Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Take away all your things and go Hãy mang theo những thứ của anh và đi đi You can't take back what you said, I know Anh không thể rút lại những lời anh nói, tôi biết chứ I've heard it all before at least a million times Tôi đã nghe tất cả những điều này trước kia, thậm chí cả triệu lần I'm not one to forget, you know Tôi không phải là kẻ sẽ bị lãng quên, anh biết mà I don't believe, I don't believe it Tôi không tin, không tin điều đó You left in peace, left me in pieces Anh ra đi trong yên lặng, bỏ lại tôi tan nát Too hard to breathe, I'm on my knees Thật khó để thở, tôi gục ngã Right now, 'ow Ngay lúc này I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up Tôi đã ngán ngẩm cái tình yêu cũ kỹ đó, là nhảm nhí, thứ tình yêu làm tôi đau khổ I'm so sick of that same old love, my body's had enough Tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu xưa cũ đó, tôi đã chịu đựng đủ rồi Oh, (that same old love) Ôi (thứ tình yêu xưa cũ đó) I'm so sick of that same old love, feels like I've blown apart Tôi đã ngán ngẩm cái tình yêu cũ kỹ đó, khiến tôi cảm thấy như nổ tung I'm so sick of that same old love, the kind that breaks your heart Tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu xưa cũ đó, cái thứ tình yêu đã làm anh đau khổ Oh, (that same old love) Ôi (thứ tình yêu xưa cũ đó) I'm not spending any time wasting tonight on you Tôi sẽ không dành bất cứ thời gian nào để lãng phí đêm nay với anh nữa I know, I've heard it all Tôi biết mà, tôi đã nghe tất cả rồi So don't you try and change your mind Thế nên anh đừng cố gắng và thay đổi ý định Cause I won't be changing too, you know Bởi tôi sẽ chẳng thay đổi đâu, anh biết mà You can't believe, still can't believe it Anh không thể tin, vẫn không thể tin điều đó You left in peace, left me in pieces Anh ra đi trong yên lặng, bỏ lại tôi tan nát Too hard to breathe, I'm on my knees Thật khó để thở, tôi gục ngã Right now, 'ow Ngay lúc này I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up Tôi đã ngán ngẩm cái tình yêu cũ kỹ đó, là nhảm nhí, thứ tình yêu làm tôi đau khổ I'm so sick of that same old love, my body's had enough Tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu xưa cũ đó, tôi đã chịu đựng đủ rồi Oh, (that same old love) Ôi (thứ tình yêu xưa cũ đó) I'm so sick of that same old love, feels like I've blown apart Tôi đã ngán ngẩm cái tình yêu cũ kỹ đó, khiến tôi cảm thấy như nổ tung I'm so sick of that same old love, the kind that breaks your heart Tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu xưa cũ đó, cái thứ tình yêu đã làm anh đau khổ Oh, (that same old love) Ôi (thứ tình yêu xưa cũ đó) I'm so sick of that, so sick of that love Tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu đó I'm so sick of that same old love, that shit, it tears me up Tôi đã ngán ngẩm cái tình yêu cũ kỹ đó, là nhảm nhí, thứ tình yêu làm tôi đau khổ I'm so sick of that same old love, my body's had enough Tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu xưa cũ đó, tôi đã chịu đựng đủ rồi Oh, (that same old love) Ôi (thứ tình yêu xưa cũ đó) I'm so sick of that same old love, feels like I've blown apart Tôi đã ngán ngẩm cái tình yêu cũ kỹ đó, khiến tôi cảm thấy như nổ tung I'm so sick of that same old love, the kind that breaks your heart Tôi quá mệt mỏi với cái tình yêu xưa cũ đó, cái thứ tình yêu đã làm anh đau khổ Oh, (that same old love) Ôi (thứ tình yêu xưa cũ đó)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.