Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Easy come, easy go, that's just how you live Dễ dàng đến, dễ dàng đi, đó là cách sống của em Oh, take, take, take it all, but you never give Em nhận lấy tất cả nhưng không bao giờ biết cho đi Should've known you was trouble from the first kiss Đáng lẽ anh phải biết em là rắc rối ngay từ nụ hôn đầu tiên Had your eyes wide open, why were they open? Đôi mắt em đã mở to, tại sao em không nhắm mắt lại? Gave you all I had and you tossed it in the trash Trao cho em tất cả những gì anh có và em đã ném chúng vào đống rác You tossed it in the trash, you did Em đã ném tất cả vào đống rác, em đã làm vậy To give me all your love is all I ever asked Tất cả những gì anh cần là em trao cho anh tất cả tình yêu của em 'Cause what you don't understand is Vì những gì em không hiểu là I'd catch a grenade for you Anh sẵn sàng đỡ lựu đạn vì em Throw my hand on a blade for you Đưa tay đỡ lưỡi dao vì em I'd jump in front of a train for you Anh sẵn sàng nhảy ra trước đầu tàu vì em You know I'd do anything for you Em biết anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em mà Oh, I would go through all this pain Anh sẽ chịu đựng tất cả nỗi đau đớn này Take a bullet straight through my brain Hứng chịu một viên đạn bay xuyên qua đầu mình Yes, I would die for you baby, but you won't do the same Phải, anh sẵn sàng chết vì em cưng à, nhưng em sẽ không làm thế vì anh đâu nhỉ No, no, no, no Không, không, không, không Black, black, black and blue, beat me 'til I'm numb Bầm tím, những vết bầm tím, đánh anh cho đến khi anh tê liệt Tell the devil Hãy nói với quỷ sứ I said hey when you get back to where you're from Anh gửi lời chào khi em trở về nơi em thuộc về Mad woman, bad woman, that's just what you are Cô gái nhẫn tâm, cô gái tệ bạc, đó chính là con người em Yeah, you'll smile in my face then rip the brakes out my car Em cười với anh rồi bẻ gãy phanh xe ô tô của anh Gave you all I had and you tossed it in the trash Trao cho em tất cả những gì anh có và em đã ném chúng vào đống rác You tossed it in the trash, yes you did Em đã ném tất cả vào đống rác, em đã làm vậy To give me all your love is all I ever asked Tất cả những gì anh cần là em trao cho anh tất cả tình yêu của em 'Cause what you don't understand is Vì những gì em không hiểu là I'd catch a grenade for you Anh sẵn sàng đỡ lựu đạn vì em Throw my hand on a blade for you Đưa tay đỡ lưỡi dao vì em I'd jump in front of a train for you Anh sẵn sàng nhảy ra trước đầu tàu vì em You know I'd do anything for you Em biết anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em mà Oh, I would go through all this pain Anh sẽ chịu đựng tất cả nỗi đau đớn này Take a bullet straight through my brain Hứng chịu một viên đạn bay xuyên qua đầu mình Yes, I would die for you baby, but you won't do the same Phải, anh sẵn sàng chết vì em cưng à, nhưng em sẽ không làm thế vì anh đâu nhỉ If my body was on fire Nếu cơ thể anh chìm trong biển lửa Oh, you'd watch me burn down in flames Em sẽ giương mắt nhìn anh bị thiêu cháy dưới ngọn lửa đó You said you loved me, you're a liar Em nói em yêu anh, nhưng em là kẻ dối trá 'Cause you never, ever, ever did, baby Vì em chưa từng, chưa bao giờ yêu anh, cưng à But, darling I'd still catch a grenade for you Nhưng, em hỡi, anh vẫn sẽ đỡ lựu đạn vì em Throw my hand on a blade for you Đưa tay đỡ lưỡi dao vì em I'd jump in front of a train for you Anh sẵn sàng nhảy ra trước đầu tàu vì em You know I'd do anything for you Em biết anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em mà Oh, I would go through all this pain Anh sẽ chịu đựng tất cả nỗi đau đớn này Take a bullet straight through my brain Hứng chịu một viên đạn bay xuyên qua đầu mình Yes, I would die for you baby, but you won't do the same Phải, anh sẵn sàng chết vì em cưng à, nhưng em sẽ không làm thế vì anh đâu nhỉ No, you won't do the same Không, em sẽ không làm thế vì anh You wouldn't do the same Em sẽ không bao giờ làm thế Oh, you'd never do the same Em sẽ không bao giờ làm thế Oh, no, no, no Không, không, không

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.