Yêu thích
Xem thêm
How you doin'? I'm Mr. Mos, I'm back Anh sao rồi ? Tôi là Ngài Mos, tôi đã trở lại Timb, are you on it? Timb, are you on it? Timb anh đã sẵn sàng chưa? Timb anh đã sẵn sàng chưa? Give me some Để tôi xem Is this what you wanted? Is this what you wanted? Oh Đó là điều anh mong muốn sao? Đó là điều anh mong muốn à? I'm Wayne's world Tôi là thế giới của Wayne I'm the cashier, I change girls Tôi có tiền mà, tôi thay bồ như thay áo You can go up my crane, girl Em có thể lên đây, cô gái "đẫy đà" của tôi And I'mma go down that drain girl Và tôi xuống với cô gái kiệt quệ này Uh, midnight cowboy À này anh chàng cao bồi nửa đêm My flow's a dog, down boy Thú vui của tôi là một chú chó, chàng trai ủ rũ à And my girl is a queen Còn cô gái của tôi là một nữ hoàng And she do what I say, and I say what I mean Cô ấy làm những điều tôi bảo, tôi bảo những gì tôi muốn Then I give it to her uncut Rồi tôi cứ để mặc cô ấy thỏa sức liên tục Shakira, swing them hips like nun chucks Shakira, lắc hông như những chú gà nào Now, give it to me Bây giờ, hãy để đó cho tôi I want the best, and the best things in life are free Tôi muốn điều tốt nhất và điều tốt nhất trong cuộc sống là tự do You can have it all Bạn có thể có tất cả Anything you want you can make it yours Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó Anything you want in the world, anything you want in the world Bất cứ thứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ thứ gì Give it up to me Cứ để đó cho tôi Nothing too big or small Chẳng có gì to tát Anything you want you can make it yours Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó Anything you want in the world, anything you want in the world Bất cứ thứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ thứ gì Give it up to me Cứ để đó cho tôi What you get is exactly what you give Những gì bạn nhận chính là những gì bạn cho Never really know until you try Bạn sẽ không biết được cho đến khi bạn cố gắng We're so ahead of this Chúng tôi đã quen với điều này Got this she wolf appetite Cô sói cái thèm khát này That keeps me up all night Làm tôi thức cả đêm You know the way it works Bạn biết làm như thế nào mà Don't be afraid to ask đừng ngại ngần hỏi Aim high when the target is low Giơ cao cánh tay khi mục tiêu thấp xuống FYI, I am ready to go Bạn biết đấy, tôi đã sẵn sàng ra đi People say men are just like kids Đàn ông trên đời chỉ như trẻ con Never saw a kid behave like this Chưa bao giờ thấy trẻ con cư xử như vậy trước kia What you give is exactly what you receive Những gì bạn cho chính là những gì bạn nhận So put me in a cage and lock me away Nên hãy cho tôi vào một cái cũi và khóa tôi lại And I'll play the games that you want me to play Và tôi sẽ chơi trò chơi mà bạn muốn tôi chơi You can have it all Bạn có thể có tất cả Anything you want you can make it yours Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó Anything you want in the world, anything you want in the world Bất cứ thứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ thứ gì Give it up to me Cứ để đó cho tôi Nothing too big or small Chẳng có gì to tát cả Anything you want you can make it yours Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó Anything you want in the world, anything you want in the world Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì Give it up to me Cứ để đó cho tôi Hey, can we go by walking? Này chúng ta có thể đi dạo Do you prefer to fly? Hoặc có thể bạn thích bay All of the roads are open in your life, in your life Tất cả mọi con đường đều mở rộng trong tâm trí bạn, trong cuộc đời bạn Give it up to me Cứ để tôi lo Hey, can we go by walking? Này chúng ta có thể đi dạo Do you prefer to fly? Hoặc có thể bạn thích bay All of the roads are open in your life, in your life Tất cả mọi con đường đều mở rộng trong tâm trí bạn, trong cuộc đời bạn Give it up to me Cứ để đó cho tôi Hey lil' lady Này quý cô What's your plan? Kế hoạch của cô là gì Say lil' mama Quý bà xin hãy nói đi Come take a ride, jump in Tới tham gia chuyến xe nào, vào đây Hey there, baby Ở đây, cưng à What's on your mind? Cưng đang suy nghĩ điều gì? Don't need approval tonight, tonight Không cần một lời chấp nhận cho đêm nay Give it up Bỏ nó đi You can have it all Bạn có thể có tất cả Anything you want you can make it yours Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó Anything you want in the world, anything you want in the world Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì Give it up to me Cứ để đó cho tôi Nothing too big or small Chẳng có gì to tát cả Anything you want you can make it yours Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó Anything you want in the world, anything you want in the world Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì Give it up to me Cứ để đó cho tôi You can have it all Bạn có thể có tất cả Anything you want you can make it yours Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó Anything you want in the world, anything you want in the world Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì Give it up to me Cứ để đó cho tôi Nothing too big or small Chẳng có gì to tát cả Anything you want you can make it yours Bất cứ gì bạn muốn bạn có thể có nó Anything you want in the world, anything you want in the world Bất cứ gì bạn muốn trên thế giới, bất cứ gì Give it up to me Cứ để đó cho tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Give It Up To Me

Shakira

Shakira

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Colombian singer, songwriter, dancer and record producer. Born and raised in Barranquilla, she began performing in school, demonstrating Latin American, Arabic, and rock and roll influences and belly dancing abilities. Shakira released her first studio albums, Magia and Peligro, in the early 1990s, failing to attain commercial success; however, she rose to prominence in Latin America with her major-label debut, Pies Descalzos (1996), and her fourth album, Dónde Están los Ladrones? (1998).

Xem thêm
Bình luận