Yêu thích
Xem thêm
I messed up tonight Tôi đã phạm sai lầm trong đêm nay I lost another fight Tôi thua một trận đấu khác I still mess up but I'll just start again Tôi vẫn mắc sai lầm nhưng tôi sẽ bắt đầu lại I keep falling down Tôi tiếp tục thất bại I keep on hitting the ground Tôi tiếp tục va vào mặt đất I always get up now to see what's next Tôi luôn đứng dậy ngay lập tức để xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp Birds don't just fly Những chú chim không chỉ bay They fall down and get up Chúng còn sà xuống rồi lại bay lên Nobody learns without getting it wrong Chẳng ai học hỏi mà không sai cả I won’t give up, no I won’t give in Tôi sẽ không từ bỏ, không, tôi sẽ không chịu thua Till I reach the end Cho đến khi tôi đạt được đích đến And then I’ll start again Và sau đó tôi sẽ bắt đầu lại No, I won't leave Không, tôi sẽ không bỏ đi I wanna try everything Tôi muốn thử mọi thứ I wanna try even though I could fail Tôi muốn thử cho dù tôi có thể thất bại I won’t give up, no I won’t give in Tôi sẽ không từ bỏ, không, tôi sẽ không chịu thua Till I reach the end Cho đến khi tôi đạt được đích đến And then I’ll start again Và sau đó tôi sẽ bắt đầu lại No I won't leave Không, tôi sẽ không bỏ đi I wanna try everything Tôi muốn thử mọi thứ I wanna try even though I could fail Tôi muốn thử cho dù tôi có thể thất bại Oh oh oh oh, try everything Oh oh oh oh, thử mọi điều nào Oh oh oh oh, try everything Oh oh oh oh, thử mọi điều nào Oh oh oh oh, try everything Oh oh oh oh, thử mọi điều nào Look how far you've come Hãy nhìn xem bạn đã đi bao xa rồi You filled your heart with love Con tim bạn chứa đầy tình yêu Baby you've done enough, take a deep breath Bạn đã làm đủ rồi, hãy hít một hơi thật sâu nào Don't beat yourself up Đừng hành hạ bản thân mình Don't need to run so fast Không cần phải chạy quá nhanh Sometimes we come last but we did our best Đôi khi chúng ta về cuối nhưng chúng ta đã làm hết sức mình I won’t give up, no I won’t give in Tôi sẽ không từ bỏ, không, tôi sẽ không chịu thua Till I reach the end Cho đến khi tôi đạt được đích đến And then I’ll start again Và sau đó tôi sẽ bắt đầu lại No, I won't leave Không, tôi sẽ không bỏ đi I wanna try everything Tôi muốn thử mọi thứ I wanna try even though I could fail Tôi muốn thử cho dù tôi có thể thất bại I won’t give up, no I won’t give in Tôi sẽ không từ bỏ, không, tôi sẽ không chịu thua Till I reach the end Cho đến khi tôi đạt được đích đến And then I’ll start again Và sau đó tôi sẽ bắt đầu lại No I won't leave Không, tôi sẽ không bỏ đi I wanna try everything Tôi muốn thử mọi thứ I wanna try even though I could fail Tôi muốn thử cho dù tôi có thể thất bại I'll keep on making those new mistakes Tôi sẽ tiếp tục tạo ra những sai lầm mới I'll keep on making them every day Tôi sẽ tiếp tục tạo ra chúng mỗi ngày Those new mistakes Những sai lầm mới Oh oh oh oh, try everything Oh oh oh oh, thử mọi điều nào Oh oh oh oh, try everything Oh oh oh oh, thử mọi điều nào Oh oh oh oh, try everything Oh oh oh oh, thử mọi điều nào Oh oh oh oh, try everything Oh oh oh oh, thử mọi điều nào

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Try everything

Shakira

Shakira

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Colombian singer, songwriter, dancer and record producer. Born and raised in Barranquilla, she began performing in school, demonstrating Latin American, Arabic, and rock and roll influences and belly dancing abilities. Shakira released her first studio albums, Magia and Peligro, in the early 1990s, failing to attain commercial success; however, she rose to prominence in Latin America with her major-label debut, Pies Descalzos (1996), and her fourth album, Dónde Están los Ladrones? (1998).

Xem thêm
Bình luận