Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I can be tough Em có thể cứng rắn I can be strong Em có thể mạnh mẽ But with you, it's not like that at all Nhưng ở bên anh, em chẳng giống thế chút nào There's a girl that gives a shit Có một cô gái luôn quan tâm tới anh Behind this wall, you just walked through it Ở phía sau bức tường này, anh chỉ việc bước qua thôi And I remember all those crazy things you said Và em nhớ tất cả những điều điên rồ anh nói You left them running through my head Chính anh đã đưa chúng quanh quẩn vào tâm trí em You're always there, you're everywhere Anh luôn ở đó, luôn ở khắp mọi nơi But right now I wish you were here Nhưng lúc này em ước ao có anh ở đây All those crazy things we did Bao điều điên rồ ta đã cùng làm Didn't think about it, just went with it Chẳng cần suy nghĩ gì, cứ làm theo thôi You're always there, you're everywhere Anh luôn ở đó, luôn ở khắp mọi nơi But right now I wish you were here Nhưng lúc này em ước ao có anh ở đây Damn, Damn, Damn Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật What I'd do to have you here, here, here Em phải làm gì để mang anh về đây I wish you were here Ước gì anh ở đây bên em Damn, Damn, Damn Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật What I'd do to have you near, near, near Em phải làm gì để anh ở gần bên em I wish you were here Ước gì anh ở đây bên em I love the way you are Em yêu chính con người anh It's who I am, don't have to try hard Đó cũng chính là bản thân em, chẳng cần cố gắng tỏ ra We always say, say it like it is Mình luôn nói rằng mọi chuyện là quá khứ And the truth is that I really miss Nhưng sự thật là em thực sự nhớ anh All those crazy things you said Tất cả những điều điên rồ anh nói You left them running through my head Chính anh đã đưa chúng quanh quẩn vào tâm trí em You're always there, you're everywhere Anh luôn ở đó, luôn ở khắp mọi nơi But right now I wish you were here Nhưng lúc này em ước ao có anh ở đây All those crazy things we did Bao điều điên rồ ta đã cùng làm Didn't think about it, just went with it Chẳng cần suy nghĩ gì, cứ làm theo thôi You're always there, you're everywhere Anh luôn ở đó, luôn ở khắp mọi nơi But right now I wish you were here Nhưng lúc này em ước ao có anh ở đây Damn, Damn, Damn Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật What I'd do to have you here, here, here Em phải làm gì để mang anh về đây I wish you were here Em ước anh đang ở chốn này Damn, Damn, Damn Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật What I'd do to have you near, near, near Em phải làm gì để anh ở gần bên em I wish you were here Ước gì anh ở đây bên em No, I don't wanna let go Không, em không muốn buông xuôi I just wanna let you know Em chỉ muốn để anh biết That I never wanna let go Rằng em sẽ không bao giờ buông xuôi Let go, oh, oh Buông xuôi, oh, oh No, I don't wanna let go Không, em không muốn buông xuôi I just wanna let you know Em chỉ muốn để anh biết That I never wanna let go Rằng em sẽ không bao giờ buông xuôi Let go, let go, let go Buông xuôi, buông xuôi, buông xuôi Damn, Damn, Damn Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật What I'd do to have you here, here, here Em phải làm gì để mang anh về đây I wish you were here Ước gì anh ở đây bên em Damn, Damn, Damn Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật What I'd do to have you near, near, near Em phải làm gì để anh ở gần bên em I wish you were here Ước gì anh ở đây bên em Damn, Damn, Damn Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật What I'd do to have you here, here, here Em phải làm gì để mang anh về đây I wish you were here Ước gì anh ở đây bên em Damn, Damn, Damn Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt thật What I'd do to have you near, near, near Em phải làm gì để anh ở gần bên em I wish you were here Ước gì anh ở đây bên em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.