng cả mặt
Turn it up (turn it up, turn it up), keep it on repeat
Hãy cứ để mọi thứ tiếp tục như nó vốn dĩ
Stumbling around like a wasted zombie (like a wasted zombie), yeah
Vật vờ như những xác sống chẳng biết gì, yeah
We think we're free
Chúng ta nghĩ chúng ta tự do
Drink, this one's on me
Uống đi nào, tôi bao
We're all chained to the rhythm
Chúng ta cứ sống luẩn quẩn thế này mãi thôi
To the rhythm
Luẩn quẩn mãi
It goes on and on and on
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn
'Cause we're all chained to the rhythm
Bởi dù sao chúng ta vẫn cứ sống luẩn quẩn như vậy