Human

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Human. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

CHRISTINA PERRI

I can hold my breath
Em có thể nín thở
I can bite my tongue
Em có thể cắn lưỡi
I can stay awake for days
Em có thể thức trắng nhiều ngày
If that's what you want
Nếu đó là điều anh muốn
Be your number one
Là số một trong lòng anh
I can fake a smile
Em có thể giả vờ mỉm cười
I can force a laugh
Em có thể gượng cười
I can dance and play the part
Em có thể khiêu vũ và đóng tròn vai
If that's what you ask
Nếu đó là điều anh yêu cầu
Give you all I am
Trao anh trọn con người em
I can do it
Em có thể làm được
But I'm only human
Nhưng em chỉ là người phàm
And I bleed when I fall down
Và em đổ máu khi em ngã xuống
I'm only human
Em chỉ là người phàm
And I crash and I break down
Em vụn vỡ và em tuyệt vọng
Your words in my head
Những lời nói anh vang trong đầu em,
Knives in my heart
dao găm tim em
You build me up and then I fall apart
Anh vực em dậy và rồi em sa ngã
'Cause I'm only human....
Vì em chỉ là người phàm
I can turn it on
Em có thể khởi động
Be a good machine
Là một cỗ máy tốt
I can hold the weight of worlds
Em có thể chịu được sức nặng cả thế gian
If that's what you need
Nếu đó là điều anh cần
Be your everything
Là tất cả mọi thứ của anh
I can do it
Em có thể làm được
I'll get through it
Em sẽ vượt qua được
But I'm only human
Nhưng em chỉ là người phàm
And I bleed when I fall down
Và em đổ máu khi em ngã xuống
I'm only human
Em chỉ là người phàm
And I crash and I break down
Và em vụn vỡ và em tuyệt vọng
Your words in my head
Những lời nói anh vang trong đầu em,
Knives in my heart
dao găm tim em
You build me up and then I fall apart
Anh vực em dậy và rồi em sa ngã
'Cause I'm only human....
Vì em chỉ là người phàm
I'm only human
Em chỉ là người phàm
Just a little human...
Em chỉ là người phàm
I can take so much
Em chịu đựng
'til I've had enough
Cho để khi em có thể
Cause I'm only human
Nhưng em chỉ là người phàm
And I bleed when I fall down
Và em đổ máu khi em ngã xuống
I'm only human
Em chỉ là người phàm
And I crash and I break down
Và em vụn vỡ và em tuyệt vọng
Your words in my head
Những lời nói anh vang trong đầu em,
Knives in my heart
dao găm tim em
You build me up and then I fall apart
Anh vực em dậy và rồi em sa ngã
Cause I'm only human....
Vì em chỉ là người phàm