Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Here I go Tôi đi đây Feel better now Cảm thấy tốt hơn rồi Here I go Tôi đi đây It's better now, feel better now Giờ mọi thứ đã tốt hơn, cảm thấy tốt hơn rồi Do you remember when we fell under Bạn còn nhớ không, khi chúng ta gục ngã Did you expect me to reason with thunder Có phải bạn mong chờ tôi đương đầu với những sóng gió I still remember when time was frozen Tôi vẫn còn nhớ khi thời gian như ngừng trôi What seemed forever was just a moment Những điều tưởng như là mãi mãi chỉ còn trong một khoảnh khắc Hurry up, hurry up Nhanh lên nào There's no more waiting Không cần phải chờ đợi thêm nữa We're still worth saving Chúng ta vẫn có thể cứu vãn được Feel the light Hãy cảm nhận ánh sáng Shining in the dark of night Chiếu sáng trong màn đêm u tối Remember what we forgot Hãy nhớ lại những điều chúng ta đã quên I know it's a long shot Tôi biết đó là một việc khó khăn But we're bringing it all back Nhưng chúng ta sẽ lấy lại được tất cả We're bringing it all back Chúng ta sẽ lấy lại được tất cả Feel the light Hãy cảm nhận ánh sáng Shining like the stars tonight Tỏa sáng như vì sao đêm nay Remember what we forgot Hãy nhớ lại những điều chúng ta đã quên I know it's a long shot Tôi biết đó là một việc khó khăn But we're bringing it all back Nhưng chúng ta sẽ lấy lại được tất cả We're bringing it all back Chúng ta sẽ lấy lại được tất cả Here I go Tôi đi đây It's better now, feel better now Giờ mọi thứ đã tốt hơn, cảm thấy tốt hơn rồi I still remember when things were broken Tôi vẫn còn nhớ khi mọi thứ vỡ tan But put together the cracks will closin' Nhưng khi hàn gắn lại mọi vết nứt sẽ lành Hurry up, hurry up Nhanh lên nào There's no more waiting Không cần phải chờ đợi thêm nữa We're still worth saving Chúng ta vẫn có thể cứu vãn được Feel the light Hãy cảm nhận ánh sáng Shining in the dark of night Chiếu sáng trong màn đêm u tối Remember what we forgot Hãy nhớ lại những điều chúng ta đã quên I know it's a long shot Tôi biết đó là một việc khó khăn But we're bringing it all back Nhưng chúng ta sẽ lấy lại được tất cả We're bringing it all back Chúng ta sẽ lấy lại được tất cả Feel the light Hãy cảm nhận ánh sáng Shining like the stars tonight Tỏa sáng như vì sao đêm nay Remember what we forgot Hãy nhớ lại những điều chúng ta đã quên I know it's a long shot Tôi biết đó là một việc khó khăn But we're bring it all back Nhưng chúng ta sẽ lấy lại được tất cả We're bring it all back Chúng ta sẽ lấy lại được tất cả You and I Tôi và bạn Can have it all tonight Sẽ có được mọi thứ trong đêm nay So let's bring it back to light Vậy hãy mang tất cả ra ánh sáng Now we have another chance to fly Giờ chúng ta đã có cơ hội khác để tung bay Feel the light Hãy cảm nhận ánh sáng Shining in the dark of night Chiếu sáng trong màn đêm u tối Remember what we forgot Nhớ lại những gì chúng ta đánh mất I know it's a long shot Tôi biết đó là một việc khó khăn Feel the light Hãy cảm nhận ánh sáng Shining like the stars tonight Tỏa sáng như vì sao đêm nay Remember what we forgot Hãy nhớ lại những điều chúng ta đã quên I know it's a long shot Tôi biết đó là một việc khó khăn But we're bring it all back Nhưng chúng ta sẽ lấy lại được tất cả We're bring it all back Chúng ta sẽ lấy lại được tất cả Here we go Tôi đi đây Feel better now Cảm thấy tốt hơn rồi Here we go Tôi đi đây It's better now, feel better now Giờ mọi thứ đã tốt hơn, cảm thấy tốt hơn rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.