Yêu thích
Xem thêm
I've been letting you down, down Anh đã khiến em phải thất vọng Girl I know I've been such a fool Em yêu à anh biết anh là một tên ngốc Giving into temptation Khi đã không thể chống lại cám dỗ I should've played it cool Lẽ ra khi đó anh phải thật bình tĩnh The situation got out of hand Anh đã không thể nào kiểm soát được mọi chuyện I hope you understand Anh hy vọng rằng em hiểu cho anh It can happen to anyone of us Điều đó có thể xảy đến với bất cứ ai Anyone you think of Bất cứ ai em có thể nghĩ đến Anyone can fall Ai cũng có thể vấp ngã Anyone can hurt someone they love Ai cũng có thể làm tổn thương người họ thương yêu Hearts will break Trái tim tan vỡ 'Cause I made a stupid mistake Bởi vì anh đã phạm phải một lỗi lầm thật quá ngu ngốc It can happen to anyone of us Điều đó có thể xảy đến với bất cứ ai Say you will forgive me Hãy nói rằng em sẽ tha thứ cho anh Anyone can fail Ai cũng phải trải qua thất bại Say you will believe me Hãy nói rằng em sẽ tin anh I can't take Anh chẳng thể chịu đựng được My heart will break Nỗi đau này 'Cause I made a stupid mistake Bởi vì anh đã phạm phải một lỗi lầm thật quá ngu ngốc A stupid mistake Một lỗi lầm thật quá ngu ngốc She was kind of exciting Cô ấy thật sự thu hút A little crazy Một chút điên rồ nữa chứ I should've known Đáng lẽ ra anh phải biết She must have altered my senses Rồi cô ta đã làm thay đổi cảm xúc của anh As I offered to walk her home Khi anh đề nghị đưa cô ta về nhà The situation got out of hand Mọi chuyện đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát I hope you understand Anh hy vọng rằng em sẽ hiểu cho anh It can happen to anyone of us Điều đó có thể xảy đến với bất cứ ai Anyone you think of Bất cứ ai em có thể nghĩ đến Anyone can fall Ai cũng có thể vấp ngã Anyone can hurt someone they love Ai cũng có thể làm tổn thương người họ thương yêu Hearts will break Trái tim tan vỡ 'Cause I made a stupid mistake Bởi vì anh đã phạm phải một lỗi lầm thật quá ngu ngốc It can happen to anyone of us Điều đó có thể xảy đến với bất cứ ai Say you will forgive me Hãy nói rằng em sẽ tha thứ cho anh Anyone can fail Ai cũng có thể thất bại Say you will believe me Hãy nói rằng em sẽ tin anh I can't take Anh chẳng thể chịu đựng được My heart will break Nỗi đau này Cause I made a stupid mistake Bởi vì anh đã phạm phải một lỗi lầm thật quá ngu ngốc A stupid mistake Một lỗi lầm thật quá ngu ngốc She means nothing to me Cô ta chẳng có ý nghĩ gì với anh Nothing to me Không là gì cả I swear every word is true Anh thề anh không hề có nửa lời gian dối Don't wanna lose you Anh không muốn mất em đâu The situation got out of hand Mọi chuyện đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát I hope you understand Anh hy vọng rằng em sẽ hiểu cho anh It can happen to anyone of us Điều đó có thể xảy đến với bất cứ ai Anyone you think of Bất cứ ai em có thể nghĩ đến Anyone can fall Ai cũng có thể vấp ngã Anyone can hurt someone they love Ai cũng có thể làm tổn thương người họ thương yêu Hearts will break Trái tim tan vỡ 'Cause I made a stupid mistake Bởi vì anh đã phạm phải một lỗi lầm thật quá ngu ngốc It can happen to anyone of us Điều đó có thể xảy đến với bất cứ ai Say you will forgive me Hãy nói rằng em sẽ tha thứ cho anh Anyone can fail Ai cũng có thể thất bại Say you will believe me Hãy nói rằng em sẽ tin anh I can't take Anh chẳng thể chịu đựng được My heart will break Nỗi đau này Cause I made a stupid mistake Bởi vì anh đã phạm phải một lỗi lầm thật quá ngu ngốc Anyone you think of Bất cứ ai em có thể nghĩ đến Anyone can fall Ai cũng có thể vấp ngã Anyone can hurt someone they love Ai cũng có thể làm tổn thương người họ thương yêu Hearts will break Trái tim tan vỡ 'Cause I made a stupid mistake Bởi vì anh đã phạm phải một lỗi lầm thật quá ngu ngốc A stupid mistake Một lỗi lầm thật quá ngu ngốc

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Anyone Of Us

Gareth Gates

Gareth Gates

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Gareth Paul Gates (born 12 July 1984) is an English singer-songwriter. He was the runner-up in the first series of the ITV talent show Pop Idol. Gates has sold over 3.5 million records in the UK. He is also known for having a stutter, and has talked about his speech impediment publicly. Gates used the McGuire Programme to manage the problem and is now a speech coach with the programme.

Xem thêm
Bình luận