Yêu thích
Xem thêm
I can see the pain living in your eyes Anh có thể thấy nỗi đau hiện hữu trong đôi mắt em And I know how hard you try Và anh biết em đã cố gắng thật nhiều You deserve to have so much more Em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế I can feel your heart and I sympathize Anh có thể cảm nhận được trái tim em và anh đồng cảm cùng nhau And I'll never criticize all you've ever meant to my life Và anh sẽ không bao giờ trách cứ, em là tất cả ý nghĩa của đời anh I don't want to let you down Anh không muốn khiến cho em thất vọng I don't want to lead you on Anh không muốn buộc em vào hoàn cảnh này I don't want to hold you back Anh không muốn cố ngăn em lại From where you might belong Từ nơi mà đáng ra em phải thuộc về You would never ask me why Em chưa bao giờ hỏi anh tại sao My heart is so disguised Trái tim anh cứ mãi che dấu điều gì I just can't live a lie anymore Anh không thể sống giả dối thêm nữa I would rather hurt myself Anh thà làm thương tổn chính bản thân mình Than to ever make you cry Còn hơn khiến cho em phải khóc There's nothing left to say but goodbye Chẳng còn điều gì để nói, ngoại trừ tiếng chia ly You deserve the chance at the kind of love Em xứng đáng có cơ hội để có được sự trọn vẹn trong tình yêu I'm not sure I'm worthy of Anh không chắc mình có xứng đáng không Losing you is painful to me Đánh mất em, điều đó với anh thật đớn đau I don't want to let you down Anh không muốn khiến cho em thất vọng I don't want to lead you on Anh không muốn buộc em vào hoàn cảnh này I don't want to hold you back Anh chẳng muốn cố ngăn em lại From where you might belong Từ nơi mà đáng ra em phải thuộc về You would never ask me why Em chưa bao giờ hỏi anh tại sao My heart is so disguised Trái tim anh cứ mãi che dấu điều gì I just can't live a lie anymore Anh không thể sống giả dối thêm nữa I would rather hurt myself Anh thà làm thương tổn chính bản thân mình Than to ever make you cry Còn hơn khiến cho em phải khóc There's nothing left to say but goodbye Chẳng còn điều gì để nói, ngoại trừ tiếng chia ly You would never ask me why Em chưa bao giờ hỏi anh tại sao My heart is so disguised Trái tim anh cứ mãi che dấu điều gì I just can't live a lie anymore Anh không thể sống giả dối thêm nữa I would rather hurt myself Anh thà làm thương tổn chính bản thân mình Than to ever make you cry Còn hơn khiến cho em phải khóc There's nothing left to try thought it's gonna hurt us both Chẳng còn điều gì để cố gắng nữa, dù nó khiến cả hai ta khổ đau There's no other way than to say goodbye Chẳng còn cách nào khác hơn là thốt nên lời ly biệt

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Goodbye

Air Supply

Air Supply

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Air Supply is an Australian soft rock duo, consisting of British-born singer-songwriter and guitarist Graham Russell and lead vocalist Russell Hitchcock. They had a succession of hits worldwide, including eight Top Ten hits in the United States, in the early 1980s. They formed in Australia in 1975 and have included various accompanying musicians and singers. The Australian Recording Industry Association (ARIA) inducted Air Supply into their Hall of Fame on 1 December 2013 at the annual ARIA Awards.

Xem thêm
Bình luận