Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
From the moment I met you Ngay từ cái khoảnh khắc anh gặp em I just knew you'd be mine Anh đã biết em sẽ là của anh You touched my hand Khi em nắm lấy tay anh And I knew that this was gonna be our time Và anh đã biết đây sẽ là khởi đầu của chúng ta I don't ever wanna lose this feeling Anh không bao giờ muốn mất đi cảm giác này I don't wanna spend a moment apart Anh không muốn chúng ta có một giây phút nào xa nhau 'Cos you bring out the best in me Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh Like no-one else can do Mà không có ai khác có thể làm được That's why I'm by your side Đó chính là lý do anh đã đến bên em And that's why I love you Và cũng chính lý do ấy, anh đã yêu em Every day that I'm here with you Mỗi ngày anh được ở bên cạnh em I know that it feels right Anh biết là mình thật hạnh phúc And I've just got to be near you Và anh sẽ luôn bên em Every day and every night Bất kể ngày đêm And you know that we belong together Và em hiểu mà chúng ta thuộc về nhau It just had to be you and me Chỉ anh và em 'Cos you bring out the best in me Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh Like no-one else can do Mà không có ai khác có thể làm được That's why I'm by your side Đó chính là lý do anh đã đến bên em And that's why I love you Và cũng chính lý do ấy, anh đã yêu em And you know that we belong together Và em hiểu mà chúng ta thuộc về nhau It just had to be you and me Chỉ anh và em 'Cos you bring out the best in me Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh Like no-one else can do Mà không có ai khác có thể làm được That's why I'm by your side Đó chính là lý do anh đã đến bên em 'Cos you bring out the best in me Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh Like no-one else can do Mà không có ai khác có thể làm được That's why I'm by your side Đó chính là lý do anh đã đến bên em And that's why I love you Và cũng chính lý do ấy, anh đã yêu em 'Cos you bring out the best in me Vì em đã cho anh thấy những điều tốt đẹp nhất trong anh Like no-one else can do Mà không có ai khác có thể làm được That's why I'm by your side Đó chính là lý do anh đã đến bên em And that's why I love you Và cũng chính lý do ấy, anh đã yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.