Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Here I am standing close to you Em vẫn ở ngay bên cạnh anh And it's still so far away Mà sao em vẫn cảm thấy quá xa cách So many times, I tried to say Đã rất nhiều lần em cố gắng nói ra But my heart was afraid Nhưng trái tim em rất lo sợ Look at you is all that I can do Nhìn anh từ đằng xa là tất cả những gì em có thể làm Like a silly girl, I stare Em chỉ biết nhìn anh say mê như một cô gái ngốc nghếch 'Coz you might leave me when I reveal Bởi vì anh có thể sẽ rời xa em khi em thổ lộ What my heart is really feeling Những gì con tim em thực sự cảm nhận If I could just say the words Nếu em có thể nói hết ra All the secrets in my heart and in my soul you'll hear Anh sẽ biết được tất cả những bí mật ẩn sâu trong tim và tâm hồn em Will you take me in your arms or let me go Anh sẽ ôm em vào lòng hay anh sẽ đẩy em ra xa? Our lovely days, will they just fade like whispers in the wind? Chẳng lẽ những ngày tươi đẹp của hai ta cũng sẽ phai mờ dần như lời thì thầm trong gió If I could just say the words Nếu em có thể nói hết ra All the secrets in my heart and in my soul you'll hear Anh sẽ biết được tất cả những bí mật ẩn sâu trong tim và tâm hồn em Can't you see the love I hide slip through my eyes Anh có thấy được tình yêu em cố che giấu qua ánh mắt này không This silly girl so scared, she just can't say I love you Cô gái ngốc nghếch ấy rất lo sợ và không dám nói rằng em yêu anh Here I am, holding on to fate Em vẫn tin vào định mệnh What we have may never change Những gì chúng ta có sẽ chẳng thể đổi thay được 'Coz you might leave me when I reveal Bởi vì anh có thể sẽ rời xa em khi em thổ lộ My lips will seal the love I'm hiding Em sẽ mãi chôn sâu tình cảm này If I could just say the words Nếu em có thể nói hết ra All the secrets in my heart and in my soul you'll hear Anh sẽ biết được tất cả những bí mật ẩn sâu trong tim và tâm hồn em Will you take me in your arms or let me go Anh sẽ ôm em vào lòng hay anh sẽ đẩy em ra xa? Our lovely days, will they just fade like whispers in the wind? Chẳng lẽ những ngày tươi đẹp của hai ta cũng sẽ phai mờ dần như lời thì thầm trong gió If I could just say the words Nếu em có thể nói hết ra All the secrets in my heart and in my soul you'll hear Anh sẽ biết được tất cả những bí mật ẩn sâu trong tim và tâm hồn em Can't you see the love I hide slip through my eyes Anh có thấy được tình yêu em cố che giấu qua ánh mắt này không The silly girl so scared, she just can't say I love you Cô gái ngốc nghếch ấy rất lo sợ và không dám nói rằng em yêu anh If I could just say the words Nếu em có thể nói hết ra All the secrets in my heart and in my soul you'll hear Anh sẽ biết được tất cả những bí mật ẩn sâu trong tim và tâm hồn em Can't you see the love I hide slip through my eyes Anh có thấy được tình yêu em cố che giấu qua ánh mắt này không The silly girl so scared Cô gái ngốc nghếch ấy rất lo sợ She just can't say I love you Cô ấy không dám nói rằng em yêu anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.