Yêu thích
Xem thêm
Me plus you (I'ma tell you one time) Tôi với em (tôi mong được thổ lộ một lần với em) One time, one time Một lần thôi, một lần thôi When I met you girl my heart went knock knock Khi tôi gặp em trái tim tôi đã đập mạnh Now them butterflies in my stomach won't stop stop Giờ đây cảm giác hồi hộp ấy vẫn không ngừng trong tôi And even though it's a struggle love is all we got Và dẫu cho điều chúng ta có chỉ là tình yêu trắc trở So we gonna keep keep climbin' to the mountain top Hai ta vẫn vượt qua cho đến cuối cùng Your world is my world Thế giới của em là thế giới của tôi And my fight is your fight Và tôi đấu tranh là vì em My breath is your breath Hơi thở của tôi là của em When you're hury, I'm not right Khi em tổn thương, tôi không ổn tí nào You're my one love Em là tình yêu duy nhất của tôi My one heart Một trái tim của tôi My one life for sure Một cuộc đời của tôi, chắn chắc không thay đổi Let me tell you one time (girl I love, girl I love you) Hãy để tôi một lần thổ lộ (Tôi yêu em, yêu em) I'ma tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) And I'ma be your one guy Và tôi sẽ là chàng trai duy nhất của em You'll be my number one girl Còn em sẽ là cô gái duy nhất của tôi nhé Always making time for you Tôi sẽ luôn dành thời gian cho em I'ma tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) I'ma tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) You look so deep Em trông quá bí ẩn You know that it humbles me Khiến tôi phải hạ mình trước em You're by my side and troubles -- they don't trouble me Em bên tôi và mọi muộn phiền dường như tan biến Many have called but the chosen is you Có nhiều lựa chọn nhưng tôi đã chọn em Whatever you want shanty I'll give it to you Tôi sẽ trao em bất cứ thứ gì em muốn, em yêu ạ Your world is my world Thế giới của em là thế giới của tôi And my fight is your fight Và tôi đấu tranh là vì em My breath is your breath Hơi thở của tôi là của em When you're hurt, I'm not right Khi em tổn thương, tôi không ổn tí nào You're my one love Em là tình yêu duy nhất của tôi My one heart Một trái tim của tôi My one life for sure Một cuộc đời của tôi, chắn chắc không thay đổi Let me tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) I'ma tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) And I'ma be your one guy Và tôi sẽ là chàng trai duy nhất của em You'll be my number one girl Còn em sẽ là cô gái duy nhất của tôi nhé Always makin' time for you Tôi sẽ luôn dành thời gian cho em I'ma tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) I'm a tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) Shawty right there Em à ngay lúc ngày She's got everything I need and I'ma tell her one time Em có mọi điều tôi cần và tôi muốn thổ lộ một lần với em Give you everything you need Trao cho em mọi thứ em cần Down to my last dime Tới cả đồng xu cuối cùng của tôi She makes me happy Em khiến tôi hạnh phúc I know where I'll be Tôi đã biết mình thuộc về đâu Right by her side 'cause she is the one for me Tôi sẽ ở bên cạnh em vì em chính là nửa kia của tôi And girl you're my Em là My one love Tình yêu duy nhất của tôi My one heart Một trái tim của tôi My one life for sure Một cuộc đời của tôi, chắn chắc không thay đổi Let me tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) I'ma tell you one time (girl I love, girl I love you) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) And I'ma be your one guy Và tôi sẽ là chàng trai duy nhất của em You'll be my number one girl Còn em sẽ là cô gái duy nhất của tôi nhé Always makin' time for you Tôi sẽ luôn dành thời gian cho em I'ma tell you one time (one time) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) I'ma tell you one time (one time) Tôi muốn thổ lộ một lần với em (Tôi yêu em, yêu em) Me plus you (I'ma tell you one time) Tôi với em (tôi mong được thổ lộ một lần với em) One time, one time Một lần thôi, một lần thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

One Time

Justin Bieber

Justin Bieber

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Justin Drew Bieber (/ˈbiːbər/; born March 1, 1994) is a Canadian singer and songwriter. After a talent manager discovered him through his Youtube videos covering songs in 2007 and signed to RBMG, Bieber released his debut EP, My World, in late 2009. It was certified platinum in the U.S. He became the first artist to have seven songs from a debut record chart on the Billboard Hot 100. Bieber released his first full-length studio album, My World 2.0, in 2010. It debuted at or near number one in several countries and was certified triple platinum in the U.S. It was preceded by his most successful single to date, "Baby".

Following his debut album, he had his first headlining tour, the My World Tour, released the remix albums My Worlds Acoustic and Never Say Never – The Remixes -- and the 3D biopic-concert film Justin Bieber: Never Say Never. He released his second studio album, Under the Mistletoe, in November 2011, when it debuted at number one on the Billboard 200. Bieber released his third studio album, Believe, in 2012. His fourth studio album Purpose was released in November 2015. His U.S. album and singles sales total 44.7 million. On December 16, 2015, his sales were estimated at more than 75 million records worldwide. On February 12, 2016, Bieber's first four albums were released on vinyl for the first time.

He has won numerous fan-voted awards, including American Music Award for Artist of the Year in 2010 and 2012. In his career, he has received three Grammy nominations, winning one for Best Dance Recording for the song "Where Are Ü Now" at the 2016 ceremony. His fan base, dubbed "beliebers", largely consists of early to mid-adolescent girls. He was listed three times by Forbes magazine among the top ten most powerful celebrities in the world in 2011, 2012, and 2013.

Xem thêm
Bình luận