Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Beauty queen of only eighteen Chỉ mới mười tám tuổi, cô ấy xinh đẹp như một nữ hoàng She had some trouble with herself Cô gặp một vài rắc rối với chính mình He was always there to help her Và anh ấy luôn ở bên giúp đỡ cô She always belonged to someone else Cô luôn thuộc về một ai đó khác I drove for miles and miles Anh lái xe cả ngàn dặm And wound up at your door Và kết cục là chờ đợi trước cửa nhà em I've had you so many times but somehow Anh đã nhiều lần làm như vậy nhưng không hiểu vì sao I want more Anh vẫn muốn chờ đợi I don't mind spending everyday Anh không ngại đợi mỗi ngày Out on your corner in the pouring rain Bên ngoài góc phố chỗ em trong cơn mưa như trút Look for the girl with the broken smile Để tìm kiếm cô gái có nụ cười tan vỡ Ask her if she wants to stay awhile Để hỏi cô ấy rằng liệu em có muốn ở lại với anh một lát không And she will be loved Và cô ấy sẽ được yêu thương Tap on my window knock on my door Hãy gõ cửa nhà anh I want to make you feel beautiful Anh muốn làm cho em cảm thấy bản thân mình xinh đẹp I know I tend to get so insecure Anh biết anh thường không tự tin It doesn't matter anymore Nhưng giờ đó không còn là vấn đề nữa It's not always rainbows and butterflies Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp It's compromise that moves us along Chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp để tiến tới My heart is full and my door's always open Con tim anh luôn dành cho em và cửa nhà anh luôn mở You come anytime you want Em có thể đến bất cứ lúc nào em muốn I don't mind spending everyday Anh không ngại đợi mỗi ngày Out on your corner in the pouring rain Bên ngoài góc phố chỗ em trong cơn mưa như trút Look for the girl with the broken smile Để tìm kiếm cô gái có nụ cười tan vỡ Ask her if she wants to stay awhile Để hỏi cô ấy rằng liệu em có muốn ở lại với anh một lát không And she will be loved Và cô ấy sẽ được yêu thương I know where you hide Anh biết nơi em trốn Alone in your car Em sẽ trốn một mình trong xe Know all of the things that make you who you are Anh hiểu rõ mọi thứ về em I know that goodbye means nothing at all Anh biết rằng chia tay chẳng còn ý nghĩa gì cả Comes back and begs me to catch her every time she falls Hãy trở lại và cầu xin anh đỡ lấy em mỗi khi em vấp ngã Tap on my window knock on my door Hãy gõ cửa nhà anh I want to make you feel beautiful Anh muốn làm cho em cảm thấy bản thân mình xinh đẹp I don't mind spending every day Anh không ngại đợi mỗi ngày Out on your corner in the pouring rain, oh Bên ngoài góc phố chỗ em trong cơn mưa như trút Look for the girl with the broken smile Để tìm kiếm cô gái có nụ cười tan vỡ Ask her if she wants to stay awhile Để hỏi cô ấy rằng liệu em có muốn ở lại với anh một lát không And she will be loved Và cô ấy sẽ được yêu thương

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.