Yêu thích
Xem thêm
Waking up to find another day Em thức dậy để thấy một ngày nữa lại đến The moon got lost again last night Đêm qua vầng trăng vẫn lẩn khuất But now the sun has finally had its say Nhưng giờ đây cuối cùng ánh dương cũng cất lời I guess I feel alright Em đoán mình vẫn ổn But it hurts when I think Nhưng thật đau đớn mỗi khi em nghĩ đến When I let it sink in Khi em để mọi thứ chìm xuống It's all over me Thì nó lại bao trùm lấy em I'm lying here in the dark Em đang nằm ở đây trong bóng tối I'm watching you sleep, it hurts a lot Ngắm nhìn anh ngủ, sao đau lòng đến vậy And all I know is Và tất cả những điều em biết là You've got to give me everything Anh phải trao cho em mọi thứ Nothing less cause Không để lại điều gì vì You know I give you all of me Anh biết đó em đã trao cho anh tất cả của em I give you everything that I am Em đã trao anh mọi thứ thuộc về em I'm handin' over everything that I've got Em đã trao tất cả những gì em có Cause I wanna have a really true love Bởi vì em muốn có một tình yêu chân thành Don't ever wanna have to go and give you up Chưa bao giờ muốn phải ra đi và chia tay anh Stay up till four in the morning and the tears are pouring Thức đêm tới 4 giờ sáng và những giọt nước mắt đang rơi And I want to make it worth the fight Và em muốn những cuộc tranh cãi trở nên giá trị What have we been doing for all this time? Chúng ta đã làm gì trong suốt quãng thời gian qua? Baby if we're gonna do it, come on do it right Anh à, nếu chúng ta sắp làm điều đó, thì nhanh lên nào hãy khiến nó trở nên đúng đắn All I wanted was to know I'm safe Tất cả em muốn biết là bây giờ mình an toàn Don't want to lose the love I've found Không muốn mất đi tình yêu mà mình đã tìm thấy Remember when you said that you would change Còn nhớ khi anh nói rằng anh sẽ thay đổi Don't let me down Đừng làm em thất vọng mà It's not fair how you are Thật bất công khi anh cứ như vậy I can't be complete, can you give me more? Em không thể trọn vẹn, anh có thể cho em nhiều hơn không? And all I know is Và tất cả những điều em biết là You got to give me everything Anh phải trao cho em mọi thứ And nothing less cause Và không để lại điều gì vì You know I give you all of me Anh biết đó em đã trao cho anh tất cả của em I give you everything that I am Em đã trao anh mọi thứ thuộc về em I'm handin' over everything that I've got Em đã trao tất cả những gì em có Cause I wanna have a really true love Bởi vì em muốn có một tình yêu chân thành Don't ever wanna have to go and give you up Chưa bao giờ muốn phải ra đi và chia tay anh Stay up till four in the morning and the tears are pouring Thức đêm tới 4 giờ sáng và những giọt nước mắt đang rơi And I want to make it worth the fight Và em muốn những cuộc tranh cãi trở nên giá trị What have we been doing for all this time? Chúng ta đã làm gì trong suốt quãng thời gian qua? Baby if were gonna do it, come on do it right Anh à, nếu chúng ta sắp làm điều đó, thì nhanh lên nào hãy khiến nó trở nên đúng đắn Oh please, you know what I need Làm ơn mà, anh biết em cần gì Save all your love up for me Hãy giữ lại tất cả tình yêu của anh cho riêng em We can't escape the love Chúng ta không thể thoát khỏi tình yêu Give me everything that you have Hãy cho em mọi thứ mà anh có And all I know is Và tất cả những điều em biết là You got to give me everything Anh phải trao cho em mọi thứ And nothing less cause Và không để lại điều gì vì You know I give you all of me Anh biết đó em đã trao cho anh tất cả của em I give you everything that I am Em đã trao anh mọi thứ thuộc về em I'm handin' over everything that I've got Em đã trao tất cả những gì em có Cause I wanna have a really true love Bởi vì em muốn có một tình yêu chân thành Don't ever wanna have to go and give you up Chưa bao giờ muốn phải ra đi và chia tay anh Stay up till four in the morning and the tears are pouring Thức đêm tới 4 giờ sáng và những giọt nước mắt đang rơi And I want to make it worth the fight Và em muốn những cuộc tranh cãi trở nên giá trị What have we been doing for all this time? Chúng ta đã làm gì trong suốt quãng thời gian qua? Baby if were gonna do it, come on do it right Anh à, nếu chúng ta sắp làm điều đó, thì nhanh lên nào hãy khiến nó trở nên đúng đắn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

4 In The Morning

Gwen Stefani

Gwen Stefani

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Gwen Renée Stefani (born October 3, 1969) is an American singer, songwriter, and fashion designer. She is the co-founder and lead vocalist of the band No Doubt that experienced major success after their breakthrough studio album Tragic Kingdom (1995) along with several successful singles including; "Don't Speak", "Hey Baby" and "It's My Life". During the band's hiatus, Stefani embarked on a solo pop career in 2004 by releasing her debut studio album Love. Angel. Music. Baby. Inspired by pop music from the 1980s, the album was met with both critical and commercial success. It spawned three commercially successful singles: "What You Waiting For?", "Rich Girl", and "Hollaback Girl", the latter reached number one on the Billboard Hot 100 while also becoming the first US download to sell one million copies. In 2006 Stefani released her second studio album The Sweet Escape. 

Xem thêm
Bình luận