Yêu thích
Xem thêm
I'm a flame Anh là ngọn lửa đang cháy You're a fire Em là ánh lửa sáng rực I'm the dark in need of light Anh đang trong bóng tối cần ánh sáng When we touch Khi đôi ta chạm vào nhau You inspire Em cho anh cảm hứng Feel the change in me tonight Cảm nhận được sự thay đổi trong anh đêm nay So take me up Vậy nên hãy chiếm lấy anh Take me higher Đưa anh bay cao cùng em There's a world not far from here Có một nơi ở đâu đó quanh đây We can dance Chúng ta có thể nhảy múa In desire Trong khao khát Or we can burn in love tonight Hay chúng ta có thể bùng cháy trong tình yêu đêm nay Our hearts are like Trái tim của đôi ta như Firestones Những hòn đá lửa nóng bỏng And when they strike Khi chúng đánh vào nhau We feel the love Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu Sparks will fly Những tia lửa sẽ bay lên They ignite our bones Chúng làm ta tan chảy đến tận xương tủy But when they strike Khi chúng đánh vào nhau We light up the world! Chúng ta có thể thắp sáng cả thế giới Our hearts are like Trái tim của đôi ta như Firestones Những hòn đá lửa nóng bỏng And when they strike Khi chúng đánh vào nhau We feel the love Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu Sparks will fly Những tia lửa sẽ bay lên They ignite our bones Chúng làm ta tan chảy đến tận xương tủy But when they strike Khi chúng đánh vào nhau We light up the world! Chúng ta có thể thắp sáng cả thế giới We light up the world! Chúng ta có thể thắp sáng cả thế giới We light up the world! Chúng ta có thể thắp sáng cả thế giới Firestone Những hòn đá lửa nóng bỏng I'm from X, you're from Y Anh là trục X, em là trục Y Perfect strangers in the night Những người lạ hoàn hảo trong đêm tối Here we are, come together giờ ta lại ở đây bên nhau To the world we'll testify Chúng ta sẽ cho cả thế giới biết rằng Our hearts are like Trái tim của đôi ta như Firestones Những hòn đá lửa nóng bỏng And when they strike Khi chúng đánh vào nhau We feel the love Chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu Sparks will fly Những tia lửa sẽ bay lên They ignite our bones Chúng làm ta tan chảy đến tận xương tủy But when they strike Khi chúng đánh vào nhau We light up the world! Chúng ta có thể thắp sáng cả thế giới We light up the world! Chúng ta có thể thắp sáng cả thế giới

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Firestone

Kygo

Kygo

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Kyrre Gørvell-Dahll (Norwegian pronunciation: born 11 September 1991), commonly known by his stage name Kygo (sometimes stylized as KYGO), is a Norwegian DJ, record producer, songwriter and musician. He garnered international attention with his remix of the track "I See Fire" by Ed Sheeran, which has received over 50 million plays on SoundCloud and 65 million views on YouTube and his single "Firestone" which has over 400 million views on YouTube with an additional 400 million plays on the music streaming service Spotify, as of August 2016. Kygo has accumulated over 300 million views on his music on SoundCloud and YouTube.

Xem thêm
Bình luận