Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I can hold my breath Em có thể nín thở I can bite my tongue Em có thể cắn lưỡi I can stay awake for days Em có thể thức trắng nhiều ngày If that's what you want Nếu đó là điều anh muốn Be your number one Là số một trong lòng anh I can fake a smile Em có thể giả vờ mỉm cười I can force a laugh Em có thể gượng cười I can dance and play the part Em có thể khiêu vũ và đóng tròn vai If that's what you ask Nếu đó là điều anh yêu cầu Give you all I am Trao anh trọn con người em I can do it Em có thể làm được But I'm only human Nhưng em chỉ là người phàm And I bleed when I fall down Và em đổ máu khi em ngã xuống I'm only human Em chỉ là người phàm And I crash and I break down Em vụn vỡ và em tuyệt vọng Your words in my head Những lời nói anh vang trong đầu em, Knives in my heart dao găm tim em You build me up and then I fall apart Anh vực em dậy và rồi em sa ngã 'Cause I'm only human.... Vì em chỉ là người phàm I can turn it on Em có thể khởi động Be a good machine Là một cỗ máy tốt I can hold the weight of worlds Em có thể chịu được sức nặng cả thế gian If that's what you need Nếu đó là điều anh cần Be your everything Là tất cả mọi thứ của anh I can do it Em có thể làm được I'll get through it Em sẽ vượt qua được But I'm only human Nhưng em chỉ là người phàm And I bleed when I fall down Và em đổ máu khi em ngã xuống I'm only human Em chỉ là người phàm And I crash and I break down Và em vụn vỡ và em tuyệt vọng Your words in my head Những lời nói anh vang trong đầu em, Knives in my heart dao găm tim em You build me up and then I fall apart Anh vực em dậy và rồi em sa ngã 'Cause I'm only human.... Vì em chỉ là người phàm I'm only human Em chỉ là người phàm Just a little human... Em chỉ là người phàm I can take so much Em chịu đựng 'til I've had enough Cho để khi em có thể Cause I'm only human Nhưng em chỉ là người phàm And I bleed when I fall down Và em đổ máu khi em ngã xuống I'm only human Em chỉ là người phàm And I crash and I break down Và em vụn vỡ và em tuyệt vọng Your words in my head Những lời nói anh vang trong đầu em, Knives in my heart dao găm tim em You build me up and then I fall apart Anh vực em dậy và rồi em sa ngã Cause I'm only human.... Vì em chỉ là người phàm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.