Yêu thích
Xem thêm
Said the night wind to the little lamb Cơn gió đêm nói với chú cừu nhỏ Do you see what I see Bạn có thấy điều tôi thấy Way up in the sky little lamb Rất cao trên bầu trời chú cừu nhỏ ơi Do you see what I see Bạn có thấy điều tôi thấy A star, a star Một ngôi sao Dancing in the night Bay qua trong đêm tối With a tail as big as a kite Với cái đuôi lớn như cánh diều Said the little lamb to the shepherd boy Chú cừu nhỏ nói với cậu bé chăn cừu Do you hear what I hear Bạn có nghe điều tôi nghe (do you hear what I hear) (Bạn có nghe điều tôi nghe) Ringing through the sky shepherd boy Reo vang qua bầu trời cậu bé chăn cừu ơi Do you hear what I hear Bạn có nghe điều tôi nghe (do hear what I hear) (Bạn có nghe điều tôi nghe) A song, a song Một bài hát High above the trees Trên những ngọn cây With a voice as big as the sea Với giọng hát lớn như biển cả Said the shepherd boy to the mighty king Cậu bé chăn cừu nói với vị vua hùng mạnh Do you know what I know Ngài có biết điều cháu biết (do you know what I know) (Ngài có biết điều cháu biết) In your palace warm mighty king Trong cung điện ấm áp của vị vua hùng mạnh Do you know what I know Ngài có biết điều cháu biết (do you know what I know) (Ngài có biết điều cháu biết) A child, a child Một đứa trẻ Shivers in the cold Run rẩy trong giá rét Let us bring him silver and gold Hãy để chúng tôi mang vàng bạc đến cho cậu ấy Said the king to the people everywhere Đức vua nói với mọi người ở khắp nơi Listen to what I say Lắng nghe những gì Ta nói ( Listen to what I say) (Lắng nghe những gì Ta nói) Pray for peace people everywhere Cầu nguyện cho hòa bình cho mọi người ở khắp mọi nơi Listen to what I say Lắng nghe những gì Ta nói (listen to what I say) (Lắng nghe những gì Ta nói) The child, the child Đứa trẻ Sleeping in the night Ngủ trong đêm He will bring us goodness and light Đứa trẻ ấy sẽ mang đến cho chúng ta tốt lành và ánh sáng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Do you hear what I hear?

Celtic Woman

Celtic Woman

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Celtic Woman is an all-female Irish musical ensemble conceived and created by David Kavanagh, Sharon Browne and David Downes, a former musical director of the Irish stage show Riverdance. In 2004, he recruited five Irish female musicians who had not previously performed together: vocalists Chloë Agnew, Órla Fallon, Lisa Kelly and Méav Ní Mhaolchatha, and fiddler Máiréad Nesbitt, and shaped them into the first lineup of the group that he named "Celtic Woman," a specialty group. Downes chose a repertoire that ranged from traditional Celtic tunes to modern songs.

Xem thêm
Bình luận