Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Trouble is her only friend Phiền muộn luôn là người bạn duy nhất của cô ấy And he's back again Và giờ hắn quay trở lại lần nữa Makes her body older than it really is Làm cho cô già đi trước tuổi And she says it's high time she went away Và cô ấy nói đã đến lúc để ra đi No one's got much to say in this town Không ai trong thị trấn nói cho cô ấy biết And trouble is the only way is down, down, down Và muộn phiền là thứ duy nhất đong đầy nỗi buồn As strong as you were Hãy mạnh mẽ như cậu đã từng Tender you go Nhẹ nhàng khi cậu ra đi I'm watching you breathing for the last time Tôi đang nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng A song for your heart, but when it is quiet Một khúc ca cho con tim cậu, nhưng khi nó lặng yên I know what it means and I'll carry you home Tớ hiểu nó có nghĩa là gì và tớ sẽ đưa cậu về nhà I'll carry you home Tớ sẽ đưa cậu về nhà If she had wings she would fly away Nếu có đôi cánh, cô ấy sẽ bay thật xa And another day God will give her some Và một ngày nào đó Chúa sẽ ban phước lành cho cô ấy Trouble is the only way is down, down, down Muộn phiền là thứ duy nhất đong đầy nỗi buồn As strong as you were, tender you go Hãy mạnh mẽ như cậu đã từng, nhẹ nhàng khi cậu ra đi I'm watching you breathing for the last time Tớ đang nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng A song for your heart, but when it is quiet Một khúc ca cho con tim cậu, nhưng khi nó lặng yên I know what it means and Tớ hiểu nó có nghĩa là gì và tớ sẽ đưa cậu về nhà I'll carry you home Tôi sẽ đưa cậu về nhà And they were all born pretty in New York City tonight Và mọi người đều được sinh ra an lành nơi Thành Phố New York đêm nay And someone's little girl was taken from the world tonight Và người con gái bé nhỏ của ai đó đã xa rời khỏi thế gian đêm nay Under the Stars and Stripes Dưới những Ngôi Sao và dãy Quân Hàm As strong as you were, tender you go Hãy mạnh mẽ như cậu đã từng, nhẹ nhàng khi cậu ra đi I'm watching you breathing for the last time Tôi đang nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng A song for your heart, but when it is quiet Một khúc ca cho con tim cậu, nhưng khi nó lặng yên I know what it means and I'll carry you home Tớ hiểu nó có nghĩa là gì và tớ sẽ đưa cậu về nhà As strong as you were Hãy mạnh mẽ như cậu đã từng Tender you go Nhẹ nhàng khi cậu ra đi I'm watching you breathing for the last time Tôi đang nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng A song for your heart, but when it is quiet Một khúc ca cho con tim cậu, nhưng khi nó lặng yên I know what it means and I'll carry you home Tớ hiểu nó có nghĩa là gì và tớ sẽ đưa cậu về nhà I'll carry you home Tớ sẽ đưa cậu về nhà

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.