Yêu thích
Xem thêm
When the days are cold Khi ngày dần lạnh giá And the cards all fold Và mọi thứ trở nên khó khăn And the saints we see Và những vị thánh mà chúng ta thấy Are all made of gold Tất cả đều được làm bằng vàng When your dreams all fail Khi tất cả những giấc mơ của bạn đều thất bại And the ones we hail Và thứ duy nhất chúng ta chào đón Are the worst of all Là thứ tệ nhất trong tất cả And the blood's run stale Và tham vọng của ta sẽ lụi dần I wanna hide the truth Tôi muốn che giấu sự thật I wanna shelter you Tôi muốn che chở cho bạn But with the beast inside Nhưng với con quái vật bên trong There's nowhere we can hide Chẳng có nơi nào ta có thể trốn chạy No matter what we breed Cho dù thứ gì nuôi dưỡng chúng ta We still are made of greed Chúng ta vẫn được tạo ra bởi lòng tham This is my kingdom come Đây là ngày cuối cùng của tôi When you feel my heat Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi Look into my eyes Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này It's where my demons hide Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu Don't get too close Đừng tiến đến quá gần It's dark inside Bên trong rất tối It's where my demons hide Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu At the curtain's call Khi bức màn hạ xuống It's the last of all Đó là điều cuối cùng của tất cả When the lights fade out Khi mọi ánh sáng đều mờ dần All the sinners crawl Tất cả những kẻ tù tội lê bước So they dug your grave Họ sẽ đào mồ của bạn lên And the masquerade Và những trò lừa bịp Will come calling out Sẽ gọi với theo bạn At the mess you made Tại đống hỗn độn mà bạn tạo ra Don't wanna let you down Không muốn làm bạn thất vọng But I am hell bound Nhưng tôi bị ràng buộc ở địa ngục Though this is all for you Mặc dù tất cả những thứ này là dành cho bạn Don't wanna hide the truth Tôi không muốn che giấu sự thật No matter what we breed Cho dù thứ gì nuôi dưỡng chúng ta We still are made of greed Chúng ta vẫn được tạo ra bởi lòng tham This is my kingdom come Đây là ngày cuối cùng của tôi When you feel my heat Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi Look into my eyes Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này It's where my demons hide Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu Don't get too close Đừng tiến đến quá gần It's dark inside Bên trong rất tối It's where my demons hide Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu They say it's what you make Họ nói đó là những gì bạn làm I say it's up to fate Tôi nói tùy thuộc vào số phận thôi It's woven in my soul Nó kết lại trong tâm hồn tôi I need to let you go Tôi cần phải để bạn đi Your eyes, they shine so bright Đôi mắt bạn, chúng tỏa sáng thật rực rỡ I wanna save that light Tôi muốn giữ lấy ánh sáng đó I can't escape this now Tôi không thể thoát khỏi nó lúc này Unless you show me how Trừ khi bạn chỉ tôi phải làm thế nào When you feel my heat Khi bạn cảm nhận được nhiệt huyết của tôi Look into my eyes Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt này It's where my demons hide Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu Don't get too close Đừng tiến đến quá gần It's dark inside Bên trong rất tối It's where my demons hide Đó là nơi con quỷ dữ của tôi ẩn náu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Demons

Imagine Dragons

Imagine Dragons

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Imagine Dragons is an American rock band originating from Las Vegas, Nevada and consisting of lead vocalist Dan Reynolds, guitarist Wayne Sermon, bassist Ben McKee, and drummer Daniel Platzman. The band gained exposure following the release of their debut studio album, Night Visions (2012) and first single "It's Time". According to Billboard, Imagine Dragons topped the year-end rock rankings for 2013; Billboard named them "The Breakthrough Band of 2013", and Rolling Stone named their single "Radioactive" "the biggest rock hit of the year". MTV called them "the year's biggest breakout band". Night Visions peaked at number two on the weekly Billboard 200 and UK Albums Chart. The band's second studio album Smoke + Mirrors reached number one on the Billboard 200, Canadian Albums Chart, and UK Albums Chart.

 

Xem thêm
Bình luận