Yêu thích
Xem thêm
Honey load up your questions Em yêu hãy sẵn sàng những câu hỏi And pick up your sticks and your stones Và nhặt những gậy gộc và sỏi đá And pretend I’m a shelter for heartaches that don’t have a home Và vờ như anh là nơi nương náu cho mọi khổ đau mà không có một mái ấm Choose the words that cut like a razor Lựa những lời nói sắc như dao And all that I’ll say is fire away Và tất cả những gì anh muốn nói là hãy cứ hỏi đi Take your best shot Hãy cố gắng hết sức Show me what you got Nói cho anh em đã biết những gì Honey, I’m not afraid Em yêu à, anh không sợ Rear back and take aim Quay lưng lại đây và nói về vấn đề chính đi And fire away Nào hãy cứ hỏi đi Well, I wish I could say Anh ước anh có thể nói That I’ve never been here before Rằng anh chưa từng tới đây trước đó But you know and I know Nhưng em và anh đều biết That I’ll always come back for more Anh sẽ luôn trở về và hơn thế nữa Your love might be my damnation Tình yêu của em là kiếp đọa đày của anh But I’ll cry to my grave Nhưng anh sẽ vẫn khóc lóc van xin Fire away Cứ hỏi đi Take your best shot show me what you got Hãy cố gắng hết sức nói cho anh em đã biết những gì Honey, I’m not afraid Em yêu à, anh không sợ Rear back and take aim Quay lưng lại đây và nói về vấn đề chính đi And fire away Và hãy cứ hỏi đi Fire away Hãy hỏi đi Take your best shot, show me what you got Hãy cố gắng hết sức nói cho anh em đã biết những gì Honey, I’m not afraid Em yêu à, anh không sợ Rear back and take aim Quay lưng lại đây và nói về vấn đề chính đi And fire away, fire away Và hãy cứ hỏi đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Fire Away

Chris Stapleton

Chris Stapleton

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Christopher Alvin "Chris" Stapleton (born April 15, 1978) is an American musician and songwriter. He is an established songwriter with six number-one songs including the five-week number-one "Never Wanted Nothing More" recorded by Kenny Chesney, "Love's Gonna Make It Alright" recorded by George Strait, and "Come Back Song" recorded by Darius Rucker. As a songwriter, over 150 of Stapleton's songs have appeared on albums by such artists as Adele, Luke Bryan, Tim McGraw, Brad Paisley and Dierks Bentley. He has co-written with notable artists like Vince Gill, Peter Frampton and Sheryl Crow.

Xem thêm
Bình luận