Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào Loving someone Khi yêu một người That's in a rush to throw you away Mà người ta chỉ muốn vứt bỏ mình đi ngay không Do you know? Em có biết không? Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào To be the last one Khi là người cuối cùng To know the lock on the door has changed Biết rằng ổ khóa trên cửa nhà em đã được thay đổi không Do you know? Em có biết không? If birds flying south is a sign of changes Nếu đàn chim bay về phương nam là dấu hiệu của sự chuyển mùa At least you can predict this every year Thì ít ra em cũng có thể dự đoán được điều đó vào mỗi năm Love, you never know the minute it ends suddenly Còn tình yêu, em không thể biết giây phút nào thì nó đột ngột kết thúc I can't get it to speak Anh không thể nói trước được điều gì Maybe finding all the things it took to save us Có lẽ anh cần tìm mọi cách để cữu vãn chuyện tình chúng mình I could fix the pain that bleeds inside of me Anh có thể chữa lành những vết thương đang rỉ máu trong anh Look in your eyes to see something about me Nhìn vào đôi mắt em, để nhìn thấy điều gì đó về anh I'm standing on the edge Anh đang đứng trên bờ vực And I don't know what else to give Và anh không biết phải cho đi điều gì nữa Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào Loving someone Khi yêu một người That's in a rush to throw you away Mà người ta chỉ muốn vứt bỏ mình đi ngay không Do you know? Em có biết không? Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào To be the last one Khi là người cuối cùng To know the lock on the door has changed Biết rằng ổ khóa trên cửa nhà em đã được thay đổi không Do you know? Em có biết không? How can I love you Làm sao anh có thể yêu em If you just don't talk to me, babe Nếu em không nói với anh, em yêu à It flows through my head Anh bị cuốn theo cuộc tình này The question is she needed Những câu hỏi em đang cần And decide all the man I can ever be Sẽ quyết định hoàn toàn con người anh sẽ trở thành Looking at the last three years like I did Nhìn lại khoảng thời gian ba năm bên nhau mà anh có I could never see us ending like this Anh chẳng nào tin nổi chúng mình lại kết thúc như vậy Do you know? Em có biết không? Seeing your face no more on my pillow Chẳng còn thấy khuôn mặt em nằm bên cạnh Is a scene that's never happened to me Đó là cảnh tượng mà anh chẳng bao giờ muốn nó xảy ra với mình Do you know? Em có biết không? But after this episode I don't see Nhưng sau những chuyện này, anh vẫn không hiểu You could never tell the next thing life could be Em chẳng bao giờ có thể biết được cuộc đời này sẽ ra sao Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào Loving someone Khi yêu một người That's in a rush to throw you away Mà người ta chỉ muốn vứt bỏ mình đi ngay không Do you know? Em có biết không? Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào To be the last one Khi là người cuối cùng To know the lock on the door has changed Biết rằng ổ khóa trên cửa nhà em đã được thay đổi không Do you know? Em có biết không? Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào Loving someone Khi yêu một người That's in a rush to throw you away Mà người ta chỉ muốn vứt bỏ mình đi ngay không Do you know? Em có biết không? Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào To be the last one Khi là người cuối cùng To know the lock on the door has changed Biết rằng ổ khóa trên cửa nhà em đã được thay đổi không Do you know? Em có biết không? Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào Loving someone Khi yêu một người That's in a rush to throw you away Mà người ta chỉ muốn vứt bỏ mình đi ngay không Do you know? Em có biết không? Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào To be the last one Khi là người cuối cùng To know the lock on the door has changed Biết rằng ổ khóa trên cửa nhà em đã được thay đổi không Do you know? Em có biết không? Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào Loving someone Khi yêu một người That's in a rush to throw you away Mà người ta chỉ muốn vứt bỏ mình đi ngay không Do you know what it feels like Em có biết cảm giác thế nào To be the last one Khi là người cuối cùng To know the lock on the door has changed Biết rằng ổ khóa trên cửa nhà em đã được thay đổi không Do you know? Em có biết không?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.